TKP, İZBAN'daki kademeli ücret ve gizli zam dayatmasını mahkemeye taşıdı

İzmir'de geçen Şubat ayında hafif raylı banliyö sistemi İZBAN'a getirilen mesafeli ücret dayatması ve bu uygulamanın ardına gizlenen fahiş zam günlerce protesto edilmişti. Uygulamanın iptali için toplanan 10 bin imza Büyükşehir Belediyesi'ne teslim edilmişti. İptal talebine belediyeden olumsuz yanıt alan TKP, uygulamanın iptali için idare mahkemesine başvurdu.
soL-İzmir
Cuma, 11 Mayıs 2018 18:29

İzmir geçen Şubat ayı içerisinde İZBAN protestolarına sahne olmuştu.

İzmir’in kuzey-güney hattını birbirine bağlayan ve İzmir Büyükşehir Belediyesi ile TCDD tarafından ortak işletilen hafif raylı banliyö sistemi İZBAN’da 15 Şubat’ta başlayan "artı para" adı altındaki kademeli ücret uygulaması ve bu uygulamanın arkasına gizlenen fahiş zam, kent içi ulaşımda kaosa yol açmıştı.

TKP MAHKEMEYE BAŞVURDU

Türkiye Komünist Partisi (TKP) İzmir il örgütü Şubat boyunca İZBAN istasyonlarında binlerce imza topladı. Bu imzaları 23 Şubat'ta Büyükşehir Belediyesine teslim eden TKP'liler, uygulamanın iptalini istediler. Belediyeden olumsuz yanıt alan TKP il örgütü, haksız uygulamayı idare mahkemesine taşıdı. 

TKP İzmir İl Başkanı Savaş Sarı, avukat Barış Özbay aracılığıyla İzmir 1. İdare Mahkemesine başvurarak, uygulamanın yürütmesinin durdurulmasını talep etti. 

15 Şubat 2018 tarihinde uygulamaya konan “kilometre esaslı yeni ücretlendirme ve blokaj tarifesinin iptali için" açılan davanın dilekçesinde iptal talebi üç gerekçeye dayandırıldı: 

  • İptali istenen işlemde kamu yararı gözetilmemiştir.
  • İptali istenen işlem meccanilik ilkesine aykırıdır.
  • İptali istenen işlem kamu hizmetinin nesnel ve eşit olması ilkesine aykırıdır.

YÜRÜTMENİN DURDURULMASI TALEBİ

Dilekçede yürütmenin durdurulması talebi de şöyle dile getirildi:

"Yukarıda bahsedildiği üzere iptali istenen idari işlem açıkça yasa ve hukuka aykırıdır.İdari işlemin uygulanması ile birlikte milyonlarca insan zamlı kullanım bedelini ödemeye başlamıştır.Bu durumun telafisi güç zararlara sebebiyet vereceği açıktır. Bu nedenle anılan idari işlemin ağır hukuk ihlaline sebep olduğu aşikar olup, öncelikle ve ivedilikle anılan idari işlem hakkında yürütmenin durdurulması kararı tesis edilmelidir."

,

'EMEKÇİ HALKIN ULAŞIM HAKKI GASP EDİLİYOR, UYGULAMA İPTAL EDİLMELİ'

Açılan davaya ilişkin soL'a bir açıklama yapan TKP İzmir İl Başkanı Savaş Sarı şunları söyledi: 

İzmir Büyükşehir Belediyesinin İZBAN'daki bu dayatmasının temelinde yatan zihniyet bellidir: İzmir halkı 'müşteri' olarak görülmekte, kâr getiren bir 'alıcı' olarak düşünülmektedir. Bu durumda Aziz Kocaoğlu da kendisini, müşterileri İzmir halkı olan İzmir Büyükşehir Belediyesi adlı 'şirketin' CEO’su zannetmektedir. Buna itiraz ediyoruz. Ulaşım temel bir haktır. Kentte yaşayan her yurttaşın en temel hakkıdır. Bir lüks değildir. İzmir Büyükşehir Belediyesi, en temel haklardan biri olan ulaşım hakkını kullanan İzmirlilerden para kazanmaktan, kâr elde etmekten vazgeçmelidir. Büyükşehir Belediyesi toplumsal faydayı ve emekçi halkın çıkarlarını gözetmekle yükümlüdür. Yoksulluğun gün geçtikçe arttığı, emekçilerin çalışma koşullarının zorlaştığı bir dönemde, ulaşım ücretlerine yapılan bu zam, önemli bir hak gaspıdır. Ulaşım hakkının gaspıdır. Kamu yararının gözetilmediği, sadece kârın gözetildiği bu dayatmanın derhal iptal edilmesi gerekiyor."