Dünya hali

01/02/2013 Cuma
Dünya hali

Kadir Sev'in “Dünya hali” başlıklı yazısı 1 Şubat 2013 Cuma tarihli soL Gazetesi'nde yayımlanmıştır.

“Hindistan’ın sanayileşme konusunda batının ardından gitmesinden Allah bizi saklasın. Küçücük bir adanın iktisadi emperyalizmi, bugün bütün dünyayı zincire vurmuş durumda. Eğer 300 milyonluk bir ülke aynı iktisadi sömürüyü uygularsa dünya çekirgelerin saldırısına uğramış gibi dımdızlak kalır.”

Yukarıdaki sözler Gandhi’ye ait. Mothly Review dergisinin Eylül 2012 sayısından aktardım.

Hindistan’ın bugün 1,2 milyar nüfusu var. Dünyanın en hızlı büyüyen ekonomilerinden biri kabul ediliyor. Küçücük bir ada dediği emperyalist İngiltere’nin yerini ise bugün 300 milyon nüfusu olan ABD aldı.

Ama ABD’nin zorlu rakipleri var. Hindistan kadar nüfusu olan Çin de sömürüden pay talep ediyor. ABD, Çin’in Afrika’daki yatırımlarından rahatsız. Öylesine ki, sözünü ettiğim Dergide yer alan “Sahte Enternasyonalizm ve Sahici Emperyalizm” başlıklı makaleden öğrendiğimize göre Hillary Clinton 2011 yılında Zambia’ya yaptığı bir ziyaret sırasında, Pekin’i yeni sömürgecilikle suçlamış. Sanırım bu durumu en iyi “tencere dibin kara” sözleri açıklıyor.

Yazının tamamını soL Gazetesi'nde okuyabilirsiniz...