Berkin Elvan'ın mirası!

14/03/2014 Cuma
Berkin Elvan'ın mirası!

BERKİN, ekmek almak için bakkala giderken, bir polis tarafından vurulmuştu. Doğaya, emeğe, özgürlüğe, eşitliğe, insan haklarına, kardeşliğe, laikliğe, bilime, barışa, iyiliğe, güzelliğe, … düşman olanların emirlerini uygulayan bir polis.

BERKİN, ağaçları, parkları, ormanları ve ülkenin tüm kaynaklarını talan eden, insanın emeğini, aklını ve duygularını sömürenlerin emriyle vurulmuştu.

BERKİN, gezi eylemleri sürecinde vurulan ne ilk kişiydi ne de, özgürlükten ve eşitlikten korkanlar iktidar oldukça son kişi olacak.

BERKİN, vurulunca komaya girmiş ve yaşam savaşı vermeye başlamıştı. BERKİN direndikçe, Gezi eylemcilerinin, eylemler karşısında korkup bir yandan yalana ve öte yandan da şiddete başvuranlara karşı olanlarla haksızlığa, eşitsizliğe, hukuksuzluğa, yolsuzluğa ve talana karşı çıkanların sembolü olmuştu.

BERKİN’in direnci, vur emrini verenlere, vur emrini yerine getirenlere ve “Kabataş’ta şöyle oldu, böyle oldu” ya da BERKİN için, “Şunu yapıyordu, bunu yapıyordu” yalanlarını uyduranlara karşı direncin de sembolü olmuştu.

BERKİN’in direnci, Gezi eylemeleri sırasında olduğu kadar Gezi öncesindeki eylemlerde de yaralanan, sakat kalan ve yitirilen canların acısına direnmenin de sembolü olmuştu. Eylemlerde yaralanan ya da sakatlanan kimliği belirsiz kişilere sahip çıkılması kadar öldürülen faili meçhul ya da faili bilinen tüm canlara sahip çıkmanın da sembolü olmuştu.

BERKİN’in direnci, Gezi eylemlerinde polise, “Vur emrini ben verdim polis destan yazdı” diyenlere, eylemcileri yaralayan, sakat bırakan ve öldüren polislere ödül verenlere ve ayrıca eylemcileri göz göre göre ve hedef gözeterek vuranları yargıya teslim etmeyenlere karşı tepkinin de sembolü olmuştu.

BERKİN’in direnci, 17 Aralık 2013 yolsuzluk davası ile başlayan ve arkasından ortaya dökülen pisliklere karşı tepkinin de sembolü olmuştu.

BERKİN, çocuk haliyle ve henüz gelişimini tamamlamamış bedeniyle, hem de komada 9 ay direnmişti. BERKİN’in ölümü, onun direncinin boşa gitmediğini kanıtladı. BERKİN’e sahip çıkan milyonlar, BERKİN’in direncine-mirasına sahip çıktıklarını gösterdiler.

BERKİN, öldüğü gün yeniden doğdu tüm Türkiye, BERKİN oldu.

Hukuku hiçe sayanlar, adaleti yok edenler, toplumu ateist-dindar, Alevi-Sünni, Kürt-Türk-Ermeni vb kamplara bölmek isteyenler, hâlâ vur emri veriyorlar ve onlara biat edenler, hâlâ vuruyorlar.

Bunların da özgürleşmesi için, mirasına sahip çık, diren Türkiye.

[email protected]