Bakan Selçuk’un gelişi

19/04/2019 Cuma
Bakan Selçuk’un gelişi

“Benim yârim gelişinden bellidir” misali, eğitim konusunda etkinlik düzenleyen sivil kuruluşların genel niteliği de, eğitim bakanı Selçuk’un etkinliğe gelişinden belli olmaktadır.  Selçuk, laik ve bilimsel eğitimden yana olan kuruluşların düzenledikleri eğitim toplantılarında pek görünmese de, yandaşların düzenlediği toplantılardan hemen hiç eksik olmamaktadır.  

Örneğin Selçuk, son olarak Boğaziçi Yöneticiler Vakfı'nın (BYV) 6 Nisan 2019 günü Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda düzenlediği “Özgün İyi Yönetim Uygulamaları Forumu IBPF 2019” etkinliğine katılmıştır.  Bu toplantı, BYV Mütevelli Heyeti Başkanının konuşmasıyla başlamıştır. Başkan, “Sayın Bakanımız göreve geldikten sonra ülkemizde eğitim konusunda ciddi bir hareketlenme ve heyecan başladı. Sayın Bakanımızın vizyonu ve yapmak istedikleri gerçekten heyecan verici” diyerek ve “2020 yılında gerekli olacak en kritik beceriler şöyle sıralandı: Kritik düşünme becerisi, yaratıcılık, kompleks problemleri çözme becerisi, duygusal zeka becerileri, muhakeme ve karar verme becerileri, müzakere becerileri, bilişsel esneklik, öğrenme çevikliği…” becerilerinin öne çıkacağına değinerek toplantıyı açmıştır.   

Başkandan sonra Boğaziçi Üniversitesi Rektörü kısa bir konuşma yapmış ve açılış konuşmasını yapmak üzere bakan Selçuk kürsüye çıkmıştır. Selçuk, pek çok programa davet edildiğini ancak yoğun çalışma temposundan birçoğuna icabet etmesinin mümkün olmadığını, bununla birlikte vakfın önceki yedi programını inceledikten sonra bu toplantıya katılmaya karar verdiğini belirtmiştir.

Bakanın yalnız olmadığı, Reşit Rey salonunun dörtte üç kadarını dolduran ve önemli bir bölümünü türbanlıların oluşturduğu gençlerin de bu toplantıya, BYV’nin neler yaptığını bilerek katıldığı anlaşılmaktadır. Benim gibi bilmeden merak edip katılarlar ise sayıca çok az olmuştur.

BYV’yi merak edip web sayfasına bakınca, vakfın  “dünya yolculuğunda sahip oldukları zenginlikleri en yakın çevresinden başlayarak tüm insanlıkla paylaşmaya gönüllü bir grup Boğaziçi Üniversitesi mezunu tarafından 6 Eylül 1996’da” kurulduğu anlaşılmaktadır (https://www.byv.org.tr/hakkimizda).  Yine web sayfasında “Gayemiz” başlığı altında, “Boğaziçi Üniversitesi öğrenci ve mezunlarının öncülüğünde, mensuplarını gönüllülük ve medeniyet bilinci temelinde buluşturarak; onların önderlik ve yöneticilik yeteneklerinin gelişmesine katkıda bulunmaktır” açıklaması vardır.

BYV’nin “İlke ve Değerlerimiz” kısmında da, “Uzun vadeli ve evrensel düşünürüz; Mesleki, kişisel ve manevi gelişimi destekleriz” gibi ifadeler yer almaktadır. BYV’nin, temel amacı, “Öğrenci, mezun ve mensuplara yönelik düşünsel, kültürel ve sanatsal faaliyet, proje ve organizasyonlar düzenlemek” olan “Fikir, Sanat ve Medeniyet Komisyonu” ile temel amacı, “Öğrencilere yönelik sürdürülen öznesinde ‘Ahilik ve Fütüvvet Kültürü’ olan Hamilik Okulu çalışmalarımızı yürütmek” olan “Hamilik Okulu Komisyonu” gibi komisyonları olduğu anlaşılmaktadır.  

BYV’nin web sayfasındaki haberler başlığında yer alan haberlerden biri şöyledir: “Dersaadet’in Ferah ve Zarif İbadethanesi Validebağ Koru Camii’ndeydik; 23 Şubat (2019) Cumartesi sabahı bin bir emek ve gayretle inşa edilerek Üsküdar’a yeni bir soluk, taze kan, hoş bir renk ve ahenk katan Üsküdar Validebağ Camii’nde Vakfımızın bu dönem ki Erkekler Sabah Namazı ve Kahvaltı Programını gerçekleştirdik.” Web sayfasının duyurular kısmından, BYV’nin 2018 yılında, az buz değil, 136 etkinlik gerçekleştirdiği anlaşılmaktadır.

6 Nisan’da, toplantı salonu dışındaki mekanda bulunan masalardaki yayınlardan biri, ‘Eğitime Dair’ başlığı olan BYV’nın 2016 tarih ve 40 sayılı ‘Boğaziçi Bülteni’dir. Bu bültenin içinde, akademik nitelikteki 7 makale ile BYV komisyonlarının düzenlemiş olduğu etkinlikler hakkında bilgiler vardır. Örneğin Fikir, Sanat ve Medeniyet Komisyonu’nu, ‘Bediüzzaman aslında ne demek istemiştir; risale-i nur perspektifinden İslam ve modernite karşılaştırması; İslamofobi; nasıl bir başkanlık sistemi’ başlıklı konuşmalar düzenlemiştir. Yönetim Kültürü Komisyonunun düzenlediği etkinlikleri arasında da, ‘uluslararası, tarihi, teorisi ve pratiğiyle İslam iktisadı ve günümüze ilişkin çözüm önerileri; İslam iktisadı ve finansı’ başlıklı konuşmalar vardır.  Öğrenci ve Mezunlarla İlişkiler Komisyonu etkinlikleri içinde, ‘erkek öğrenciler sabah namazı kahvaltı programı; kız öğrenciler sabah namazı kahvaltı programı; geleneksel mezunlar iftarı; Ankara iftarı; sahur programı” gibi etkinlikler dikkat çekmektedir.

Bu toplantının ana destekçisi Turkcell’dir.  Bu toplantıya Kuveyt Türk Katılım Bankası A. Ş., LC Waikiki, Mental HR, Speed Medya, Sunar Grup, Yıldız Holding sponsor,  İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Multibem ve Ihlamur Yemek de destek vermiştir.

Boyu posuyla, sakin ve ağırlıklı olarak felsefeyi de katan konuşmasıyla Selçuk, her zamanki gibi dinleyenleri etkileyen bir konuşma yapmıştır. “Bugün eğitim seviyesi yükseldikçe teknolojinin öldürme gücü artıyor. Tüm bunlar bizim temelde etik ve ahlaki bir problemimiz olduğunu gösteriyor” ve “… insanla teknoloji arasındaki ilişkinin Heidiger’den sonra yeni bir yoruma ihtiyacı var. Ve bu yorum eğer yeni bir dil kurularak inşa edilemezse bizim bunu çözümlememiz gerçekten çok mümkün görünmüyor” gibi doğru teşhislerde de bulunmuştur. Bu arada da, “Eğitim 2023 Viyonu”nun  alt yapısını oluşturan, “Bizim eğitimde kadim olanla güncel olanın dengesini sağlama ihtiyacımız var.  … Bu çağın lineerlik vurgusunu yeniden ele almakta yarar var. Bu lineerlik vurgusu, progresif anlayışın aslında bize bir yanılsama getirdiğini ele almak zorundayız. … ve ‘geleceğin becerileri’ denilen aslında insanlığın medeniyet tarihinin becerileri olduğunu ve bunların kadim beceriler olduğunu, popüler olanla kadim olanın karıştırıldığını rahatlıkla izah etmek mümkün olabilir… çift kanatlı olmayan, yani maddeyi ve manayı birlikte kuşatmayan bir eğitimde insanlaşmanın söz konusu olamayacağı bir bağlam yaratacağını rahatlıkla söyleyebiliriz” gibi tartışmalı olduğu kadar yanlış ve çağdışı çıkarsamalara yol açacak sözler de söylemiştir.

Selçuk’un konuşmasından sonra başlayan ve ‘Eğitimde Kurumsal İyi Uygulama Örnekleri’ başlığını taşıyan oturumda, Turkcell Akademi Genel Müdürü, imam hatipleri geleneğin moderniteyle birleştiği okullar diye yansıtan Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü ile Fide Okulları Kurucusu birer konuşma yapmıştır. Bu oturumu, 17 Eylül 2017 günü bir televizyon programında, “Kadın ile erkeğin temelde iletişim kurması çok zor, çünkü bir kere donanımları farklı. Donanımları” diyen bir profesör yönetmiştir.  ‘Eğitimde Teknolojik Çözümler’ başlığını taşıyan ikinci oturumda, Udemy Ülke Direktörü, Khan Akademi Türkçe Direktörü, Vosscreen Kurucusu ile Enocta Kurucusu birer konuşma yapmıştır. Bu oturumu bir radyo programcısı yönetmiştir. ‘Türkiye’nin Geleceği İçin Eğitim İhtiyaç ve Çözümleri’ başlıklı son panelde, T3 Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı ve TÜBİTAK yönetim Kurulu üyesi Baykar Makine Genel Müdürü, Üsküdar Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekanı ve damat Berat Albayrak’ın kurduğu Nun Vakfı’na ait okulların Akademik Direktörü birer konuşma yapmıştır. Bu oturumu, Yıldız Teknik Üniversitesi öğretim üyesi ve “İslami ve insani değerler çerçevesinde yaşama, yaşanmasına vesile olma, toplumda bu yönde bir dönüşümün gerçekleşmesine ön ayak olma amacına yönelik” bir kurum olan İLKE Eğitim ve Kültür Derneği’nin Mütevelli Heyeti Başkanı yönetmiştir.

Dolayısıyla BYV’nin hedef kitlesine mesajlarını başarıyla ulaştırdğını söylemek mümkündür.  

Darısı laik ve bilimsel eğitimden yana olan demokratik örgütlerin başına.

[email protected]