Derde bak...

11/01/2013 Cuma
Derde bak...

Kemal Okuyan “Derde bak...” başlıklı yazısı 11 Ocak 2013 Cuma tarihli soL Gazetesi'nde yayımlanmıştır.

Bazı gazeteler, “skandal” diye duyurdular. İncirlik’te ikamet eden Amerikalı askerlerin camiye girip, Kuran’ı yakıp yırttıkları söyleniyor. Yaparlar. Amerikan askerleri, bütün emperyalist orduların mensupları gibi küstahlığı öğrenmiş, başka uluslara karşı saygısızlık etmeyi psikolojik savaşın bir parçası olarak bellemişlerdir. Bir gün insanların inançlarına, diğer bir gün ulusal değerlerine, bir başka örnekte ise kadınlarına saygısızlık edebilirler.

İslam inanışının temel kaynağı olan Kuran’a dönük saldırganlığın kökeninde Hıristiyan merkezli bir inanıştan çok, emperyalist kibrin olduğunu tahmin etmek mümkün.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise kafayı buna takmış, “kutsal kitabımıza el uzatan densizlere hadlerinin bildirilmesi”ni istiyor. Bildirilsin elbette…

Bildirilsin de…

Memleketi askeri, siyasal, kültürel açıdan işgal etsinler… Üniformalı ve silahlı olarak ülkenin farklı yerlerinde dolaşsınlar… Suç işlediklerinde dokunulmazlıkları nedeniyle kimse hesap soramasın… Sahip oldukları üslerde ne dolap çevirdikleri bilinmesin… Türkiye’de her türlü fesadın, komplonun içinde olsunlar… Bütün bunlara kimse ses çıkarmasın.

Ama konu kutsal kitap olunca, hadleri bildirilsin!

Milliyetçi lider, göstermelik de olsa, kıyamıyor Amerikalı dostlarına, “defolun” filan da demek aklına gelmiyor. “Elemanlara sahip çıkın” diyor bildik üslubuyla… Düzgün davransınlar, akıllı olsunlar!

Türkiye’de milliyetçilik hiçbir zaman köklü olmadı, geçmişte tarihsel açıdan “ilerici” misyon yüklendiğinde bile emperyalizmle karşı karşıya gelmemek için özen gösterdi. “Milli şuur” yaratacağız diye, batı düşmanlığına bile yönelmediler. Anti-komünizm ve Anadolu’da Türk olmayan uluslara dönük nefret. Bu kadar!

Bu nedenle, Bahçeli’nin Amerikalı askerlerin İslami değerlere dönük tacizkar davranışlarına duyarlılık göstermesi Patriot’larla birlikte ülkeye NATO askerlerinin doluştuğu günlerde, milliyetçiliğin ve bu ülkede milliyetçilerden medet umanların düştüğü tuhaf durumu bir kez daha gözler önüne sermesi açısından ilginç oldu.
Türkiye’de milliyetçilik, zorunlu olarak ümmetçiliğe sarılmak ve Osmanlıcı köklerine dönmek zorundadır.

Yurtseverleri milliyetçi olmakla itham edenler de, şu sıralar bir kez daha heyecanlanmakta oldukları AKP projesi üzerinden milliyetçilikle nasıl ortaklaştıklarını görsünler de, bize laf yetiştirirken daha dikkatli olsunlar.

Türkiye öyle bir ülke ki, olaylara emek-sermaye çelişkisini merkeze koyarak bakmayanları oradan alıp şuraya sürükleyebiliyor.

ABD karşıtlığını “ulusal” bir eksende oluşturmaya çalışanlar, Türkiye’nin AKP eliyle yürüttüğü genişleme, büyüme operasyonu karşısında afallayıp kalacaklar.

Her taşın altından milliyetçilik çıkartmaya kalkan liberaller de, zaman zaman küsseler bile, bir türlü kopamadıkları AKP projesinin yalnızca Amerikancı değil aynı zamanda milliyetçi olduğunu er geç anlayıp, bu yaman çelişkiyi sineye çekecekler.

Alışırlar...