Tarım Kredi Kooperatifleri'nden 'İbrahim Kaya' açıklaması

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri, Uşaklı çiftçi İbrahim Kaya’nın kooperatife olan borçları nedeniyle 3 ay ‘tazyik hapsi’ne mahkum edilmesine ilişkin açıklama yaptı.

Haber Merkezi

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri, Uşaklı çiftçi İbrahim Kaya’nın kooperatife olan borçları nedeniyle 3 ay ‘tazyik hapsi’ne mahkum edilmesine ilişkin, “Kurumumuz, borçlarını ödeme güçlüğü yaşayan ortaklarımıza öncelikle kendi olanakları çerçevesinde ödeme kolaylıkları sunmakta ve ortaklarımıza ortalama 2 yıldan fazla ödeme süresi vermektedir. Ancak tüm bu imkan ve sürelere karşın borçlarını ödemekten imtina eden ortaklarımızla ilgili olarak İcra ve İflas Kanunu çerçevesinde hareket edilmektedir” açıklaması yaptı.

Tarım Kredi Kooperatifi'ne olan borçları nedeniyle 3 ay tazyik hapsine mahkum edilen İbrahim Kaya önce tutuklanarak cezaevine konulmuş, çeşitli girişimlerin ardından serbest bırakılmıştı.

Kaya, yaptığı açıklamada, “Tarım Kredi Kooperatifi, yüzde 71 faiz ile çiftçinin boğazını sıkmakta. Benim gibi binlerce çiftçi haciz kıskacında, faiz terörüyle baş başa bırakıldı” demişti.

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri, İbrahim Kaya’nın tutuklanıp serbest bırakılmasıyla sonuçlanan süreç hakkında yazılı bir açıklama yaptı. Kurum tarafından yapılan açıklama şöyle:

2020'de traktörü haczedildi

“Görsel ve yazılı basında yer alan ‘Tarım Kredi borcunu ödeyemeyen çiftçi hapse girdi’ haberleri üzerine kamuoyunu doğru bilgilendirme ihtiyacı doğmuştur.

Habere konu ortağımız, Kütahya Bölge Birliği’ne bağlı Sivaslı Tarım Kredi Kooperatifi’mizden 2017 ve 2018 yıllarında kredi kullanmıştır. Kullandığı 2018 yılı vadeli kredilerle ilgili olarak ortaktan 2018 yılında tahsilat yapılamamış ve borçları kurumumuzca bir yıl süreyle ertelenmiştir. 2019 yılında da ortağımızın borçlarını ödememesi nedeniyle 2020 yılında icra takip süreci başlatılmıştır. İcra takip sürecinde, 2020 yılında ortağımızın traktörü haczedilmiş olmasına karşın tarımsal faaliyetlerini sürdürebilmesi amacıyla kendisine yeddi emin sıfatıyla teslim edilmiştir.

Kurumumuz, borçlarını ödeme güçlüğü yaşayan ortaklarımıza öncelikle kendi olanakları çerçevesinde ödeme kolaylıkları sunmakta ve ortaklarımıza ortalama 2 yıldan fazla ödeme süresi vermektedir. Ancak tüm bu imkan ve sürelere karşın borçlarını ödemekten imtina eden ortaklarımızla ilgili olarak İcra ve İflas Kanunu çerçevesinde hareket edilmektedir.
Bilindiği üzere İcra ve İflas Kanunu, tüm borçlu ve alacaklılar için geçerli olan hükümler içermektedir. Dolayısıyla kendi rızalarıyla icra ödeme taahhüdü vermek suretiyle borçları yapılandıran borçluların bu taahhütlerini yerine getirmemeleri durumunda karşılaşacakları yasal müeyyideler İcra ve İflas Kanunu ile düzenlenmiştir.

'Genel tahsilat sorunu yok'

Basına konu olan olayda da benzer bir süreç işlemiştir. Ancak ortağımızın karşılaştığı yasal müeyyideyi ortadan kaldırabilmek adına kurumumuz tarafından gerekli hukuki prosedür en kısa süre içerisinde tamamlanmıştır.

2021 yılsonu itibarıyla yaklaşık yüzde 98 tahsilat oranlarına ulaşması beklenen Kurumumuzun, genel bir tahsilat sorunu olmadığı açıktır. 800 bin üretici ortağına hizmet etmek amacıyla kanunların kendisine tanıdığı hak ve yetkiler dahilinde hareket eden Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri, borçlarını zamanında ödeyen ortaklarımızın da hak ve menfaatlerini korumakla mükelleftir.” (ANKA)