Eğitim sistemi adım adım çöküyor: TKP Emek Merkezi raporu

Türkiye Komünist Partisi Emek Merkezi, 'Eğitimde Ne Oluyor?' sorusuna yanıt aradığı özel okul enkazı konulu broşür yayımladı. Eğitimin içinin boşaltılması ve gericiliğe teslim edilmesinin ardından, özel okullara teşviklerle yüzde 2 olan özel okul oranının, AKP döneminde yüzde 20'ye çıktığının altının çizildiği broşürde, özelleşen eğitim sisteminin çöktüğü ve öğretmenlerin köle gibi çalıştırıldığı söylendi.
soL - Haber Merkezi
Perşembe, 02 Ocak 2020 15:30

Özel okullar ve eğitimde özelleştirme, son aylarda çeşitli okullarda yaşanan krizlerle toplumsal bir gündem haline geldi. Türkiye Komünist Partisi Emek Merkezi, eğitimde yaşananları incelediği ''Özelleştirme ve piyasalaşmanın yol açtığı yıkım: Eğitim sisteminde adım adım çöküş'' başlığıyla broşür yayımladı. Broşürde eğitimde yaşanan krizin nedeni ''Son 40 yıldır parlatılan ve eğitimdeki sorunların çözümü olarak gösterilen, AKP döneminde ise zirve yapan eğitimde özelleştirme uygulamaları ve özel okul sevdası çökmüştür!'' şeklinde özetlendi. 

Emek Merkezi'nin raporunda eğitime yapılan yatırımların her yıl azaldığı, sistemde sürekli yapılan değişikliklerle eğitim programlarının içi boşaltıldığı, okulların her düzeyde gericiliğe teslim edildiği ve on binlerce öğretmen açığı varken, öğretmenlerden işsizler ordusu yaratıldığı açıklandı. 

Broşürde öne çıkan başlıklar şu şekilde: 

''Eğitim sistemi çökerken özel okullar, velilere bir kurtuluş reçetesi olarak sunuldu. Devlet okullarına verilmeyen kaynaklar özel okullara altın tepside verildi. Ataması yapılmayan öğretmenler büyük çoğunluğu kölelik koşullarında çalışmak üzere özel okullara itildi. Özelleştirme saldırısıyla birlikte gericilik daha da yayıldı.

YÜZDE 2 OLAN ÖZEL OKUL ORANI, AKP DÖNEMİNDE YÜZDE 20'YE ÇIKTI

Kontrolsüz bir artışla özel okulların sayısı yaklaşık 13 bini bulurken, bu okulların tüm okullar içerisindeki, AKP iktidara geldiğinde yaklaşık yüzde 2 olan payı, bugün yüzde 20’lere çıktı. Yani her dört okuldan birisi özel okul haline geldi. Bu artışa paralel şekilde, bu okullardaki öğrenci sayısı da yaklaşık 1,5 milyona dayandı.

ÖĞRETMENLER KÖLELİK KOŞULLARINDA ÇALIŞIYOR

Öğretmenler bu koşullarda mesleğiyle ve okullarıyla bağ kurmakta zorlanırken, yöneticiyle işçi-patron ilişkisi, veliyle ise müşteri ilişkisi öğretmen kimliğini olumsuz biçimlerde etkiliyor. Dışarıdaki on binlerce kişilik işsiz öğretmen ordusu, patronlar için bu dayatmaları kolaylaştırıyor Bu ağır koşullara, özel okulda öğretmenlerin maaşlarının düzensiz ödenmesi hatta kimi zaman hiç ödenmemesi de eklenirken, tablo giderek kölelik koşullarını andırıyor.

ÖZELLEŞTİRME EĞİTİM ÇÖKERTTİ

Eğitim tüccarlara teslim edildiğinde, özelleştirilip paralı hale getirildiğinde, kamusal bir hizmet olmaktan çıkartıldığında ortaya bu çöküşten başka bir şey çıkamazdı. Özelleştirme her yerde olduğu gibi eğitimde de fırsat eşitsizliklerini, rantı, soygunu, niteliksizliği, güvencesizliği ve geleceksizliği beraberinde getiriyor. Bu çürümeyi tersine çevirecek olan şey, kamusal, bilimsel ve laik eğitimi savunmak, bunun için mücadele etmektir.''

Broşür Patronların Ensesindeyiz Özel Okul Öğretmen Dayanışma Ağı'na katılmaya, haklarını gasp eden özel okul patronlarının karşısına örgütlü bir şekilde çıkmaya davet ederek sonlandı. 

Broşürün tamamı için tıklayın.

İLGİLİ HABER