'Özel okullarda eğitim-öğretim ödenekleri derhal ödenmelidir!'

Patronların Ensesindeyiz Özel Okul Öğretmen Dayanışma Ağı yaptığı bir açıklamayla özel okul patronlarının el koydukları eğitim-öğretim ödeneklerinin bir an önce ödemesini istedi.
soL - Patronların Ensesindeyiz
Salı, 12 Kasım 2019 10:39

Patronların Ensesindeyiz (PE) Özel Okul Öğretmen Dayanışma Ağı yaptığı bir açıklamayla özel okul patronlarına eğitim-öğretim ödeneklerini bir an önce ödeme çağrısı yaptı.

Yapılan açıklamada, devlet okulları öğretmenlerinin olduğu gibi özel okul öğretmenlerinin de yasal hakkı olan eğitim-öğretim ödeneğine özel okul patronları tarafından el konularak hiç ödenmediği ya da keyfi olarak eksik yatırıldığı ya da ödemelerin geciktirildiği vurgulandı. PE Özel Okul Öğretmen Dayanışma Ağı özel okul patronlarının işlerine gelmeyince kanunları uygulamadığını ve PE’ye gelen ihbarlara göre yüzlerce özel okulda eğitim emekçilerinin ödeneklerine el konulduğunu kaydetti.

Yapılan açıklamanın tam metni şu şekilde:

Özel okullarda eğitim-öğretim ödenekleri derhal ödenmelidir!

Eylül ayı ile birlikte özel okullarda da öğretmenlere ödemesi gereken eğitim-öğretim yılına hazırlık ödeneğiyle ilgili Patronların Ensesindeyiz hatlarına ihbar yağıyor. Öğretmenlerin yasal hakkı olan ve “kırtasiye parası” olarak da bilinen bu ödeneğe yüzlerce okulda patronlar tarafından el koyuluyor!

Her yıl eğitim-öğretim dönemi başında, tüm öğretmenlere ödenmesi gereken eğitim-öğretim yılına hazırlık ödeneğiyle ilgili olarak özel okul patronları tarafından farklı uygulamalara gidiliyor. Bu ödeneğin sadece sınırlı sayıda özel okulda eksiksiz ve zamanında ödendiği görülüyor. Yüzlerce okulda ise okul patronları bu ödeneği hiç ödemeyerek özel okul öğretmenlerinin bu hakkına el koyuyor. Bunun dışında farklı uygulamalar da söz konusu; özel okul patronları ödeneği banka yoluyla ödenmiş gibi gösterip elden geri toplayabiliyor, eksik ödeyebiliyor, taksitle verebiliyor ya da ödemeleri aylarca geciktirilebiliyor.

Oysaki resmî okul öğretmenlerine 657 Sayılı Devlet Memurları Yasasının 32. Maddesi gereğince her yıl Eylül ayında ödenmekte olan Eğitim-Öğretim Yılına Hazırlık Ödeneği; sosyal yardım kapsamındaki ek ödemelerden olup 5580 Sayılı Özel Öğretim Kurumları Yasasının 9. Maddesine göre Özel Okul Öğretmenlerinin de yasal hakkıdır. İlgili yasa maddesi gereğince: “Sosyal yardım kapsamındaki ek ödemeler, bütçe kanunlarıyla resmî okul öğretmen ve personeline sağlanan haklara denk olarak okul öğretmenlerine ve personeline de ödenir. Sosyal yardım kapsamındaki ek ödemelerden gelir vergisi kesilmez.”

Öğretmenlerin eğitim-öğretim faaliyetini sağlıklı şekilde sürdürebilmesi, ihtiyaç duydukları materyalleri sağlayabilmeleri için her yıl MEB tarafından belirlenen tutar; 2019-2020 eğitim öğretim yılı için 1180 TL’dir ve damga vergisi dışında hiçbir vergiye tabi değildir. Bu tutarın ödenmemesi ya da eksik ödenmesi aynı zamanda ilgili kurumu MEB’e şikâyet edebilme sebebidir.

Unutulmamalıdır ki; eğitim öğretim yılına hazırlık ödeneğinin gecikmeli veya eksik yatırılması hukuka aykırı olduğu gibi, öğretmenlere sözleşmelerini haklı olarak fesih edebilme veya çalışmaya devam ederken çalıştıkları kuruma karşı icra takibi başlatma veya arabulucuya başvurma yetkisi vermektedir.

Özel okullarda çalışan öğretmenlerimizin eğitim-öğretim ödeneğini halen ödemeyen özel okul patronlarını uyarıyoruz: Yasaları çiğnemekten vazgeçin ve geciktirmeden öğretmenlerimizin hakkı olan bu ödeneği kendilerine ödeyin.

Eğitim öğretim yılı hazırlık ödeneği hakkı gasp edilmiş tüm özel okul öğretmenlerine çağrımızdır: Yasal haklarınızı patronların insafına terk etmeyin! Haklarınıza el koyan bu kurumları ifşa etmek için aşağıdaki yollardan Patronların Ensesindeyiz Dayanışma Ağı ihbar hatlarına ulaşın.

Patronların Ensesindeyiz Özel Okul Öğretmen Dayanışma Ağı


Patronların Ensesindeyiz Ağı’na aşağıdaki e-posta ve sosyal medya hesapları üzerinden ya da 0541 940 0514 numaralı telefondan ulaşılabilir.

Facebook: https://www.facebook.com/patronlarinensesindeyiz

Twitter: https://twitter.com/pensendeyiz

E-posta: [email protected]