Volante Rossa

22/03/2014 Cumartesi
Volante Rossa

Volante Rossa, 1945 yılında faşizme karşı savaşan 50 genç direnişçiyi bir araya getirdi. Volante Rossa’nın direnişçileri, dağlar yerine Milano’da mücadele etmeye karar vermişti. Savaş sonrası dönemin partizanları faşizme karşı bayrak açmıştı, düşleri “Kızıl Cumhuriyet”i kurmaktı. Savaşın sona ermesine karşın faşist gruplar Milano’da etkindi. Volante Rossa, bu grupları silmek için mücadele ediyordu kentte. Hedefleri bütün faşistleri tarih sahnesinden silmekti. Bu yönde tek yol, silahlı mücadeleydi.

Bu seçimleri nedeniyle o dönemde birçokları genç direnişçileri “katil” ilan etti. Volante Rossa, bir suç örgütü diye algılandı. İtalyan Komunist partisi (Pci) olan biteni kaygıyla izliyordu. Volante Rossa’nın faşizme karşı başlattığı silahlı mücadeleyi paylaşmadığı için, Pci de uzaklaştı o dönemde Milanolu direnişçilerden.

15cultura-volante-rossa-2.jpeg
Milanolu direnişçilerin kurucusu olduğu Volante Rossa

“Teğmen Alvaro”

Yaşları 14-20 arasında değişen Milanolu gençler yön veriyordu Volante Rossa’ya. Liderleri “Teğmen Alvaro” lakaplı Giulio Paggio’ydu. Francesco Trento, o yılların koşullarında Volante Rossa’nın giriştiği direniş hareketini kavrayabilmek amacıyla bir kitap kaleme aldı. “La guerra non e’ finita. İ partigiani della Volante Rossa/Savaş Bitmedi. Volante Rossa’nın Direnişçileri” başlıklı kitap, Milanolu direnişçileri bir araya getiren hareketin kısa tarihini paylaşıyor.

Laterza yayınevinden çıkan kitapta Trento, Milanolu direnişçilerin şehirdeki faşist örgütlenmelere karşı başlattıkları mücadele sırasında Mussolini’nin savaştan yenik çıktığını, Hitler’in ise Berlin’de yıkıntıların altında can verdiğini anımsatıyor.

O dönemde savaştan henüz çıkan İtalya özgürlüğe kavuşsa da, ülkede aşırı sağcı ve faşist çetelerin halen çok güçlü oldukları biliniyor. Sağ ve sol gruplar arasında silahlı hesaplaşmaların devam ettiği bir dönem bu.

Kuzey İtalya’da aşırı sağcı grupların sayısı bugün de hızla tırmanıyor. Günümüzün yeni faşistleri askeri bir birlik çatısı altında örgütleniyor. Özellikle Çizme’nin kuzeyinde Marksiszm karşıtı onlarca faşist çetenin yeraltında örgütlendikleri dile getiriliyor. Bütün bu grupların hedefi, Mussolini’nin kurucusu olduğu Ulusal Aksiyon hareketine yeniden can verebilmek.

volanterossanero.jpg

Paggio’nun liderliğindeki Volante Rossa, Milano’da Lambrate’de Conte Rosso caddesinde direniş hareketine yön veren lokalden esin alıyor. Hareketin gündeminde silahlı mücadele var. 1945 yazında kentte var olan faşist grupların sürekli tehdit ve saldırılarına hedef olan direnişçiler, silah depolamaya başlıyor. O günlerde faşistler komunistlerin lokallerine saldırıyor. Pci, başlangıçta kendini savunmak adına Volante Rossa’ya yeşil ışık yaksa da Milanolu direnişçiler faşistleri öldürerek yok etmeye karar verince Pci, Volante Rossa’yla arasına mesafe koyuyor. Direnişçilerin yeraltında gizlice yürüttükleri mücadeleyi takip etmiyor.

Yıllar hızla geçiyor. 1949 ocağında Milano’da iki eski faşist Felice Ghisalberti ve Leonardo Massaza silahlı saldırılarda can veriyor. Her iki cinayetin ardında Volante Rossa’nı n olduğu iddia ediliyor. Paggio ve arkadaşları Çekoslavakya’ya kaçıyor. Milano’da geri kalanlar yargılanarak hapis cezasına çarptırılıyor. Volante Rossa’nın liderinin yıllar sonra 2008’de Prag’da yaşamını yitirdiği haberi geliyor.

[email protected]

ÖNCEKİ YAZILARI

Gerçeklere göz yumanlar 08/04/2017 Cumartesi
Caravaggio ve engizisyon yargıcı 11/03/2017 Cumartesi
Bağnaz Katolik doktorlar 25/02/2017 Cumartesi
'Tinissima' 18/02/2017 Cumartesi
Cavriago’daki Lenin 28/01/2017 Cumartesi
Tacizci kardinaller 21/01/2017 Cumartesi
David Lazzaretti cinayeti 31/12/2016 Cumartesi
Yüzyılın dolandırıcılığı 10/12/2016 Cumartesi