Cevat Geray

03/08/2018 Cuma
Cevat Geray

Öğrencilerinin “sevgili öğretmeni”, tanıyanlarının “sevgili dostu”, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi (AÜSBS) çalışanlarının “efsanevi dekanı”, meslektaşlarının “sevgili ve saygın bilim emekçisi ağabeyleri” Prof. Dr. Cevat Geray, 23 Temmuz 2018 günü, aramızdan ayrılıp göklere çekilmiştir.  

. Cevat Geray, 1953’te AÜSBS’yi bitirmiş ve bir süre maiyet memuru, kaymakam vekili ve kaymakam olarak görev yapmıştır. 1956’da AÜSBS Şehircilik Kürsüsünde asistan olmuştur. 1960’ta “Şehir Planlamasının Başlıca Tatbik Vasıtaları” başlıklı teziyle doktor, 1966’da “Toplum Kalkınması Deneme Çalışmaları: Bünyan Örneği” adlı çalışmasıyla doçent ve 1973’te de, “Planlı Dönemde Köye Yönelik Çalışmalar” teziyle de, profesör unvanını almıştır. 

1963-67 yıllarında Devlet Planlama Teşkilatı Sosyal Planlama Dairesi’nde, toplum kalkınması ve şehircilik alanlarında araştırma danışmanı; 1970-71 yıllarında, TRT Genel Müdür Danışmanı; 1974-75 yıllarında da, İmar ve İskan Bakanlığı Müsteşarı ve Danışmanı olarak görev yapmıştır. 1975 yılında kurulan Tüm Öğretim Üyeleri Derneği (TÜMÖD)’nin kurucusu ve ilk genel başkanı olduğu gibi başka çağdaş vakıf ve derneklerin de kurucu üyesi/başkanı olmuştur. Bu yıllarda Şehir Plânlamasının Başlıca Tatbik Vasıtaları (1960), Toplum Kalkınması Deneme Çalışmaları / Bünyan Örneği (1967) ve  Halk Eğitimine Giriş (1970) gibi kitaplar yazmıştır.

Yapılan seçimler sonunda, 1976 yılında AÜSBS Basın Yayın Yüksek Okulu Müdürü ve 1977 ile 1980 yıllarında da AÜSBS Dekanı olmuştur. YÖK devreye girince dekanlıktan ayrılan Geray, “AÜSBS’nin efsanevi dekanı” olarak, güler yüzüyle dost ve babacan haliyle, bilgisiyle-aklıyla-deneyimleriyle, insan, doğa ve toplum sevgisiyle, Türkçesiyle, öğrencisine ve üniversitesine kol-kanat germeye çalışmış ve çevresine örnek olmuştur. Faşist, piyasacı, gerici ve Amerikancı 12 Eylül 1980 darbecilerinin uyguladığı 1402 sayılı Sıkıyönetim Yasası’nın ilk kurbanlarından biri olmuş ve üniversitedeki görevlerine 1983’te son verilmiştir. 

Diğer 1402 mağdurları gibi, meslekten atılınca tüm haklarını ve maaşını kaybetmiş, 1983-89 arasında Kent-Koop danışmanı ve 1989-90’da Türkkent Genel Müdürü olarak çalışmış Danıştay kararıyla ancak 1990’da mesleğine ve üniversitesine geri dönebilmiştir. 1999’da emekliye ayrılmış olsa da, emekli öğretim üyesi olarak AÜSBS’de ve eğitim fakültesinde ders vermeye devam etmiştir. 2 Temmuz 1993'te Sivas'ta Madımak Oteli'nin yakılması sırasında şans eseri ölümden dönmüştür.   

ODTÜ Şehir ve Bölge Planlaması bölümünde, TODAİE’de, Gazi Üniversitesi Mimarlık Mühendislik Fakültesi’nde, Karadeniz Teknik Üniversitesi’nde, İÜ İktisat Fakültesi’nde de ders ve seminerler vermiş, bir süre Mersin Üniversitesi’nde çalışmıştır. Pek çok gazete yazısı ve makale yazmış, konferanslar vermiştir. 1968’den bu yana, AÜ Eğitim Fakültesi’nde de Halk Eğitimi ve Köy Sosyolojisi derslerini yürütmüştür. Meslektaşlarıyla birlikte yazdığı pek çok kitap yanında, son yıllarda da, Belediye Kurulmasında Uyulacak Ölçütler ve Yöntem (2000), Dünden Bugüne Kırsal Gelişme Politikaları (2011), Kooperatifçilik ( 2014) ile Kent, Yerel Yönetimler ve Toplu Konut Yazıları (2018) gibi kitaplar yazmıştır.

Bilimin ışığında ve kamu yararına yürütülen her çabada yol gösterici olup katkılar sunmuş olan değerli hocamız ve bilge insan sevgili Geray, göklere çekilmiş olsa da, dünya durdukça eserleriyle, eğitimle, toplumla, demokrasiyle, … ilgilenenlerin de anılarıyla yaşamaya devam edecektir.   

Onu tanıyanların/sevenlerin, akademi dünyasının başı sağ olsun.  

[email protected]