Din okulları ne için...

15/06/2016 Çarşamba
Din okulları ne için...

DİN OKULLARI NE İÇİN…

“Bütün kitaplar bir kitabı anlamak için okunur…”

Yukarıdaki sözleri, geçtiğimiz hafta açılan 35. Kitap ve Kültür Fuarında, Diyanet İşleri Başkan yardımcısı söyledi.

Bunların bilimle, sanatla hiç ilgisi yok.

Diyanet İşleri Başkanı da, 25 Nisan günü din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenlerini toplamış ve onlara şöyle seslenmişti: “Bilginin, ‘dini’ ve ‘dini olmayan’ şeklinde tasnif edilmesi tevhide aykırıdır.”  Bu sözünün, kafalara iyice çakılmasını garantilemek için şöyle de bir örnek vermişti: “Matematik olmazsa, Allah'ın kâinata koyduğu sünnetleri ve kanunları öğrenemezsiniz.”

İşte din okulları, bu kafada insan yetiştirmeye yarıyor.

Bu yazı sayılara boğulacak ama aşağıdaki verileri paylaşmak istedim, kolay bulunmuyor.

2012/2013 eğitim yılında kademeli eğitime geçilmesiyle, imam hatip ortaokulu olarak kullanılmak üzere Din Öğretimi Genel Müdürlüğüne, 1361 okul devredildi. Bu sayı, iki yıl içinde 600 artırıldı ve 2015-2016 eğitim yılında 1961’e ulaştı.

Aynı dönemde, imam hatip liselerinin sayısı da 854’ten 1149’e yükseltildi.

2015/2016 eğitim öğretim yılında, “bir kitabı anlamaları için” 3110 din okulunda, 547 bin 846 erkek, 653 bin 654 kadın olmak üzere toplam 1 milyon 201 bin öğrenciye eğitim veriliyor.

İmam hatip liselerinde 2012-2013 eğitim öğretim yılında 380 bin öğrenci vardı. Ortaokulların açıldığı 2013-2014 yılında orta ve liselerdeki öğrenci sayısı 714 bin olmuştu. Sonraki iki yılda sırasıyla önce 932 bine, sonra 1 milyon 201 bine ulaştı.

Öğrenci sayısı her yıl katlanarak artıyor ama hedefleri en yükseklere ulaşmak. Bunun için her yolu deniyorlar. Öğrenci potansiyelinin çok olduğu ve merkezi yerlerdeki okulları işgal edip zorla imam hatip yapıyorlar. Böylelikle çevrede yaşayanları seçeneksiz bırakmaya çalışıyorlar.

Öğrenci velileri yürekleri ağızlarında bekliyor. Okulları, imam hatip yapılırsa çocuklarını kim bilir kaç kilometre ötedeki bir okula götürmek zorunda kalacaklar. Okulumu istiyorum kampanyaları boşuna değil.

Okullara el koymanın da bir sınırı var. Çok tepki çekiyor çünkü. Bu nedenle de 2013 yılından sonra yeni din okulları yapmaya hız verdiler.

2014 yılı yatırım programında imam hatip lisesi yapılması için yürütülen projenin toplamı 1 milyar 814 milyon liraydı. 2016 yılında 700 milyon lira fazlasıyla 2 milyar 500 milyon liraya ulaştı.

Projelerin hemen hepsinin 2016 yılında bitirilmesi öngörülüyor. Bu nedenle de, yıllık harcama tutarlarını yüksek tutuyorlar ve her yıl, bütçe artış hızının üzerinde artırıyorlar. Son üç yılı sıralayalım: 2014 yılında 343 milyon; 2015 yılında 685 milyon; 2016 yılında 719 milyon lira.

İmam hatip liselerine, proje stoku açısından Anadolu liseleri yaklaşıyor. 2016 yılındaki tutarı 2 milyar 456 milyar lira. Proje tutarı yaklaşıyor ama 2016 yılında, imam hatiplerin yarısını biraz aşan bir tutarda, 398 milyon lira yatırım harcaması öngörüldü.

Öncelik din okullarına, Anadolu liseleri bekleyebilir.

Özel eğitim okulları ile fen liselerinin yapılmasından neredeyse vazgeçilmiş gibi. 2016 yılındaki projelerinin tutarları sırasıyla 334 milyon ve 209 milyon lira. 2016 yılında özel öğretim okulları için 92 milyon; fen liseleri için 30 milyon lira yatırım öngörülmüş.

Okul pansiyonları, özellikle yoksul aileler için çok önemli. Okul seçimlerini doğrudan etkiliyor. 2015 yılı yatırım programında 556 milyon 822 bin lira pansiyon yapımı projesi yürütülüyor. Toplulaştırılmış projelerin açılımına bakıldığında, yaklaşık üçte birinin (190 milyon lira) imam hatip lisesi pansiyonları yapılmasına özgülendiği görülüyor.

İnsanın aklına ister istemez; bu kadar çok din okulunu bitirmiş insanı ne yapacaklar, bu insanlar nasıl geçinecek? Gibi bir soru geliyor.

Okul şovenizmi/dayanışmasının işe yarayacağını düşünüyorlar. Bir yandan da para kazanacakları bir donanım edinmelerini sağlamak amacıyla çeşitli girişimlerde bulunuyorlar. Sözgelişi, Şubat 2016’da KOSGEB ile bir protokol imzaladılar. Nisan ayından bu yana; “Girişimcilik kültürünün ve farkındalığının oluşturulması için, imam hatip liselerinde bilgilendirici konferanslar, seminerler ” düzenliyorlar.

KOSGEB’in sloganı şöyle; “İmam Hatip Liselerinde Girişimcilik Ruhu Canlanıyor.”

Hadi hayırlısı!

Ülkenin kaynakları, bir kitabı anlamak hülyasının peşine takılmış insanlar yetiştirmek amacına harcanıyor. Bu garipliğin sonu gelmeli artık.

ÖNCEKİ YAZILARI