TKP: YSK darbesine karşı adaylarımız ‘bu düzen değişmeli’ diyecek

YSK, seçimlere girmek için gereken tüm koşullar yerine getirilmesine rağmen TKP’nin seçimlere katılamayacağına hükmetti. TKP tarafından yapılan açıklamada genel seçimlerde bağımsız adaylarla ‘Bu düzen değişmeli’ denileceği, cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ‘geçersiz oy’la halkın tek kişi yönetimine karşı çıkmaya çağrılacağı ifade edildi.
Perşembe, 26 Nisan 2018 14:48

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) seçime katılabileceğini açıkladığı partiler içinde yer almayan Türkiye Komünist Partisi (TKP), seçimlere girmek için gerekli tüm koşulları yerine getirdiğini belirterek YSK’ye itirazda bulundu. Ancak YSK hukuksuz kararda ısrar ederek TKP’nin seçimlere katılamayacağına hükmetti. TKP tarafından yapılan açıklamada YSK’nin nihai kararına ilişkin değerlendirmeyle birlikte, Parti’nin genel seçimler, cumhurbaşkanlığı seçimleri ve 2019 Mart ayında yapılacak yerel seçimlerdeki tavrı ifade edildi. Parti'nin genel seçimlere "Bu düzen değişmeli" sloganıyla, bağımsız adaylarla katılacağı vurgulanan açıklamada, cumhurbaşkanlığı seçimlerinde halkın "geçersiz oy" vermeye çağrılacağı belirtildi. Açıklamada, TKP'nin cumhurbaşkanlığı seçimlerinde halka, yalnızca adaylara değil, bizzat cumhurbaşkanlığı seçimine ve onun temsil ettiği siyasal rejime sırtını dönme çağrısı yapacağının altı çizildi.

Açıklamanın tam metni aşağıda yer alıyor:

YSK DARBESİNE KARŞI ADAYLARIMIZ “BU DÜZEN DEĞİŞMELİ” DİYECEK

Cumhurbaşkanlığı seçimlerini adaylarıyla birlikte reddediyoruz

Yüksek Seçim Kurulu, yasada yeri olmayan ek koşulları gerekçe göstererek partilerin seçime katılması konusunda yasalarla belirlenmiş tüm koşulları karşılayan Türkiye Komünist Partisi’nin 24 Haziran 2018 tarihinde yapılacak olan genel seçimlere katılamayacağına hükmetmiştir. 

Siyasi iktidar ve onun emrindeki bürokrasi bu düzeni değiştirme iradesiyle hareket eden Türkiye Komünist Partisi’nin örgütlenme ve siyaset yapma hakkına ilk kez saldırmıyor. TKP bu saldırı ve engellemelere karşı durarak, emekçi halkın kurtuluşu mücadelesini her durumda sürdürmektedir, sürdürmeye devam edecektir. 

Partimiz diğer partilerden farklı olarak seçimleri siyaset yapmanın, siyasal hedefler için mücadele etmenin tek kanalı olarak görmemektedir. Bütünüyle düzen partilerinin lehine düzenlemelerle 'garanti'ye alınmış olan seçimlerin bu haliyle emekçi halkın kurtuluşunu getirmesi beklenemez. 

Bununla birlikte seçimler insanlığın biricik geleceği olan sosyalizmin ve ülkemiz için tek çıkış yolu olan sosyalist iktidar seçeneğinin geniş halk kesimlerine anlatılması, ezilenlerin örgütlü siyasi mücadele ile buluşturulması ve komünist temsilcilerin gerek parlamento, gerekse yerel yönetimlerde sosyalizm mücadelesinin sesi olması için önemli olanaklar sunmaktadır. 

Bu olanakları halk adına kullanma hakkından hiçbir biçimde vazgeçmeyeceğiz. 

GENEL SEÇİMLERDE BAĞIMSIZ ADAY 

TKP 24 Haziran genel seçimlerine birçok kentte 'Bu Düzen Değişmeli' sloganı etrafında bağımsız adaylarla katılacak. 

Önümüzdeki günlerde Halk Komiteleri seçim bölgelerinde toplantılar düzenleyecek ve adaylarını belirleyecekler. Emekçi halkın, sosyalizmin sesi bu seçimlerde her zamankinden daha güçlü bir biçimde duyulacak, hissedilecek.

'Bu Düzen Değişmeli' diyenlerin seçim bildirgesi de bu toplantılarda ortaya çıkacak. 

CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMLERİNDE GEÇERSİZ OY 

Genel Seçimlerle aynı tarihte yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçiminde TKP halkımıza yalnızca adaylara değil, bizzat bu seçime ve onun temsil ettiği siyasal rejime sırtını dönme çağrısı yapmaktadır. 

Cumhurbaşkanlığı sistemi tek kişi yönetimidir. Halkımız bu zeminde siyaset yapmayı da, iradesini tek tek kişilere teslim etmeyi de reddetmelidir. 

Üstelik, Cumhurbaşkanlığı seçimi için belirlenen kurallar ve takvim, bu sistemi sorgulayacak, karşısına alacak bir halk temsilcisinin aday olmasına da izin vermemektedir. 

Düzen partilerinin ilkesiz ittifak arayışları sırasında adaylık için gündeme gelen isimler, daha şimdiden hukuksuz ve hileli bir oylama ile belirlenmiş olan yeni Cumhurbaşkanlığı sisteminin nasıl bir çürümeye yol açacağının kanıtıdır. Halkımız bu çürümeye tavır almalıdır. Bu cumhurbaşkanlığı sistemi 'geçersiz' bir sistemse oyumuz da 'geçersiz' olmalıdır. 

Türkiye’nin sınırsız yetkiye sahip bir Cumhurbaşkanına değil, milyonların örgütlenerek ipleri eline almasına ihtiyacı vardır. 

YEREL SEÇİMLERDE TKP 

2019 yılının Mart ayındaki yerel seçimlerde parti olarak düzen partilerinin karşısına dikileceğiz. Bunu, YSK’nın keyfi olarak koyduğu ek kuralları da fazlasıyla yerine getirerek yapacağız. 

TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ