TTB’den sağlık raporu: Yurttaşlar güvencesizliğe, çalışanlar şiddete mahkum edildi

Türk Tabipleri Birliği'nin hazırladığı 'Türkiye'nin Sağlığı-2019' başlıklı raporda çarpıcı bilgiler yer aldı. Buna göre, ülkenin yüzde 15,8’i genel sağlık sigortası primini ödeyemediği için kapsam dışı bırakılırken, devletin sağlık için yaptığı harcamalar azaldı, yurttaşların ödediği pay ise arttı.
soL - Haber Merkezi
Pazartesi, 06 Ocak 2020 12:45

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi tarafından hazırlanan "21. Yüzyılın Üçüncü On Yılına Başlarken Türkiye'nin Sağlığı-2019" başlıklı rapor, TTB'de düzenlenen basın toplantısıyla kamuoyuna duyuruldu.

Basın toplantısında, 2019 yılında Türkiye’de sağlık ortamının genel durumuna ilişkin bilgiler paylaşıldı.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) ve Tıp Eğitimi Programlarını Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (TEPDAD) tarafından 2 Ocak 2020 tarihine kadar yayımlanmış en son veriler dikkate alınarak hazırlanan raporda, “Türkiye’de Toplumsal Sağlık Düzeyi ve Sağlıkta Eşitsizlikler”, Türkiye’de Tıp Fakülteleri, Tıp Eğitimi ve Hekim Göçü”, “Sağlık Güvencesi Kapsamı ve Sağlık Sigortası Primi”, Sağlık Hizmetlerinin Finansmanı”, “Bulaşıcı Hastalıklar”, “Çalışma Koşulları ve Özlük Hakları”, “Sağlıkta Şiddet”, “Şehir Hastaneleri” ve “Sağlık Bakanlığı” başlıkları ele alındı.

Rapordan dikkat çeken bilgiler şöyle:

'SAĞLIKTA EŞİTSİZLİKLER NEDENİYLE BİNLERCE ÇOCUK ÖLDÜ'

Raporda Türkiye’de 2018 yılında 11 bin 629 bebek, 14 bin 240 beş yaş altında çocuğun yaşamını yitirdiği söylendi. Bebek ölüm hızının en düşük ve en yüksek olduğu iller arasındaki farkın 3 katın üzerinde olduğu, 5 yaş altı çocuk ölüm hızının en düşük ve en yüksek olduğu iller arasındaki farkın da 3,8 kat olduğu belirtildi. Raporda, "Türkiye’de iller arasındaki sosyoekonomik eşitsizlikler giderilebilseydi bu ölümlerin yaklaşık yarısının engellenebileceğini söyleyebiliyoruz" denildi.

'MİLYONLARCA KİŞİNİN SAĞLIK GÜVENCESİ YOK'

Milyonlarca kişinin sağlık sigortası kapsamı dışında olduğu söylenen raporda, pek çok yurttaşın da kapsam dışına çıkarılma riski ile karşı karşıya olduğu vurgulandı:

"Genel sağlık sigortası primini ödeyemedikleri için, 2019 yılı itibari ile yurttaşlarımızdan 13 milyon 160 bin 103 kişi diğer bir ifadeyle, % 15,8’i GSS kapsamı dışında kalmıştır. Yazılı ve resmi olarak açıklanmamış olsa da kamuoyuna yansıtılan haberlere göre, bu yurttaşlarımızdan 6 milyon’u 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren sağlık sigortası prim borçları nedeniyle GSS kapsamından çıkartılma riskiyle karşı karşıyadır."

'SAĞLIK HARCAMALARI AZALTILIYOR'

Türkiye’de, sağlık için yapılan harcamaların GSYİH’deki payının son üç yıldır düzenli olarak azaltıldığı, kişilerin ödediği payın ise arttırıldığı açıklandı. Raporda, "2019’da devletin ödediği pay % 30,5 iken kişilerin ödediği pay (muayene-reçete katılım payı , GSS primi vs.) % 69,5 olmuştur. Aynı zamanda açılan şehir hastanelerine ulaşımın zorlaşması vatandaşın üzerine binen yükü ağırlaştırmıştır" denildi.

'GRİP AŞISI YAPILAMADI, KIZAMIK VAKA SATISI ARTTI'

Rpaorda, bulaşıcı hastalıkların artışına da dikkat çekilerek, kızamık hastalığındaki vaka sayısı paylaşıldı:

"Sağlık bakanlığı bulaşıcı hastalık konusunda sorun bulunmadığını söylerken, Dünya sağlık örgütünün kızamık hastalığı verilerine göre; 2017’de 69 olan vaka sayısı 2019 yılının ilk 9 ayında 2666 vakaya çıkmıştır. Grip aşısı yapılması gereken risk gruplarında bu yıl Sağlık Bakanlığı aşı temininde zorluk yaşadığı için, aşılar zamanında yapılamamıştır."

'SAĞLIK ÇALIŞANLARI GÜVENCEDEN YOKSUN'

Sağlıkçıların çalışma koşulları ve son dönemlerde giderek artan sağlıkta şiddet olayları da raporda konu edildi. AKP döneminde çalışanların özlük haklarında önemli kayıplar yaşandığı söylenirken, çalışanların iş, gelir ve gelecek güvencesinden de yoksun hale getirildiği hatırlatıldı.

Meclis Dilekçe Komisyonu’na Sağlık Bakanlığı tarafından 9 Eylül 2019 tarihinde gönderilen “Şiddet Vakaları Raporu” verilere göre, ülke genelinde sağlık emekçilerine yönelik olarak toplanan verilerle ilgili şu bilgiler paylaşıldı;

  • 2019’de 12 bin 179 sözel, 661 fiziksel, 3 bin 1 fiziksel ve sözel olmak üzere toplam 15 bin 841 şiddet vakası yaşanmış, bunlardan yalnızca 11bin 204 olgu yargıya taşınmıştır.
  • Bununla birlikte, 2019 yılında 1047 hekim yurtdışına göç etmiştir.
  • Rapordan anlaşılan; gelir uçurumunun giderek arttığı, ekonomik krizin derinden en çok emekçi halk üzerinde hissedildiği ülkemizde sağlıkta eşitsizlikler de gitgide artıyor. Sağlık çalışanlarının üzerindeki sömürü artıyor, halkın sağlık hizmetine ulaşması da zorlaşıyor.