Milli irade millete çok pahalıya mal olmaya başladı

16/09/2015 Çarşamba
Milli irade millete çok pahalıya mal olmaya başladı

Tayyip Erdoğan’ın başında olduğu Cumhurbaşkanlığı, 2014 ve 2015 yıllarında TBMM bütçesinin yarısı kadar harcama yaptı.

Bu oran 2006-2007 yıllarında onda bir düzeyindeydi. Abdullah Gül’ün Cumhurbaşkanlığı döneminde makas biraz daralmış dörtte bir ile üçte bir aralığında salınmıştı.

Aşağıdaki çizelgede ayrıntılarıyla görüleceği üzere; Cumhurbaşkanlığı bütçesinden, 2006 yılında yaklaşık 25 milyon lira harcanmıştı. 2014 yılında 245 milyon lira harcandı; 2015 yılında ise 545 milyon lira ödenek verildi. İlk 8 ayda 230 milyon lirası kullanıldı. Seçimlere kadar çok temel atma ve açılış töreni yapılacağı anlaşılıyor. Belki kalan yetmez yeniden artırılması gerekir.

Yukarıdaki tutarlara sarayın yapım maliyetinin de eklenmesi gerekiyor ama nereden ve hangi kaynaktan karşıladıklarını bilemediğimiz için kesin tutarını bilemiyoruz. 20 milyar harcandığı söylentilerine itibar edilmesinden yana olduğumu belirteyim.

Cumhurbaşkanlığı, yatırımcı bir kurum değil. TBMM’nde kabul edilen yasaları incelemek; üst düzey kamu görevlilerinin seçilmesi ve atanmasında yetki kullanmak; bu hizmetlerin gerektirdiği sayıda uzman ve personel çalıştırmak; devletin başı olarak yabancı ülkelerde ülkeyi temsil etmek, ülkeye gelen yabancı konukları ağırlamak gibi görevleri var.

Cumhurbaşkanlığı ile Başbakanlık bütçelerini karşılaştırdığımızda da benzer bir sonuç görüyoruz. Cumhurbaşkanlığı 2006-2007 yıllarında Başbakanlığın yaklaşık 60’da biri kadar harcama yapmışken bu sayı 2015 (Ocak-Ağustos) yılında 7’de bir düzeyine yükseliyor. 

Her aklı başında yetişkin, bu sayılan görevlerin devasa bütçeler gerektirmeyeceğini bilir. Eğer bir Cumhurbaşkanı tek başına, TBMM’nin yarısı kadar harcama yapmaya başlamışsa, kamu kaynaklarını savurganca kullandığından hiç kuşku duyulmamalı, hesap sorulmalıdır.

Aşağıdaki çizelgede Cumhurbaşkanlığı’na bütçeler ile verilen başlangıç ödenekleri ile sonradan yapılan ekler karşılaştırılmaktadır. Görüleceği üzere 2007 sonrasında başlangıç ödeneklerine hiçbir zaman uyulamamış, önemli oranlarda artırılmıştır.

Milli irade denen şey, millete çok pahalıya mal oluyor.