Bu durum sürdürebilir mi (II)?

18/05/2018 Cuma
Bu durum sürdürebilir mi (II)?

Bilindiği gibi, Türkiye’den Filipinlere ve Japonya’dan Kanada’ya kadar her ülkede yaşayanların, iğneden-ipliğe, ilaçtan-internete kadar kullandıkları her şey, bilimsel çalışmaların ürünüdür. Bu ürünlerin hiçbiri, inançlardan/din kitaplarından ya da peygamberlerin söylemlerinden üretilmemiştir. Bu üretimlerin arkasında, insanın merak ve kuşku duyması,  sorgulaması, eleştirmesi, aklını kullanması ve gerçeği araştırması, bilimsel emek vardır. Bilimsel çalışmalarla üretilen bilgiler, yaşamı kolaylaştırdığı kadar insanın gerçeği öğrenip özgürleşmesini sağlayan bilgilerdir. Bilimsel yaklaşım insanın özgürleşmesini sağladığı gibi, insanın özgürleşmesi de bilimsel yaklaşımları güçlendirmektedir. Gelişmiş ülkeler bilimsel çalışmaları nedeniyle bu konuma geldikleri gibi, bilimsel çalışmalarla gelişmişlik düzeylerini koruyabilmektedir. Dolayısıyla ülkelerin bekası, ülkenin bilimsel anlayış ve uygulamalarıyla birebir ilişkilidir.  Ancak ülkemizdeki aşağıda örneklenen olay ve söylemler hızla yaygınlaşmaktadır:

 • 12 Eylül darbe hükümetinin, 1983’te DPT’ye hazırlattığı Milli Kültür Raporu’nda, “Türk-İslam sentezi, din, devleti; millet, din cemaati; milli kültür, İslam kültürü; milliyet, İslamiyet; milliyetçilik, İslamcılık; Türk milleti, yüzde 99’u Müslüman olan Türkler; laiklik, din düşmanlığı; bilim de Kur’an’daki bilgiler” olarak ele alınmışsa,
 • YÖK Başkanı Gürüz’ün atadığı dekanlardan biri 1996 yılında toplanan 15. Milli Eğitim Şurası’nda, “Din eğitiminin, İslam’ı istemenin bilime aykırı bir yönü yoktur: Çünkü bilim kanunlarını Cenabı Hak Teala koymuştur” diyebilmişse,
 • 1931 yılında "Darvin" kitabını yayımlayan Milli Eğitim Bakanlığı, 2011’de evrimi anlatan öğretmene ceza veren bir bakanlığa dönüşmüşse,
 • Marmara Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi, 29 Mayıs - 1 Haziran 2012 tarihlerinde yaratılış düşüncesini bilimsel kabul eden, “Bilim, türler arası evrimi neden kabul etmiyor?” konulu bir sempozyum düzenleyebilmişse,
 • Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Alparslan Açıkgenç, ‘'Teknoloji, Medeniyet ve Değerler-II’' konulu Düşünce Fırtınası toplantısında, “İslami bir bisiklet üretilebilir. İslam'a göre ameller niyete göredir. Allah'ın rızasını gözeterek ve insanlara faydalı olması öncelenerek üretilen bir bisiklet İslami bisiklet olur” açıklamasını yapmışsa,
 • Sivas'ta imam hatip lisesi öğrencileri “kar duası”na çıkarılmışsa,
 • Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Afrin harekatı sırasında, imam hatip liselerinin 100 bin 'Fetih Suresi' okumasını istemişse,
 • 2017-2018 öğretim yılında uygulamaya konan öğretim izlencesinde (müfredat programında) evrim kuramı yok sayılıp öğrencilere gerçeği bilimsel bulgularda aramak yerine din kitabında ve hadislerde araması öğretiliyorsa,  
 • Evrim tartışması konusunda duyuru yapmak isteyen öğrencilere, İstanbul’un tarihi liselerinden birinin müdürü, “Bana ne sizin evriminizden. Benim olduğum okulda evrimi savunamazsınız” diyebiliyorsa,
 • Bir fen lisesinde, gerici bir vakıf, “Namaz nedir, neden namaz kılmalıyız” konulu bir seminer düzenlemişse ve de öğrencilere, “günde kaç vakit namaz kılıyorsunuz, namaz kılmanıza aracı olan kimdir” gibi sorular yöneltilmişse,
 • Bilimsel uygulamaların merkezi olması gereken üniversiteleri yöneten YÖK, AKP’nin yandaş kuruluşu haine getirilmişse,
 • Anayasa, “Eğitim ve öğretim, Atatürk ilkeleri ve inkılapları doğrultusunda, çağdaş bilim ve eğitim esaslarına göre, Devletin gözetim ve denetimi altında yapılır. Bu esaslara aykırı eğitim ve öğretim yerleri açılamaz” (m.42) dediği halde, ‘Türkiye Uluslararası İslam, Bilim ve Teknoloji Üniversitesi’ açılmışsa,
 • 'Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu' (TÜBİTAK), 2008’deki yasa değişikliğiyle AKP’nin yan kuruluşu haline getirildikten sonra;

1. 2006’da, “1. İslami İlimlerde Terminoloji Sorunu” adlı toplantıya maddi destek vermişse,

2. Darvin’in 200. yıldönümü olan 2009 yılı tüm dünyada Darvin yılı olarak kutlanırken, Darvin’i sansürlemişse, 

3. yayımladığı dergilerde evrim konusunu işlememeye başlamışsa,

4. “Canların gıdası Kuran-ı Kerim; peynir dolu iki kavanozdan birincisine iyi sözler söylenmiş, aynı ortama sahip ikincisine ise kötü sözler söylenen proje; mahremiyete saygı, duayla yetişen fasulye” gibi bilim dışı akıl-almaz projelere destek veriyorsa,

5. Bir ortaokulda düzenlediği 'bilim fuarında’,  öğrenciye ihram giydirip tavafın, vakfenin, şeytan taşlamanın nasıl yapılacağını göstermişse,

6. Destek verdiği bir projede, lise öğrencilerine, “evleneceğiniz kişi sizinle aynı mezhepten olmalı mıdır, kız ya da erkek kardeşinizin başka din veya mezhepten biriyle evlenmesini onaylar mısınız?” gibi sorular sorulmasına izin vermişse,

 • Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA), 2011’de çıkarılan 651 sayılı KHK ile AKP’nin yan kuruluşu haline getirilmişse,

1. TÜBA’ya, yandaş TÜBİTAK 100 üye seçiyorsa,

2. TÜBA’ya, yandaş YÖK 100 üye seçiyorsa,

3. TÜBA’ya,, ilahiyatçılar, üniversiteye medrese denmesini isteyenler ve Malezya İslam Üniversitesi’nden feyz almış kişiler üye yapılıyorsa,

4. İslam üniversitesini açan AKP lideri, 13 Aralık 2017 tarihinde yapılan TÜBA töreninde, “Tarih boyunca bilimi yaratıcının büyüklüğünün ispatı olarak kullanan da, yaratıcıya isyanın gerekçesi haline dönüştüren de olmuştur” diyerek, bilimin yaratıcının büyüklüğünü ispata dönüşeceğinin ipuçlarını vermişse;

 • AKP lideri Cumhurbaşkanı, üniversitelere giderek artan bir şekilde ilahiyatçı rektörleri atıyorsa, 
 • Süleyman Demirel Üniversitesi bünyesinde ‘Helal Turizm Uygulama ve Araştırma Merkezi’ açılmışsa,
 • Öğrenciler, “fikri hür, vicdanı hür ve irfanı hür” olacak şekilde değil de, “kinin ve dininin davacısı olacak şekilde yetiştirilmeye çalışıyorsa,
 • bilimsel anlayıştan uzaklaşmanın nelere mal olacağını düşünüp bu gidişe “Dur!” deme zamanı gelmemiş midir?

okç[email protected]

Not 1. Gazze Katliamı nedeniyle, ABD’yi ve başta İsrail olmak üzere ABD’nin taşeronluğuna soyunmuş ülkeleri lanetliyorum.

Not 2. Geçen haftaki yazımda yer alan “Ergun Göze hakkında hazırlanan fihristin tez olarak kabul edildi” şeklindeki gazete haberinin, 400 sayfalık tezin 177 sayfasının fihrist olması nedeniyle doğru olmadığını öğrenmiş bulunuyorum. Okuyucudan ve ilgililerden özür dilerim.