Birleşik Metal İş Başkanı Serdaroğlu: DİSK'te bugün sınıf sendikacılığı yapılmıyor

Geçen hafta sonu yapılan 15. DİSK Genel Kurulu’nda yaşanan gerginlik nedeniyle adaylıktan çekilmek zorunda kaldıklarını söyleyen Adnan Serdaroğlu, “DİSK’in temel felsefesi ortadan kaldırılmaya çalışılıyor. Tarihimize, sınıf karakterimize, ideolojimize hakaret eden bir yönetim var. DİSK’i işçilerin ruhundan anlamayan bu yönetimden kurtarmak için mücadele edeceğiz” dedi.
Ahmet Çınar
Salı, 16 Şubat 2016 09:49

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) 15. Genel Kurulu, geçtiğimiz hafta sonu İstanbul’da gerçekleştirildi. Mevcut yönetimin adayı Kani Beko ile Birleşik Metal İş, Sosyal İş ve Nakliyat İş sendikalarının desteklediği Adnan Serdaroğlu, iki rakip olarak kongreye katıldı. Ancak Genel Sekreter Arzu Çerkezoğlu’nun kürsüdeki konuşmasını provokatif bulan üç sendika, genel kurul salonunu terk etti ve Adnan Serdaroğlu da adaylıktan çekildi.

Birleşik Metal İş Sendikası Genel Başkanı Adnan Serdaroğlu, kongre öncesinde ve sırasında yaşananları, bundan sonraki yol haritalarını soL’a anlattı.

"DİSK'İN ŞU ANDAKİ TARZI SINIF MÜCADELESİNE ZARAR VERİYOR"

DİSK’teki ana problemin, işçileri tanımayan bir anlayışın DİSK’te görev yapması olduğunu belirten Adnan Serdaroğlu, şunları söyledi:

İşçilerden kopuk, işçiliğin ne olduğunu bilmeyen bir yönetim anlayışı sergileniyor. Sanayi işçiliğinden, üretim işçiliğinden kopuk bir sendikal politika uygulanıyor. Biz onun için dedik ki: ‘DİSK’i sanayi işçileri üstlenmeli, metal işçileri üstlenmeli. 1977’den beri bu sendikada Maden İş geleneği engellenmeye çalışıldı, buna bir son verilmeli. Birleşik Metal İş Sendikası, bu ruhu yansıtacak şekilde bu görevi üstlenmeli.’

Aslından görünen sorun, bizim buzdağının üzerinde gördüğümüz sorun. Asıl derinlemesine sorun var. O sorun da DİSK’in tamamen bir takım politik yapıların oyuncağı haline gelmiş olması sorunu. Benim genel sekreterliğim döneminde de DİSK’te bu tarzın olmaması gerektiğini, bunun sınıf mücadelesine zarar verdiğini, DİSK’in bir siyasetin etkisi altında kalmasının işçilerin sendikaya güvenini sarsacağını, DİSK’in politikalarını işyerlerinde savunamaz duruma geleceğimizi anlatmaya çalıştık. Bugün DİSK’in ana sorunu, bir takım siyasetlerin DİSK içerisinde yerleşmeye çalışması, DİSK’i sınıf sendikacılığı ilkelerinden uzaklaştırmaya çalışmasıdır. Bugün DİSK’te sınıf ve kitle sendikacılığı yapılmıyor. DİSK’in temel felsefesi ortadan kaldırılmaya çalışılıyor. Yaşanan bazı olumsuzluklar, Doğu’da yaşayan insanların sıkıntıları üzerinden prim toplanmaya çalışılıyor. Kendi ellerini güçlendirmek ve kendi varlıklarını sürdürmek adına DİSK’i bölmek, belirli bir kısmını belirli bir kısmına karşı düşmanlaştırmak, bunun üzerinden de kendi istikballerini, ihtiraslarını hayata geçirmek için bir tarz izleniyor birkaç yıldır. Biz buna karşı çıktık. Biz sınıf ve kitle sendikacılığından uzaklaşmayalım dedik. Üretim yapan sanayi işçisinin, proletaryanın söz sahibi olmasını gerçekleştirecek bir düzlemi kuralım istedik. Ama yapılmadı. Ne yapıldı? Genel İş’in başkanlığından uzaklaştırılmış zatı getirdiler DİSK’in başına. DİSK, bir takım sendikaların hurda dükkânı mı?

"ÇEKİLMESEYDİK DİSK BÜYÜK ZARAR GÖRECEKTİ"

Sendika içinde Birleşik Metal İş ‘e karşı kurulan bir takım siyasal ve sendikal ittifaklar kurulduğunu ifade eden Serdaroğlu, şöyle konuştu:

Birleşik Metal İş’e karşı oluşturulan bir cephe var. O cephe bize saldırgan bir tutumla, tarihimize, ideolojimize, sınıfsal karakterimize hakaret eden bir durumda. İki delegesi olan, DİSK’te hiçbir sorumluluğunu yerine getirmeyen bir genel sekreter, Birleşik Metal İş’e hakaret ediyor. Bize ‘Siz gerici düşünceden besleniyorsunuz’ diyor, ‘kadın olduğum için, solcu olduğum için bana saldırıyorsunuz’ diyor. DİSK’in kurucu sendikasına, bu ülkenin en devrimci, en mücadeleci sendikasına, fabrikaları işgal eden sendikasına nasıl böyle bir şey söylenebilir? Böyle absürd bir düşünce olabilir mi? Birleşik Metal İş’e böyle bir suçlama getirilebilir mi? Doğu’da yaşanan acılar üstünden politika yapılıyor. Onların kendi çıkarları için kullanılması politikası yapılıyor. Birleşik Metal İş Sendikası da sanki kapitalistlerle iç içe, Çalışma Bakanı’nı savunan, halklara düşman bir noktadaymış gibi sunuluyor. Böyle anlamsız bir suçlamayla karşı karşıya kaldık. Çünkü kongrede kaybedeceklerini biliyorlardı.  O nedenle bu konuşmaları yaptılar. Eğer çekilmeseydik büyük kavgalar çıkacaktı, DİSK büyük zarar görecekti. Onun için Genel Kurul’dan çekilme ihtiyacı hissettik. Böyle bir yola başvurmak zorunda kaldık.

BEKO VE ÇERKEZOĞLU'NA SERT ELEŞTİRİLER

Yeniden seçilen Genel Sekreter Arzu Çerkezoğlu ve Genel Başkan Kani Beko’yu eleştiren Serdaroğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

Genel Sekreter Arzu Çerkezoğlu işçilik yapmış mı? Hayır. Kendisi doktor. O zaman Tabipleri Birliği’nde görev yapsın. İşçiliğin fabrikalarda nasıl yapıldığını bilmez. Kani Beko zaten kendini yönetecek bir insan değil. Bugün küçük bir baskı görse, ertesi gün tersini söyleyebilecek bir insan. Gayriciddi tutum ve konuşmalara sahip, DİSK’in ağırlığını kaldıramayacak bir kişidir Kani Beko. Biz bunları dile getirdik, DİSK’in gerçek sahibi olan işçiler tarafından yönetilmesini istedik.  

"YANLIŞ POLİTİKALARA SUSKUN KALMAYACAĞIZ"

Bundan sonra nasıl bir politika izleyeceklerini de soL’a anlatan Serdaroğlu, sözlerini şöyle sonlandırdı:

DİSK’e sahip çıkmaya devam edeceğiz. DİSK’in, işçilerin ruhundan anlamayan bu yapıdan kurtulması için elimizden gelen her türlü mücadeleyi vereceğiz. Bu yönetim, DİSK’i sürdürebilecek, yönetebilecek özellikte değil. Bu işin gerçek sahipleri tarafından sürdürülmesi gerekiyor. Bundan sonra çok daha sert muhalif bir tutum izleyeceğiz. Suskun kalmayacağız. DİSK’in yanlış politikalarını teşhir etmeye devam edeceğiz. Bu yönetimin DİSK’i dört yıl idare etmesi mümkün değil. Birleşik Metal İş, Sosyal İş, Nakliyat İş gibi mücadeleci sendikaların olmadığı bir yönetimin bu süreci yönetebilmesi mümkün değil.