En iyi dileklerimle

Okullara kayıt döneminin yaklaşmasıyla yeni Milli Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu ilk icraatlarından biri olarak kayıt sırasında velilerden bağış yapmalarının önkoşul olarak istenmemesini rica etti. Her sene Milli Eğitim Bakanlığı aynı ricayı yaparken velilerden başta kayıt olmak üzere alınan paraların yekunu yine her yıl artmaya devam ediyor.
Cumartesi, 30 Mayıs 2009 10:30

soL (HABER MERKEZİ) Kısa süre önce Milli Eğitim Bakanlığı'na getirilen Nimet Çubukçu, yeni eğitim yılı için ilk ve ortaokullara yapılacak kayıtların başlayacak olması vesilesiyle ilk icraatlarından birini gerçekleşirdi. Çubukçu "eğitim sorununu çözmeye" her sene çocuklarını okula kaydettirmek isteyen velilerin kabusu olan ve artık "rutin bir uygulama" haline gelen "bağış" adı altında alınan kayıt paraları ile ilgili bir çağrı yaparak başladı. Milli Eğitim Bakanı dün katıldığı İl Milli Eğitim Müdürleri Değerlendirme Toplantısı'nda yaptığı konuşmada "hiçbir surette, velilerimizden okullara kayıt yaptırırken, bir ön koşul olarak bağış yapılmasının istenmemesini ve bu konuda hassas davranılmasını" önemle rica etti ve "bağış yapmanın ruhuna da aykırı olan bu yaklaşımdan özenle kaçınılmasını" istedi.

Her bakan çağrı yapıyor
Ancak Nimet Çubukçu göreve başlar başlamaz yaptığı bu etkileyici çıkışla bir ilke imza atmış olmuyor. Yıllardır Milli Eğitim Bakanları sözlü olarak ya da yayınladıkları genelgelerle okullara kayıt yapılırken velilerden para alınmaması çağrısı yapıyorlar. Nimet Çubukçu'dan önce Milli Eğitim Bakanlığı görevini yürütmüş olan Hüseyin Çelik de her kayıt dönemi öncesi benzer çağrılarda bulunmuştu. Ancak herhangi bir takibi ya da yaptırımı bulunmayan bu çağrıya uyan okul sayısı yok denecek kadar az.

MEB yasal zeminini hazırlamıştı
Diğer yandan "zorunlu bağış"ı kolaylaştıran bir düzenleme de 2004 yılında yine Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilmişti. MEB tarafından hazırlanan ve 11.11.2004 tarihinde mecliste onaylanan yasayla okul aile birliklerinin "okulların eğitim ve öğretim hizmetlerine etkinlik ve verimlilik kazandırmak, okulların ve maddi imkanlardan yoksun öğrencilerin zorunlu ihtiyaçlarını karşılamak üzere" ayni ve nakdi bağış kabul edebilmelerinin önü açılmıştı. Bu şekilde, kayıt dönemlerinde bağış adı altında alınan paralarla birlikte yıl içerisinde öğrencilerden "kalorifer parası", "temizlik parası", "fotokopi parası" gibi çeşitli fırsatlarla istenen ve toplamı büyük meblağları bulan paraların toplanmasının da yasal kılıfı oluşturulmuştu.

Tarife bile var
Geçtiğimiz seneki kayıt döneminde, velilerin Milli Eğitim Bakanlığı'na yaptığı şikayet başvurularından çıkan sonuçlara göre kayıt yaptırabilmek için "bağış" olarak istenen meblağlar 50YTL'den başlayıp 10binYTL'ye kadar çıkıyor. Hatta bazı şikayetlerde bu paranın velilerden birkaç taksit halinde istendiği belirtiliyor. Şikayetlerden, bazı okullarda ödenecek paranın "pazarlıkla" belirlendiği bazı okullarda ise sabahçı ve öğlenci "tarifesi" olduğu anlaşılıyor.

Geçen sene "formül" bulunmuştu
Her sene yaşanan "kayıt parası" sorunu ile ilgili olarak geçtiğimiz sene MEB temennilerin yanı sıra sorunun çözümüne dair bir "formül" de açıklamıştı. "Kayıt parasının da torpilin de sonu geldi" gibi başlıklarla gazetelerde yer alan bu formüle göre yapılacak yeni bir düzenleme ile Milli Eğitim Bakanlığı ile Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nün elektronik altyapısı entegre hale getirilerek tüm kayıtlar bir sistem üzerinden elektronik ortamda yapılacak ve böylelikle okul kayıtlarında, "veliler ve okul idarecileri karşı karşıya gelmeyecek"ti. Ancak "kayıt parası sorunu" geçtiğimiz sene de önceki seneler gibi tim şiddeti ile yaşanmaya devam etti.

Bu yıl da Milli Eğitim Bakanı'nın şimdiden temennilerini bildirmesinden anlaşıldığı üzere kayıtlarda "veliler ve okul idarecileri yeniden karşı karşıya gelecek".