Tanığım, anlatmak istiyorum…

Tarihçiler yaşadığımız yüzyılı nasıl kayda düşüyorlar acaba?

İnsanlık tarihinin yeni bir barbarlık yaşadığını ve din uğruna birbirini boğazlayıp-yakıp katlettiğini anlatırken hangi verileri dikkate alıyorlar?

Mesela, tüm İslam ülkelerinde çıkartılan yangını, ülke halklarının birbirlerine düşürülüp parçalanmalarını, cihad için kurulmuş kan ve terör çetelerinin oluşumlarını, bu katliam timlerinin kimler tarafından ve nasıl beslendiklerini yazıyorlar mı?

İslam dininin ortaya çıktığı günden bugüne, yalnızca hurafelerle beslenip tüm gıda ve enerjisini ‘kendinden olmayanı düşman görme’ üstüne bina ettiğini, tarikatlar ve cemaatlerin birer menfaat bezirgânlığı olduğunu belgeliyorlar mı?

Emperyalizmin bu bezirgânlığı nasıl tezgâhladığını, bölgelerde ve tek tek ülkelerde hangi kanlı hesapların yaratıcısı olduğunu, dökülen kanın asıl sorumlusunun cehaleti kışkırtan bu soysuzluğun olduğunu anlatıyorlar mıdır?

Cami avlularında bile insan boğazlayan El Kaide, IŞİD ya da Boko Haram ve türevleri gibi tüm cinayet şebekelerinin ortakları kimlerdir, hangi ülkelerin aklı-ruhu kan ve ölüm ile beslenen kaç siyasi organizasyonları, dernekleri, vakıfları, partileri, cemaatleri bu yüzkarası rezilliğin içindedir?

‘Yeni Türkiye’ diye çığırtkanlığı yapılan coğrafyanın kaç katil sevicisi, besleyicisi, koruyucusu vardır, tüm toplumsal değerleri din ve çıkar uğruna nasıl ayaklar altına alınmıştır, insanları nasıl din bağnazlığına esir edilmiş, akıl ayarları ile nasıl oynanmış ve koca bir memleket nasıl olmuştur da bir deccalın kanlı yönetimine teslim edilmiştir?

Paris’te işlenen katliama alkış tutanların kaçı bu ülkenin yurttaşlarıdır, kaç partinin, organizasyonun, şebekenin üyeleri ‘yazar-sanatçı-âlim-ilim adamı’ geçinen kaç had bilmezi bu cinayetler için kol kola girmiştir?

Ardımızdan gelen insanlık, 21. yüzyıl dünyasında ve Türkiye’sinde yaşananları tüm gerçekliği ile bilmezlerse bu dünya, bu ülke yaşanılır olabilir mi?

Kim yazıyor bu tarihi?

Din bezirgânlığının, ölüm-kan-kin-nefret ve katliamların tarihçileri kimler?

Ben bu ‘yeni Türkiye’ diye çağırılan ülkenin bir yurttaşı bir dünyalı olarak, din adına yapılan katliamlarla büyüdüm.

Maraş’ı, Çorum’u, Sivas’ı biliyorum, kanlı 1 Mayıs’ı, Gazi, Ümraniye, Haziran Direnişi cinayetlerini yaşadım, din uğruna katledilen yüzlerce aydını olan bir ülkenin yurttaşıyım.

Tanığım!

Tıpkı Paris’te yaşanan katliamda olduğu gibi, benim ülkemdeki bütün katliamlar ve cinayetlerde “Ya Allah bismillah Allahu Aekber” diye naralar atılıp, salyalar saçılarak işlendi.

Anlatmak istiyorum.

[email protected]