Çapa'da hasarlı bina direnişi!

Öğrenciler ve akademisyenler, çatlakların olduğu İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi binasına girmeyi reddediyorlar. Fakülte dekanının yaptığı açıklamalar kimseyi tatmin etmezken, imza toplanıyor. Avcılar'da bulunan İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Veteriner Fakültesi'nde deprem sonrası binanın aldığı hasarı öğrenciler görüntüledi.
soL-İstanbul
Pazartesi, 30 Eylül 2019 12:25

Öğrenciler ve akademisyenler, çatlakların olduğu İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi binasına girmeyi reddediyorlar. İstanbul Çapa'daki binanın önünde toplanmış durumdalar. 

İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Gülsüm Ak konuyla ilgili olarak açıklama yaptı, ''Rektörle bina incelemesi yapıldı. AKP milletvekili Fatma Betül Sayan Kaya ile görüşüldü. Cumhurbaşkanı'ndan randevu alınacak. Geçici olarak başka bir binaya geçmek istiyoruz. Ara ara bilgilendirme toplantıları yapacağız. Bu geçiş birkaç günde olmaz ama birkaç ay da sürmeyecek. Provokasyon yapılıyor, provokasyonlara prim vermeyelim'' dedi.

Çatlaklar temizlenip karbon kağıtlar konuyor, sıva ile kapatma yok. Güçlendirme bina boşaltılmadan yapılamıyor. Yapılan açıklamadan öğrenciler ve akademisyenler tatmin olmadı.

ÖĞRENCİLER VE AKADEMİSYENLER DERSE GİRMEYİ REDDEDİYOR 

Öğrenciler ve akademisyenler dersi girmeyi reddeiyor ve yine bir araya geldiler: 


Asistanlar hazırladıkları dilekçeyi dağıtarak rektörlüğe teslim edilmesi çağrısı yaptı. Dilekçe şu şekilde:  

''İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ÜST KURULUNA

                                        30/09/2019

 

KONUSU    : 26/09/2019 tarihinde ilimizde meydana gelen deprem ve İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Bina ve Eklentilerinde oluşan hasar hakkında

AÇIKLAMALAR

        26/09/2019 tarihinde ilimizde meydana gelen deprem sonucu, görev yapmakta olduğum İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi bina ve eklentilerinde göz ile görülür şekilde ağır hasar meydana gelmiştir.

        Bu bina ve eklentilerin inşasında kullanılan yapı malzemelerinin mevzuat ile belirlenen niteliklere uygun olmadığı, söz konusu yapılarda yıkanmamış deniz kumu kullanılmış olduğu anlaşılmıştır. 26/09/2019 tarihinde gerçekleşen depremden önce de Fakülte binasında, “çökme”, “dökülme” vs. olarak tabir edilebilecek ve deprem ya da benzeri bir dış etken olmadan kendiliğinden meydana gelen hasarlardan, yapımda kullanılan kumun yoğun biçimde deniz kabukları ihtiva ettiği, bu sebeple de kolon-kirişlerde kullanılan demir malzemelerde yoğun oksitlenme olduğu, taşıyıcı sistemlerde ki aşırı korozyon tüm çalışanlarca görülmüştür.

        Fakülte bina ve eklentilerinin mevcut durumları ile kullanımı, gerek çalışanların gerekse öğrencilerin, hastaların ve hasta yakınlarının can güvenliği açısından ciddi ve yakın tehlike oluşturmaktadır. Tespit edilen ciddi ve yakın tehlikenin önlenemez olduğu, özellikle, çatlakların sıvanması şeklinde alınan palyatif önlemler ile bertaraf edilemeyeceği, kendi yükünü taşımakta zorlanan binaların, uzmanlarca gerçekleşmesi kaçınılmaz olduğu açıklanan büyük bir depreme gerek kalmaksızın çok daha küçük bir sarsıntıda dahi yıkılacağı ortadadır.

        Yukarıda belirtilenler ve AFAD tarafından 26/09/2019 tarihinde basın aracılığı ile duyurulan “Hasarlı Binalara Girmeyin” uyarıları karşısında;

        İstanbul Teknik Üniversitesinden görevlendirilecek uzmanlar tarafından bilimsel veriler ile hazırlanacak bir rapor ile;

Fakülte binasında can güvenliğini tehdit etmeyen uygun bir çalışma ortamının sağlandığı ya da;

Yine bilimsel veriler ile uygun çalışma şartlarının bulunduğu belirtilen bir başka bina tarafıma bildirilinceye dek;

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Yasasının 13. Maddesi 3. Fıkrasında yer alan işyerini ve tehlikeli bölgeyi terk etme hakkımı kullandığımı bildirir,

Aynı yasanın “Tahliye” başlıklı 12. Maddesi uyarınca ilgililerinde “(…) Ciddi, yakın ve önlenemeyen tehlikenin meydana gelmesi durumunda işveren; a) Çalışanların işi bırakarak derhal çalışma yerlerinden ayrılıp güvenli bir yere gidebilmeleri için, önceden gerekli düzenlemeleri yapar ve çalışanlara gerekli talimatları verir.” Hükmü doğrultusunda görev ve sorumlulukları olduğunu saygılarımla bilgilerinize arz ederim''

AVCILAR'DA BULUNAN VETERİNERLİK FAKÜLTESİ'NİN DURUMU KORKUNÇ

Avcılar'da bulunan İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Veteriner Fakültesi'nde deprem sonrası binanın aldığı hasarı öğrenciler görüntüledi: