Gurbetçilere AB tipi çözüm

Gurbetçilere yönelik hazırlanan strateji planı, Türk vatandaşlarının din eğitimi, askerlik süresi ve yaşadıkları ülkelere uyum sorunu gibi konuları içeriyor.
Cuma, 19 Eylül 2008 08:01

soL (HABER MERKEZİ) Uzun yıllar boyunca sadece ülkeye getirdikleri dövizle anılan gurbetçiler için bir "strateji belgesi" hazırlandı. Yurtdışında yaşayan Türk vatandaşlarından sorumlu Devlet Bakanı Mustafa Said Yazıcıoğlu tarafından sunulan 70 sayfalık belge, AB müktesebatına uygun hazırlanmış bir "yol haritası" olarak nitelendiriliyor. Ocak ayında tamamlanan strateji belgesinin uygulamaya geçirilmesine yönelik hazırlıklar yapılmaya başlandı. Stratejinin oluşturulması aşamasına Almanya'daki Türk çatı örgütlerinin de dahil olduğu belirtildi.

Söz konusu belge, uygulama açısından iki, dört ve sekiz yıllık dönemlere yayılmış. TRT'nin yurtdışındaki Türklere yönelik yayınlarının zenginleştirilmesinden, gurbetçi çocuklarına din dersinin Türkçe verilmesine kadar bir dizi madde içeriyor. Strateji belgesinde, Türkiyeli vatandaşların yaşadıkları toplumlara uyum göstermelerini sağlayıcı çalışmalar da yer alıyor. Bakan Yazıcıoğlu, Türklerin yoğun olarak yaşadığı yerlerde karşılaşılan sorunların hemen tümünün ele alındığını belirtse de, gurbetçiler aslında ağırlıklı olarak "kültür ve kimliklerini koruma" noktasında hatırlanıyor. Bu konuda AB'nin özellikle "hassas" olduğu biliniyor.

İki temel konu: Askerlik ve din
Belgede iki konu öne çıkıyor: Askerlik ve din eğitimi. Askerlik konusunda AB ülkelerinin mevzuatına uyulması ve seçenekli uygulamaya geçilmesi tavsiye edilirken, Bakan Yazıcıoğlu bunun ayrıca görüşülmesi gerektiğini belirtiyor. Belgede yer alan din eğitimi konusunda ise, ilahiyatçı adaylarının Türkiye'de eğitildikten sonra tekrar yurtdışında yaşadıkları yerlere dönerek din eğitimi verecekleri ifade ediliyor.

Yurtdışında yaşayan Türklerin uyum sorununa da dikkat çekilen belgede, kurulacak bir çalışma grubu ile, töre cinayetleri ve zoraki evliliklere karşı mücadele edilmesi öngörülüyor. Strateji belgesi, kısa zamanda, Türkiye'den göçün tarihini ve boyutlarını ele alan bir müzenin kurulmasını da amaçlıyor.

Dışişleri Bakanlığı istatiklerine göre, kayıtlı beş milyon Türk vatandaşının yurtdışında yaşadığı, kayıt dışı rakamın bir milyon civarında olduğu tahmin edilmekte...