Zorunlu din dersi zorbalığına karşı bir hukuk kazanımı daha...

İstanbul Sancaktepe'de Yenidoğan Fatih Ortaokulunda öğrenim gören bir öğrencinin velisi, çocuğunun zorunlu din dersinden muaf tutulması için dilekçe verdi. Dilekçesi reddedilince konuyu mahkemeye götürdü. Mahkeme, ret işleminin iptaline karar vererek aileyi haklı buldu.

Haber Merkezi

İstanbul Sancaktepe'de Yenidoğan Fatih Ortaokulunda öğrenim gören bir öğrencinin velisi, çocuğunun zorunlu din dersinden muaf tutulması için dilekçe verdi. Dilekçesi reddedilince konuyu mahkemeye götürdü. Mahkeme, ret işleminin iptaline karar vererek aileyi haklı buldu. 

Yenidoağn Fatih Ortaokulu 6'ncı sınıfta öğrenim gören A.B.Ş.'nin annesi Pınar Kara, oğlunun zorunlu din dersinden muaf tutulması talebiyle 27 Şubat 2017'de dilekçe verdi.

Okul yönetimi, din dersinin zorunu olduğunu iddia ederek dilekçedeki talebi reddetti.

Bunun üzerine anne Pınar Kara, konuyu idare mahkemesine götürdü. Ret işleminin iptalini istedi. 

İstanbul 2. İdare Mahkemesi 27 Ekim 2017'de kararını verdi ve din dersinden muaf tutulma talebinin haklı bir talep olduğuna hükmederek, ret işlemini hukuka aykırı buldu. 

Mahkeme, kararında şu ifadelere yer verdi: 

"Din eğitim ve öğretiminin ancak kişilerin kendi isteğine, küçüklerin de kanuni temsilcisinin talebine bağlı olduğu anlaşılmakla birlikte, okulda zorunlu olarak okutulan din kültürü ve ahlak bilgisi dersinin, dini ve felsefi inançlarına (ya da inançsızlıklarına) uygun olmadığını belirten davacının kanuni temsilcisinin herhangi bir din mensubu ya da ateist olduklarına bakılmaksızın, temel hak ve hürriyetlerden olan dini inanç özgürlüğünün uygulanması kapsamında davacının zorunlu sayılan din dersinden muaf tutulması gerektiği sonucuna varıldığından bu işlemin reddine ilişkin dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmamaktadır. Dava konusu işlemin iptaline oy birliğiyle karar verilmiştir."