Sosyalist Güç Birliği: Anayasa değişikliği önerisi toptan reddedilmeli

Sosyalist Güç Birliği'nden yapılan açıklamada, 'Laiklik ve eşitlik ilkelerini zedelemeye yönelik her türlü girişimi reddediyoruz' denildi.

soL - Ankara

Sosyalist Güç Birliği (SGB), "AKP’nin Anayasa Teklifi Eşitlik ve Laiklik İlkelerine Aykırıdır, Kabul Edilemez" başlığıyla Ankara’da İnşaat Mühendisleri Odası’nda bir basın toplantısı düzenledi.

Sosyalist Güç Birliği adına konuşan Prof. Dr. Oğuz Oyan, yaptığı açıklamada "Anamuhalefet partisinin Ekim 2022’de Anayasa’nın 2. maddesini ayaklar altına alarak TBMM’ye sunduğu laiklik karşıtı üç maddelik 'başörtüsü teklifi', iktidar tarafından fırsata çevrilerek bir Anayasa değişikliğine dönüştürülmektedir" dedi.

Oyan, "AKP, Aralık ayında MHP ve BBP’nin desteğiyle TBMM’ye sunduğu ve 19 Ocak 2023’te TBMM Anayasa Komisyonu’na sunacağı bu değişiklik önerisiyle bir yandan Anayasa’yı seçim hesaplarına alet etmeye ve karşısındaki muhalefeti dağıtmaya çalışmakta öte yandan laikliğin tasfiyesini ve aile kavramını daha dar bir kalıba sokmayı hedeflemektedir” ifadesini kullandı.

'Anayasanın özüne ve biçimine temelden aykırı'

Bu anayasa değişikliği teklifinin, Anayasa’nın temel haklardan olan “din ve vicdan özgürlüğünü” düzenleyen 24. maddesinde ve “ailenin korunmasını” düzenleyen 41. maddesinde değişiklik öngördüğünü belirten Oyan, “Esas olarak Anayasa’nın 'değiştirilmesi teklif edilemez' maddelerinden olan 2. maddedeki laiklik ilkesinin içini boşaltmaktadır. Bu bakımdan da Anayasanın özüne ve biçimine temelden aykırı bir değişiklik teklifidir” dedi.

Söz konusu teklifin, Anayasa’nın dini kurallara göre bir içerikle düzenlenmesi anlamına geldiğine değinen Oyan, “Anayasa’nın laiklik ilkesine temelden aykırıdır. Laik bir devlette pozitif hukuk kurallarının dayanağı dini inançlar olamaz. Laikliğin anayasal düzlemde teminatı olan 2. maddenin etrafından dolaşılmasına izin verilemez” diye konuştu.

'Aileyi dinsel referanslarla tanımlamak için kullanılmak istenmektedir'

Oyan, “Anayasa teklifinin bir diğer başlığı 41. maddede aile tanımına ilişkindir. Muhalefetin ‘başörtüsü’ teklifiyle açtığı yol AKP tarafından bir de aileyi dinsel referanslarla tanımlamak için kullanılmak istenmektedir” dedi.

Önerilen düzenlemenin hem mevcut Anayasa’ya hem de uluslararası sözleşmelere aykırı olduğuna değinen Oyan, “AKP’nin bu teklifi, Anayasa metnine dini referansların yerleştirilmesi ve Cumhuriyet’in temel niteliklerinden olan laiklik ilkesinin işlevsizleştirilmesi girişiminden başka bir şey değildir” ifadesini kullandı.

'AKP kendi kirli oyunuyla baş başa bırakılmalıdır'

Oyan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ülkeyi anayasasız yöneten, hukuku kendi siyasi aparatı haline getirmiş bir iktidarla anayasa yapılamaz. Eşitlik ve laikliğin tasfiyesi anlamanı gelen bu Anayasa değişikliği önerisi toptan reddedilmelidir. AKP’nin değirmenine su taşımaya son verilmeli, AKP kendi kirli oyunuyla baş başa bırakılmalıdır.

Sosyalist Güç Birliği olarak laiklik ve eşitlik ilkelerini zedelemeye yönelik her türlü girişimi reddediyoruz. Meydanı gericilikle yarışa girenlere bırakmayacağımızı ilan ediyor; laik, eşitlikçi ve özgürlükçü bir ülke için tüm halkımızı mücadeleye çağırıyoruz."

Ankara

'AKP iktidarı sona erecek, tarikat ve cemaatleri dağıtacağız'

Oyan’ın ardından Sosyalist Güç Birliği Yürütme Kurulu üyelerinden olan TKP MK üyesi Ozan Yılmaz bir konuşma yaptı. Yılmaz, “Her geçen gün yeni bir tarikat ve cemaat rezilliği ortaya saçılıyor. Dün yine 14 yaşında bir çocuğumuzun istismara uğradığını gördük. Cemaat ve tarikatlar 20 yıllık AKP iktidarından güç alıyor. Laiklik ayaklar altına alınıyor, siyasetin merkezine dini söylemler yerleşti. İktidarından düzen muhalefetine herkes dini söylemlerle oy avcılığı yapıyor. SGB olarak hatırlatıyoruz, insanların inancını istismar eden, siyasetin diline gericiliği yerleştiren herkes karşısında bizi bulacak, laikliğin ayaklar altına alınmasına engel olacağız. AKP iktidarı sona erecek, tarikat ve cemaatleri dağıtacağız ve laikliği yeniden kuracağız” dedi.

'Seçime giderken ve seçim sonrasında laikliği yeniden kazanma mücadelesini yükselteceğiz'

SGB Yürütme Kurulu üyelerinden olan SOL Parti PM üyesi İsmail Hakkı Tombul, “Şimdi yapılması gereken gericilik yarışına dur denilmesi. Yapılması gereken dinin toplumsal yaşamdan uzaklaştırılması, laikliğe sahip çıkılmasıdır. SGB seçime giderken ve seçim sonrasında laikliği yeniden kazanma mücadelesini yükseltecek” dedi.

SGB Yürütme Kurulu üyesi olan TKH’tan Umut Kuruç, “Tarikat ve cemaatlerin birer holding haline geldiği, parlamentoda tüm siyasi partilerin dini referanslarla hareket ettiği bir Türkiye’de yaşıyoruz. 1923’ün rövanşını almak isteyenler, cumhuriyetin kazanımlarına son çiviyi çakmak istiyor” ifadesini kullandı.

SGB Yürütme Kurulu üyesi Devrim Hareketi’nden Ercan Bölükbaşı, “Bu ülkede tarikatlar ve cemaatler aslında yasak ama bu kanun uygulanmıyor. Bu cemaat ve tarikatlar çocuklarımızı istismar ediyor. Bugün Türkiye’de sorun yasa değil, mevcut kanunların, halkımızı koruyan kanunların uygulanmamasıdır. AKP’yi bu yasa teklifinde yalnız bırakmaya, halkın gerçek sorunlarına gerçek çözümler için herkesi mücadeleye çağırıyoruz” diye konuştu.

Ankara