Sayıda yedinci başında oturmada birinciyiz

Eğlence ve sosyalleşme sitelerine olan rağbet kullanıcı bazında Türkiye’yi Avrupa’nın internet başında en çok oturan ülkesi yaptı.
Perşembe, 28 Mayıs 2009 16:34

soL (HABER MERKEZİ) ComScore İnc. tarafından 27 Mayıs tarihinde yayınlanan verilere göre Türkiye'den internete bağlanan kullanıcılar ayda 32 saatlerini internet başında geçiriyor. Bu aynı zamanda Avrupa'nın en yüksek değeri.
Bu verilere göre Türkiye internet başında geçirilen saatler ve girilen sayfalar konularında birinci iken internet kullanıcısı sayısında 17,8 milyon ile Avrupa'da yedinciliğe düşüyor.

Verilerde görülen dikkat çekici bir sonuç Türkiye'de internet kullanımının sosyalleşme ve eğlence sitelerinde yoğunluk kazanması. Televizyon sosyalleşme için bir engel teşkil ederken, internet sosyalleşme için bir araç olarak kullanılmakta.

Avrupa'nın en çok internet kullanıcısı olan ülke ise 40 milyon ile Almanya oldu. Almanya'yı 36,8 milyon ile İngiltere, 36,3 milyon ile Fransa izliyor. Rusya 31,3 milyon kullanıcı ile dördüncü, İtalya 21,2 milyon ile beşinci, İspanya da 18,6 milyon ile altıncı oldu.
İnternet başında geçirilen saatler açısından Türkiye, 32 saat ile ve büyük bir farkla birinci olurken Türkiye'yi 29 saat ile İngiltere ve 28 saatle Fransa takip ediyor.

Girilen sayfaların sayısı açısından da Türkiye, ortalama 3 bin 44 sayfa ile önde görülüyor. Türkiye'yi Fransa ve Finlandiya takip ediyor.