İşte 14 yıllık Morales iktidarında Bolivya halkının kazanımları

Bolivya’da ABD destekli darbeyle iktidardan uzaklaştırılan Evo Morales ve MAS hükümetinin 14 yıldır ülkede uyguladığı neoliberalizm karşıtı program Bolivya’nın emekçi ve yerli halklarına çok şey kazandırdı.

soL - Dış Haberler

Bolivya’da son başkanlık seçimlerini de kazanan Evo Morales’e karşı başlatılan ABD destekli sağcı muhalefetin saldırıları darbeyle sonuçlandı. Seçim sonuçlarını tanımayan sağ muhalefetin şiddetin dozunu artırmasıyla iç savaşın eşiğine getirilen ülkede Morales dün yurttaşlarının daha fazla zarar görmemesi için görevi bıraktığını açıkladı.

Evo Morales ve MAS hareketinin 2006’dan beri süren iktidarında ülke ekonomisi bağımsızlaştı ve büyüdü, yoksullar ve yerli halklar insanca bir yaşama kavuştu. 

Morales’in Çokuluslu Yasama Meclisi’ne 2018 yılında sunduğu rapordan başlıklar, 2006-2019 yılları arasında MAS iktidarının ülkeye kazandırdıklarını ortaya koyuyor:

EKONOMİK BÜYÜME

- 2006’dan itibaren uygulanan neoliberalizm karşıtı program ile Bolivya ekonomisi yıllık ortalama yüzde 5 büyüdü. Bu oran 1951-2005 yılları arasında ise yüzde 2,8 idi.

KAMULAŞTIRMA

- Hidrokarbon başta olmak üzere doğal kaynaklar kamulaştırıldı. Hidrokarbonun kamulaştırılması geçen 13 yılda ülke ekonomisine 37 milyar 484 milyon dolar katkı sağladı.

OKUMA YAZMA SEFERBERLİĞİ

- Küba ve Venezuela’nın katkılarıyla düzenlenen okuryazarlık seferberliğinin ardından 2008 yılında Bolivya UNESCO tarafından Okuma-Yazma Bilmezlikten Azade Topraklar ilan edildi.

ÇOKULUSLU BOLİVYA DEVLETİ KURULDU

- 22 Ocak 2009’da Bolivyalılar Çokuluslu Bolivya Devleti’nin kuracak olan Bolivya Siyasi Anayasası’nı onayladı.

GÜNEY AMERİKA'NIN EKONOMİK BÜYÜMESİNE KATKI

- Bolivya Güney Amerika’nın 2009, 2015, 2016, 2017 ve 2018’deki ekonomik büyümesine öncülük etti.

- 2019 yılında ülkenin GSYH’si 40 milyar 885 milyon dolara ulaştı.

- Bolivya Güney Amerika’da net uluslararası rezervleri en yüksek ülke haline geldi. 

1,8 MİLYON KİŞİ AŞIRI YOKSULLUKTAN KURTULDU

- 2005-2018 yılları arasında 1,8 milyon kişinin aşırı yoksulluktan kurtuldu.

- Her yıl Bolivya nüfusunun yüzde 31,1’i devletten teşvik ya da prim alıyor.

- Ülke genelinde 146 bin 96 kamu yatırım projesi var.

- 2018 verilerine göre ülkedeki 16 bin 733 devlet okulunda 146 bin 856 öğretmen çalışıyor.

- 1061 yeni sağlık merkezi inşa edildi ve 2018 itibariyle 6,8 milyon kişi temel sağlık hizmetlerine kavuştu.

YENİLENEBİLİR ENERJİYE EN FAZLA YATIRIM YAPAN ÜLKE

- 2016 yılında Bolivya GSYH’sine oranla yenilenebilir enerjiye en çok yatırım yapan ülke unvanını aldı.

- Bolivya Unasur, ALBA-TCP ve CELAC gibi örgütler aracılığıyla Latin Amerika ve Karayipler’in bütünleşmesini destekledi. Baülantısızlar Hareketi ve G77+Çin gibi uluslararası forumlarda aktif rol aldı.