Düet

05/04/2013 Cuma
Düet

Kemal Okuyan'ın “Düet” başlıklı yazısı 5 Nisan Cuma tarihli soL Gazetesi'nde yayımlanmıştır.

- Çözüme karşı mısın?
- Değilim.
- O halde neden bu süreci desteklemiyorsun?
- Ortada bir çözüm görmüyorum.
- Statükoyu savunuyorsun yani?
- Yok, statükoyu AKP savunuyor, ben devrimciyim.
- Devrimciysen, Kürt sorununda çözümü desteklemelisin…
- AKP Kürt sorununu çözemez. Kürt sorunu gericilikle, emperyalizmle, sermaye ile çözülmez. Ya da çözülür, daha da kötü olur.
- Kürtleri gericilikle, emperyalistlerle, sermaye ile işbirliği yapmakla mı suçluyorsun?
- Hiçbir halkı böyle suçlamam.
- O halde?
- Bugünkü sürecin genel çerçevesinin gerici olduğunu, emperyalist planlarla örtüştüğünü ve sermaye sınıfının çıkarlarına hizmet ettiğini düşünüyorum.
- Bu bir süreç, peşin hükümlü olmak yanlış değil mi?
- Sürecin taraflarından birini biliyoruz. AKP’nin ne istediğine ilişkin kafam net.
- Ama her şeyi AKP belirlemiyor?
- Belirleyemez de. Ancak AKP karşısında, bu sözünü ettiğim çerçevenin tamamen karşısında tutarlı bir çerçeve görmüyorum.
- Çözüm için bazı tavizler vermek gerekir, sen çözümsüzlüğü savunuyorsun.
- Taviz, farklı düşünen taraflar arasında olur.
- Herkes AKP gibi mi düşünüyor?
- Bunu bilemiyorum. Anlaşılmıyor. Sorunun muhatabı ben değilim.
- Bizi ilgilendirmez diyorsun yani?
- İlgilendiriyor, tartışılan yalnızca Kürt sorunu değil.
- Nasıl değil, bu ülkede kaç yıldır her şeyin merkezinde Kürt sorunu var.
- Birçok konunun kesişim noktasında olabilir ama her şeyin üstünde değil.
- Kürt sorunu çözülürse her şey çözülür işte…
- O zaman çözüm denilen sürece ilişkin daha da titiz olmak gerekmez mi? Çözüm var, çözüm var.
- Soruları ben soruyorum.
- Arada sen de yanıtlayabilirsin.
- Kürt sorunu çözülürse demokrasinin önündeki engeller kalkacak.
- Kürt sorunu bugün AKP’nin, ABD’nin istediği gibi çözülürse, sermayenin önündeki engeller kalkacak, gericileşmenin önündeki engeller kalkacak.
- İşte bak sen çözümsüzlüğü savunuyorsun.
- Hayır ben hep birlikte emperyalizme karşı, sermaye diktatörlüğüne, gericiliğe karşı mücadelenin sonuç alabileceğine inanıyorum. Birlikte yaşamak ancak bu ortaklık zemininde mümkün.
- Senin keyfini beklemez bu işler.
- Beklemeyecek olan ne? AKP mi? AKP’nin acelesi var, evet! Bizim de var. Durdurmamız gerek AKP’yi.
- AKP çözecekse onu desteklemek gerek.
- Her tarafı yanlış bir partiden bu kadar önemli bir konuda doğru çıkmaz.
- O zaman çözüm sürecine karşısın?
- Çözüme değil, emperyalizme karşıyım.
- Her şeyin altında emperyalizm arıyorsun.
- Aramıyorum, o her yerden çıkıyor.
- Ortadoğu yeniden yapılanıyor, kartlar yeniden karılıyor, Kürtler artık uyandı, bir daha kazık yemez.
- Hiçbir halk kazık yemese?
- Kürtler yıllardır hep aldatıldı, kendilerini garanti almaya hakları yok mu?
- Sadece Kürtlere yarayacak bir çözüm, Kürtlerin büyük çoğunluğuna da yaramayacak.
- Kürt sorununun çözümü bütün bölgeyi demokratikleştirecek. Herkes yararlanacak.
- Bu lafı bu sıralar herkes söylüyor.
- Evet herkes kazanacak çünkü.
- Herkesin kazandığı iddia edilen her durumda emekçiler kaybeder.
- Emekçiler senin gibileri dinlemiyor bile.
- O zaman bırak beni, kendi kendime konuşayım.
- Ama çözüme karşısın, statükoyu savunuyorsun.
- (…)