Oltan ve Köleoğlu Enerji, Samsun Büyükşehir Belediye Meclisini de kandırmış!

Oltan ve Köleoğlu Enerji tarafından Ağustos 2020’de devreye alınması planlanan 27 MW’lık Samsun Çarşamba Büyokütle Enerji Santraline halkın yoğun tepkisi devam ederken Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 8 Temmuz 2019’da 85 üyesinin oybirliğiyle santral kararına 'evet' dediği ortaya çıktı.
soL - Belma Nur Kartal
Cumartesi, 28 Eylül 2019 18:35

Balıkesir Mutlular Biyokütle Enerji Santralinden sonra Türkiye’nin en büyük ikinci biyokütle santrali olarak Oltan ve Köleoğlu Enerji tarafından Ağustos 2020’de devreye alınması planlanan 27 MW’lık Samsun Çarşamba Büyokütle Enerji Santraline halkın yoğun tepkisi devam ederken Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 8 Temmuz 2019’da 85 üyesinin oybirliğiyle santral kararına “evet” dediği ortaya çıktı.   

8 Temmuz 2019 tarihli Samsun Büyükşehir Belediyesi internet sitesinde “13- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03.07.2019 tarih ve 25382 sayılı; Çarşamba İlçesi sınırlarında, Eğercili Mahallesi,  nazım imar planı F37d.02d ve 37d.02a paftaları, 108,109,110 ve 111 nolu  parsellerin bulunduğu alanda, biyokütle enerji tesisi kullanım alanı oluşturulmasına ilişkin;  (PİN:4928-44 ) 1/5000 ölçekli nazım imar planı için, 30.05.2019 günlü dilekçe ile Belediyemize başvurulmuştur. Söz konusu 1/5000 ölçekli nazım imar planı  ve plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık, Tarım ve Hayvancılık Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.” ibaresiyle şirketin biyokütle enerji santral başvurusunun onaylanıp oybirliğiyle karar altına alındığı Samsun kamuoyuna yansıyınca Büyükşehir Belediye Meclisinde grubu bulunan CHP İl Yönetimi, dün bir basın açıklaması yaptı.    

CHP'DEN 'BİZ DE ONAYLADIK AMA NEDEN ONAYLADIK' AÇIKLAMASI 

CHP'li Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri Atila Tekcan, Hasan İpek ve Emre Taha Özyar ile birlikte İl Başkanlığında basın toplantısı yapan CHP İl Başkanı Mehmet Kundak,  "Çarşamba Ovasının tam ortasında, Eğercili Mahallesi sınırları içerisinde toplam 181 dönümlük tarım arazisi üzerinde, Oltan ve Köleoğlu Elektrik ve Üretim Tic. A.Ş. tarafından günde 630 ton orman ve tarımsal atık yakarak elektrik elde edilecek biyokütle enerji santralinin arazi temininden kurulumuna kadar izlenen süreçlerin tümü kamuoyunun bilgisi dışında yürütülmüştür. "dedi. 

Çarşamba Ovasında günde 630 ton yakıt yakmasının önündeki tüm yasal engellerin tek tek kaldırıldığını ifade eden Kundak,  tapu işlemlerinden sonra 9 Temmuz 2019’da Çevre Düzeni Planı ve imar değişikliği işlemlerine ilişkin Samsun Büyükşehir Belediye Meclis Üyelerine eksik ve yanıltıcı bilgiler sunularak plan değişiklikleri onaylandığını belirterek sözlerine şöyle devam etti: “Son olarak da Valiliğimiz tarafından ÇED Gerekli Değildir kararı verilerek, ilgili şirket tarafından hazırlatılan proje tanım dosyası Çevre İl Müdürlüğü internet sayfasında sessiz sedasız yayınlanmıştır. Çarşamba Ovası Bakanlar Kurulu kararı ile tarımsal SİT Alanı niteliğinde olmasına rağmen günde 630 ton tarımsal-ormansal yakıtın yakılarak, günde 38 ton külün oluşacağı, bacasından günlük 14,4 kg kül salımı olacağı, yılda 230 bin ton tarımsal atığın depolanacağı, bu atıklarda ovaya haşerat yayılma riskinin oluşacağı, bu atıkların büyük makineler ile kıyılacağı yöre halkına anlatılmamış, konu hakkındaki uzman meslek odalarından görüş alınmamıştır. 

ŞİRKETİN 204 SAYFALIK SANTRAL DOSYASINI GÖRMEDEN İMZALADILAR

Basının “Hiç tartışılmadan nasıl geçiyor Meclisten? Alınan bilgilere göre, neden Mecliste detaylar hiç görüşülmeden santral kabul edildi?” sorusu üzerine ise CHP Büyükşehir Meclis Grup Başkanı Atilla Tekcan, “Detaylar yok. Yalnızca burada bir biyokütle enerji tesisi kullanım alanı oluşturulması  ile ilgili teknik bilgiler meclisten çıktıktan 15 gün sonra bakanlık sitesinde düşürüldü.  Yani bu 204 sayfalık olan santral dosyası maalesef Meclise sunulmadı.  Bununla ilgili olarak 9 Ekim’de diğer parti grupları ile birlikte önerge vereceğiz.“ dedi. 

Söz konusu kararın Büyükşehir Belediye Meclisinin İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık, Tarım ve Hayvancılık Komisyonlarından da  “… Söz konusu 1/5000 ölçekli nazım imar planı  ve plan açıklama raporu,  insan sağlığı etkilemeyecek ve çevre kirliliğine (hava, toprak, su…) yol açmaması için her türlü önlemin alınması koşuluyla kabulünü uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık, Tarım ve Hayvancılık Komisyonları raporu.” kaydıyla onaylandığı bilgisi, Samsun Büyükşehir Belediyesi internet sitesinde yer almaktadır. 

BİR BERBER BİR BERBERE GEL BERABER BİR SANTRAL AÇALIM DEMİŞ!

Biyokütle Enerji Santraliyle ilgili 204 sayfalık tanıtım dosyasını görmeden, şirketin Meclise sunduğu tek paragrafla “evet” dediği santral için 2018 yılı son çeyreğinden itibaren Büyükşehir Belediyesi tarafından imar planı değişikliklerinin yapılması çalışmaları başlatılırken, 2019 yerel seçimlerinden önce tüm izinler alınırken, 27 Mart 2019’da şirket tarafından arazi satın alma işlemleri tamamlanırken, tapu işlemlerinin ardından 8 Temmuz 2019’da Büyükşehir Belediye Meclisince plan değişiklikleri onaylanırken, Valilik 'ÇED Gerekli Değildir' kararı verirken,  ilgili karar Çevre İl Müdürlüğü internet sayfasında yayınlanırken ve bu süreçlerin hiçbiri Samsun kamuoyuyla paylaşılmazken, yerel seçimlerde AKP’den Çarşamba Belediye Başkanlığına düşünülen bir adayın santral projesini kabul etmediği için değiştirildiği de kamuoyuna yansıyan bilgiler arasında.   

YÖREDE ÇİFTÇİLİK YAPAN 4 YURTTAŞ YÜRÜTMENİN DURDURULMASI TALEBİYLE DAVA AÇTI

Günde 630 ton yakıtla günlük 38 ton külün oluşacağı, bacasından günlük 14,4 kg kül salımının gerçekleşeceği, soğutma işlemleri için Abdal deresi ve sondajlanacak yeraltı su kaynaklarının da kullanılabileceği şirketin başvuru dosyasında da yer alan santralle ilgili 22 Eylül 2019 tarihinde santralin kurulacağı Eğercili köyünde muhtarla birlikte basın açıklaması yapıp santrale tepki gösteren halk adına bölgede arazisi olup çiftçilik yapan  4 yurttaş yürütmenin durdurulması talebiyle dava açtı. Öte yandan, kısa sürede 10 bini geçen üye sayısıyla “Çarşamba Biyokütle Santrale Hayır Grubu” adıyla sosyal medyada güç birliği yapan yöre halkı, santrale karşı başlattıkları mücadele hazırlıklarına devam ediyor.