Hayır demek yetmez: Sırada Varlık Fonu var

29/03/2017 Çarşamba
Hayır demek yetmez: Sırada Varlık Fonu var

AKP, referandum için öyle sloganlar seçmiş ki, şu ikisi dışında hiç doğrusunun olmadığını söylesek abartı olmaz: “Hükümet kurulma sorunu olmayacak” , “Seçimde mutlaka tek başına iktidar”

Hükümet kurma sorunu olmaz elbette, çünkü kaldırılıyor. Yürütme yetkisi bir kişide toplandığı için de iktidar tekleşiyor.

Bunlar doğruları.

Bir de şu iki slogana bakalım: “Meclisi de hükümeti de millet seçecek ve denetleyecek” , “Hükümete güvenoyunu millet verecek”

Millet, Cumhurbaşkanını seçtiğinde hükümeti seçmiş ve güvenoyu vermiş sayılacak. Beğenmezse, 5. yılın sonunda bir başkasını seçerek güvenini geri çekecek, bu arada denetim yetkisini de kullanmış olacak.

Bu sloganların hiç tutar yanı yok, inandırıcı da değil. Zaten onlar da mantığa hitap etmiyorlar. İçeriksiz, hamasi sözlerle evet oylarına cazibe oluşturmaya çalışıyorlar.

En kötüsü ise, şiddetten medet umuyor olmaları. Hayır oyu vereceklerin hepsini terör örgütü üyesi ilan ettiler. Hedef gösterip, insanları birbirlerine karşı kışkırtmaya çalışıyorlar. Dilerim bunu başaramazlar!

*****

Gölgede kaldığı için pek anlatılamadı: geçtiğimiz Ağustos ayında yürürlüğe giren Varlık Fonu Yasasıyla, ekonomide tek adam yönetiminin yasal ortamı hazırlandı bile. Referandum; OHAL; savaş tamtamlarının yol açtığı puslu havayı fırsat bilip, ülkenin menkul değere dönüştürülüp borsaya sürülmesinin son hazırlıklarını yapıyorlar.

Yasayla, Devletin para edebilecek bütün varlıklarının bir Anonim Şirkete devredilmesi ve 5 kişiden oluşturulacak yönetim kurulu eliyle yönetilmesi öngörülüyor. Yönetim kurulundan sadece profesyonelce yönetmesi bekleniyor. Etkili bir denetim de istenmiyor. İstense bile ilke ve kuralı olmadığı için denetlenebilmesi olanaksız.

Türkiye Varlık Fonu Anonim Şirketine bugüne değin 160 milyar dolar tutarında varlık devredildi. Yasaya göre, stratejik planını hazırlaması ve Bakanlar Kurulunun onayından sonra uygulamaya başlanması gerekiyor. Oysa stratejik planı henüz hazır değil.

Stratejik planlar, orta ve uzun erimli amaçlar; temel ilke ve politikalar; hedef ve öncelikler; performans ölçütleri; bunlara ulaşmak için izlenecek yöntemler; kaynakların nasıl ve hangi önceliklere göre dağıtılacağı gibi konuların belirlendiği temel belgelerdir.

160 milyar dolar tutarındaki varlığı bir çuvala doldurup, Varlık Fonu A.Ş adı verdikleri derme çatma bir yapıya devrettiler. Her birinin işlevi, amacı, hedefi farklı olan çok sayıda kuruluş için tek bir stratejik plan hazırlanabilmesi teknik olarak olanaksız. Zaten temel amacın da, yönetmek değil, menkul değere dönüştürülüp karşılığında para kazanmak ya da rehin verip borç bulmak olduğu anlaşılıyor.

Bununla birlikte yeni kurdukları internet sitelerinde sanki varmış gibi bildirimler yayımlıyorlar.

Misyonlarını; Türkiye’nin stratejik varlıklarını geliştirmek, değerlerini artırmak ve öncelikli yatırımları için kaynak sağlamak; Vizyonlarını ise; performans ve şeffaflığa odaklı kurumsal yönetişim anlayışıyla, dünyanın en başarılı varlık fonlarından biri olmak olarak açıklıyorlar.

AKP, bu güzel sözleri av malzemesi olarak kullanıyor. 15 yıldır dinliyoruz.

Biraz da internet sitelerinden söz edelim: AKP övgüleriyle dolu. Hiçbiri doğru değil ama okudukça yine de insanın göğsü kabarıyor. Birkaçını sıralayalım:

Türkiye’nin GSYİH’sı, 2002-2015 arasında 6,5 oranında istikrarlı biçimde büyümüştür.

Türkiye, bölgenin genel ekonomisinde öncü bir rol oynamaya devam etmekte ve 2023 yılına kadar dünyanın ilk 10 ekonomisi arasına girmeyi hedeflemektedir.

2008-2009 döneminde yaşanan durgunluğun ardından hızlı bir toparlanma gerçekleşmiş, mali istikrar başarının kilit unsuru olmuştur.

2002 yılından beri uygulanan sağlam para politikaları, son 10 yıllık dönemde enflasyon kontrolü sağlama açısından kritik bir rol oynamıştır.

Türkiye’nin bölgede güçlü konumu ve üretim odaklı faaliyetleri, ülkenin AB’ye ve diğer bölgelere ihracat yapan önemli bir endüstriyel oyuncu rolünü pekiştirmiştir.

Anayasa değişikliğinin referandumda reddedileceğini gösteren çok sayıda belirti var. Ama reddedilse de işimiz bitmiyor. Sıra Varlık Fonuna gelecek.

İşte bunun için, yetmez ama hayır diyoruz.