Neler oluyor?

06/02/2019 Çarşamba
Neler oluyor?

 

Devlet, baş döndürücü hızla dönüştürülüyor. Gün olmuyor ki bir parça koparılmış, yerlerine yenileri takılmış olmasın ya da birkaç gün önce değiştirilmiş bir kural yeniden değiştirilmesin.

Eskilere gitmeye gerek yok; son bir hafta içinde -30 Ocak ile 6 Şubat arasında- yayımlanan Resmi Gazetelere şöyle bir göz atarsak, neler olduğunu anlarız.

Ülkede en azından 10 yıldır işler böyle yürüyor. Bütünü görebilmemiz için son bir haftada olan biteni 520 ile çarpmamız gerektiğini unutmayalım.

7162 sayılı Torba Yasa yayımlandı

Gelir vergisi ile Bazı Yasalarda...diye başlayan torba yasa, yürütme ve yürürlük dışında 15 maddeden oluşuyor.

Dört maddesinde Gelir Vergisi ile ilgili düzenleme yapılmış. İşyeri açmadan internet üzerinden yapılan küçük ölçekli satışlar; evde ürettiklerini satan küçük üreticilerin satışları; işsizlik, ikale gibi tazminatlar gelir vergisinden bağışık tutuluyor.

Kalan 11 maddesiyle Belediye gelirleri, Kıyı, KDV, SGK, İşsizlik Sigortası, KOSGEB, EPDK ve EPİAŞ Yasalarında değişiklikler yapılmış.

Çandarlı ve Rize’de, yerleşilecek alanların yeterli olmadığı gerekçe gösterilerek, denizden doldurulan kesimlerde, Kıyı Yasasının kısıtlayıcı kurallarına uyulmaksızın yapılaşma öngörülüyor. İşsizlik fonu bütçesinden patronlara asgari ücret desteği veriliyor. KOSGEB’in desteklediği projelerde çalıştırılacak kişilere her ay 5 Genel Müdür maaşı verilmesi öngörülüyor. Üniversite öğretim elemanları arasından görevlendirilmiş olanlarının ne üniversiteden aldıkları aylıklar ne de döner sermaye katkı payları kesiliyor.

Taşınmaz satmak amacıyla yapılan ihaleler

Ülkeyi yalnızca özelleştirme İdaresi pazarlamıyor. Kamu kurumları, belediyeler birbirleriyle yarışıyorlar. Her gün çok sayıda taşınmaz satılmasının konu edildiği ihale ilanları yayımlanıyor. Burada yalnızca bir kaçından söz edebiliriz.

Orman Genel Müdürlüğü, Kütahya’da ek İdari bina, sosyal tesis ve yangın üniteleri yapım ihalesi açtı. Para yerine Kütahya Merkez’de, 21 milyon lira tutarında 10.974 M² büyüklüğündeki boş arsasını verecek.

Vakıflar Genel Müdürlüğü İstanbul Kartal -Soğanlık, Gaziler’deki 6364 M² fundalık vasıflı taşınmazını, üzerine özel öğrenci yurdu vs yapılmak üzere 30 yıllığına kiraya veriyor. Kiralayan ilk 3 yıl ayda 11.250 lira; 4’ncü yıl ayda 45 bin lira, sonrasında ÜFE oranında artırılacak tutarlarda kira ödeyecek. İlanda 30 yılda tahmini kira bedeli toplamının 9 milyon lira olduğu yazıyor.

Kemer Belediyesi, 10 milyon 995 bin lira değerinde olan 9,361 M² büyüklüğündeki arsasını, üzerine alışveriş merkezi yapılmak üzere ihale açtı. İlanda, kiralayanın 17 yıl boyunca hiç para ödemeyeceği öngörülüyor.

Belediyeler toprak satmaya doyamıyor. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Altıeylül ve Karesi’deki toplam 33 bin M2 arsasını 53 milyon; Konya Büyükşehir Belediyesi, Selçuklu ve Karatay’daki 21 bin 400 M² büyüklüğündeki 4 arsasını 20 milyon; Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Kocasinan’da 167 parça küçük sanayi ticaret arsasını 12 milyon 500 bin; Bolu Büyükşehir Belediyesi, Merkezdeki taşınmazını 6 milyon 500 bin; Menderes Belediyesi, Görece Mahallesinde 16,236 M² üzerinde zeytin ve armut olan tarla vasıflı taşınmazını 3 milyon 600 bin; Samsun Büyükşehir Belediyesi Atakum’da 25 bin M² arsasını 12 milyon liradan satışa çıkardı.

Yukarıda sıralananlar, taşınmaz satış ihalelerinin yalnızca bir bölümü. Satılmakla kalmıyor biliyorsunuz; üzerine devasa yapılar konduruyorlar ve yaşam alanlarımızı yok ediyorlar. 

Yaşamak, mülkiyete yenik düşüyor.

29 ve 30 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri yayımlandı

29 sayılı CB kararnamesiyle üst düzey kamu yöneticilerinin atanmasına ilişkin 3 sayılı CB Kararnamesinin 8 maddesi değiştirildi. Daha önce de üç CB Kararnamesiyle 10 maddesi ve iki cetveli değiştirilmişti.

30 sayılı CB Kararnamesiyle ise Devletin örgüt yapısını düzenleyen 4 sayılı CB Kararnamesinin 46 maddesi değiştirildi.

Kararname, 15 Temmuz 2018 günlü resmi gazetede yayımlanmıştı. O günden bu güne 10 CB kararnamesiyle 130 kuralı ile 7 cetvel ve liste değiştirildi; 17 yeni daire başkanlığı kuruldu.

Tapu-Kadastro Genel Müdürlüğü Ülke Topraklarının kaç para ettiğini hesaplayacak

Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü, 30 sayılı CB Kararnamesiyle, Türkiye Cumhuriyeti sınırları içindeki taşınmazların bedelini belirlemek ve listesini tutmakla görevlendirildi. Bu görevini Kararnameyle eklenen “Taşınmaz Değerleme Dairesi Başkanlığı” adlı bir birim eliyle gerçekleştirecek. Kararnamenin 484’ncü maddesinde görevleri; …taşınmazların toplu değerleme yöntemleriyle değerini belirlemek… değer bilgi merkezini kurmak, yönetmek…istatistikler tutmak… gibi sözlerle sıralanıyor.

Ülke topraklarını yurt dışında Tapu-Kadastro Genel Müdürlüğü pazarlayacak

Genel Müdürlüğe toprak satmada daha aktif olabileceği görevler de tanımlandı. 483’üncü maddesinde yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları ile yabancı uyruklu gerçek ve tüzel kişilerin ülkemizdeki taşınmazlarıyla ilgili işlemlerini yürütmek üzere gerekli görülen yerlerde bürolar açabileceği öngörülüyor.

Daha aktif olabileceği görevler de verilmiş: 487’nci maddesinde yurt dışında faaliyette bulunmak amacıyla şirket kurabilir, yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişilerle ortaklık yapabilir yazıyor. Emlakçılığa benzer görevler verileceği anlaşılıyor.

Helal Akreditasyon Kurulu üyelerine ödenen huzur hakkı üç kat artırıldı

Kışlada, okulda dağıtılan yiyeceklerin kontrolü yapılmıyor. Sık sık besin zehirlenmeleri haberleri okuyoruz. Bu durumu kimse umursamıyor ama domuz eti konusunda çok duyarlılar.

Sırf bu amaçla Eylül 2018’de Helal Akreditasyon Kurumu adlı bir birim kuruldu. Üyelerine toplantı başına kamu görevlisi değilse 2 bin; kamu görevlisi ise 3 bin gösterge tutarının memur artış katsayısıyla çarpılması sonucunda bulunacak tutarda huzur hakkı ödenmesi öngörülüyordu. 30 sayılı CB Kararnamesiyle ödenecek tutar 3 kat artırıldı. 9 bin gösterge sayısına yükseltildi.

DT, Opera Bale, Atom Enerjisi Kurumu’nda sözleşmeli personel dönemi

Kamuda güvenceli çalışan kimseyi bırakmamaya kararlılar. Sözleşmeli statü, yıllardır güvencesizliğin yöntemlerinden biri olarak kullanılıyor. 30 sayılı CB Kararnamesinde DT, Opera Bale, Atom Enerjisi Kurumunda sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin kurallar öngörülüyor.

Diyanet İşleri Başkanlığı 7 ülkede daha Din Hizmetleri Ataşeliği kuracak

Dün yayımlanan 43 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle Diyanet İşleri Başkanlığına 7 ülkede daha ataşelik kurma olanağı tanındı. Başkanlığın 52 ülkede ataşeliği vardı. Yeni kurulan 7 ataşelik ile sayıları 59’a yükseldi.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın 40 yandaşına yeni yurt dışı kapıları açılıyor

Bugün (6 Şubat 2019) yayımlanan 31 sayılı CB Kararnamesi ile 10 Temmuz günü yayımlanmış olan 2 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genel Kadro Usulü Kararnamesinde değişiklik yapıldı. Dikkati çeken değişikliklerden biri de 30 eğitim müşaviri ile 10 ataşe olmak üzere yurt dışında 40 yeni kadro açılmış olması.

Cumhurbaşkanlığı ofislerinin alımları ihale yasası kapsamı dışında

Temmuz 2018’de çıkarılan 703 sayılı CB Kararnamesiyle Cumhurbaşkanlığı Ofisleri ile başkanlıkların mal ve hizmet alımları İhale Yasası kapsamı dışında bırakılmıştı. 5 Şubat günlü Resmi Gazetede alım yöntemlerinin düzenlendiği bir yönetmelik yayımlandı.

Cumhurbaşkanlığı Ofislerinin İhale Yasası kapsamı dışına çıkarılması hiç iyi bir şey değil; dilediğiniz kadar yönetmelik çıkarın bir şey değişmiyor. Değişmemesi de doğal. Çünkü İhale Yasası kapsamı dışına çıkarılmasındaki esas amaç; yöneticiye esneklik tanımak.

Son olarak…

Ülkeye; düzen yandaşlarının, tekellerin temsilcilerinin ya da onların ağızlarıyla konuşanların özlem ve beklentileri doğrultusunda bakarsak eğer, ihanet etmiş oluruz. Kime? Sınıfımıza, geleceğimize, çocuklarımıza…