TKP'den HDP'nin çağrısıyla yapılan toplantıya ilişkin ilk değerlendirme

Bugün Ankara'da HDP'nin çağrısıyla düzenlenen toplantının ardından TKP MK üyesi Savaş Sarı, soL'a açıklamada bulundu.

Haber Merkezi

Bugün Ankara'da HDP'nin çağrısıyla TKP, EMEP, Halkevleri, SMF, TÖP, TİP ve EHP'nin katıldığı bir toplantı gerçekleştirildi.

Toplantıya Türkiye Komünist Partisi adına katılan heyette yer alan TKP Merkez Komite üyesi Savaş Sarı, toplantıya dair soL'a değerlendirmede bulundu.

'Bütünlüklü bir mücadele çerçevesinin nasıl oluşturulması gerektiğine dair görüşlerimizi aktardık'

"HDP’nin gerek yazılı gerekse yüz yüze sözlü olarak bizlere yaptığı toplantı çağrısı üzerine bugün Ankara’da 8 ayrı siyasi yapı bir araya gelmiş olduk" diyen Sarı, "HDP’nin toplantı çağrısında da ilettiği üzere Türkiye’de düzenin yaratmış olduğu ağır baskı ve sömürü koşullarında emekçiler ve ezilenler adına neler yapılabilirin tartışılması çağrısı ile yapılan toplantıda katılımcı siyasi partiler ortak mücadele zemininin nasıl ve hangi önceliklerle oluşturulacağına dair görüşlerini aktardı. TKP adına 3 Merkez Komite üyesi olarak katıldığımız toplantıda bizler de hem somut mücadele başlıklarında ortak tutum alınması hem de daha bütünlüklü bir mücadele çerçevesinin nasıl oluşturulması gerektiğine dair görüşlerimizi aktardık" ifadesini kullandı.

'İlkesel ortaklıkları taşıyanların bir araya gelerek bir ittifak oluşturmasının daha sağlıklı olduğunu vurguladık'

Somut mücadele gündemlerinde bir araya gelebilmenin, bu mücadele başlıklarında ortak neler yapılabilir bunun tartışılmasına dönük bir iletişimin sağlanması ve bu yönlü bir çabanın önemini vurgulamış olduklarını belirten Sarı, şöyle konuştu:

"Aynı zamanda daha bütünlüklü bir mücadele programının ve bu kapsamda seçim ittifakı başlığına dair de zaten kamuoyu ile defaten paylaştığımız üzere bunun belli ilkeler üzerinden ve bu ilkelerin belirlediği bir programatik çerçevede gerçekleşmesinin bizim açımızdan doğru olduğunu belirtmiş olduk. Bu anlamda toplantıda olan veya olmayan siyasi yapılar açısından ilkesel ortaklıkları taşıyanların bir araya gelerek bir ittifak oluşturmasının daha sağlıklı olduğunu vurguladık. İlkesel ortak bir çerçevede anlaşamayan siyasi yapıların ise bir ortak programatik hat veya siyasi ittifak içerisinde bulunmasının doğru olmadığını düşündüğümüzü de belirttik."

'Üç ilkeyi örtecek bir ittifak ilişkisini kabul etmemiz mümkün değil'

"TKP açısından sermaye karşısında emekçilerin çıkarlarını ve bağımsız siyasi iradesini temsil, emperyalizme karşı bağımsızlık ve gericilik karşısında laikliği savunu ilkeleri etrafında bir programatik çerçeve ve devrimci birliktelik bugün yakıcı bir ihtiyaçtır" vurgusunda bulunan Sarı, "Bu anlamda HDP’nin sunduğu Tutum Belgesi üzerinden HDP ile bir ittifak içersinde olmamız veya bizim savunduğumuz üç ilkeyi örtecek bir ittifak ilişkisini kabul etmemiz mümkün değil. Toplantıda, bu toplantıya katılan siyasi yapıların arasındaki iletişimin güçlenmesi ve süreklileşmesi ve somut mücadele gündemleri üzerinden ortaklaşıldığı ölçüde birlikte hareket edilmesi ihtiyaç ve gerekliliği konusunda bir görüş ortaklığı oluştuğunu söyleyebiliriz" diye konuştu.

Toplantıda alınan kararlar

8 partinin anlaştığı ve imza attığı kararlar ise şu şekilde

• Ortak mücadeleyi sürdürmeyi, bu mücadele zeminlerini çoğaltmayı ve güçlendirmeyi,

• Ortak mücadele konularını belirlemek, bunları hayata geçirmeye yönelik içerik, yöntem ve takvimi oluşturmak için düzenli görüşmelere devam etmeyi,

• Mevcut katılımla kendini sınırlamayan, ortak mücadelenin Türkiye’nin bütün demokratik, sol, sosyalist ve devrimci güçlerini kapsayacak şekilde genişletilmesini hedeflemeyi karar altına aldık.