Sendikalı işçi düşmanlığı iş cinayeti getirdi

Asen Metal’de işten atılan sendika üyesi işçiler yerine apar topar işe alınan işçilerden biri, preste sıkışarak yaşamını yitirdi.

Haber Merkezi

Patronların sendika düşmanlığı Asen Metal’de bir işçinin hayatına mal oldu.

Sendikalaştıkları için işten atılan 84 Birleşik Metal-İş üyesi işçinin fabrika önünde direnişinin sürdürdüğü Asen Metal’de dün gece vardiyasında çalışırken preste sıkışan işçi yaşamını yitirdi.

Birleşik Metal-İş'ten yapılan açıklamaya göre, yaşamını yitiren işçi, sendikalaştıkları için işten atılan işçilerin yerine bir ay önce işe alınmıştı, yeterli işbaşı eğitimi ve işçi sağlığı ve iş güvenliği önlemlerinin alınmadığı koşullarda çalıştırılıyordu.

"Çok üzgünüz. Çok da öfkeliyiz" denilen açıklamada, "Bu olay, artık her sendikalaşma örneğinde neredeyse sıradanlaşan işten çıkarma, baskı, tehdit, işçileri bölmeye çabalarının ne kadar ağır sonuçları olabileceğini gösterdi. Bu olay, işverenlerin sendikalaşma hakkını önlemeye çalışırken sadece işçi haklarını değil onların yaşama hakkını da yok sayıldığını gösterdi" ifadesi kullanıldı.

'İşbaşı eğitimleri verilmeden işçiler çalıştırıldı'

Neredeyse tüm kalifiye presçilerin işten atıldığı Asen Metal’de 3 aydır direnişin sürdüğüne değinilen açıklamada, "84 üyemiz sendikalaştıkları için işten atıldı. Asen Metal işvereni, sırf o presleri çalıştırabilmek ve sendikal mücadeleyi kırmak amacıyla işe aldığı yeni işçileri apar topar tezgah başlarına geçirdi. İşbaşı eğitimleri verilmeden, sağlık ve güvenlik tedbirleri alınmadan işçiler çalıştırıldı" denildi.

Asen Metal işçilerinin sendikalaşma taleplerinin başında, işyerinde alınmayan işçi sağlığı ve güvenliği önlemleri geliyordu. İşe girerken gereken sağlık raporlarının olmadığı belirtilen sendika açıklamasında, "Makina güvenliği, işçi sağlığı ve güvenliği eğitimleri, işbaşı eğitimleri fiili olarak verilmiyordu. Asen işçileri sadece ücret ve bağlı hakları için değil güvenli çalışma ortamına kavuşmak için de sendikalaşmışlardı. Sendikasızlaştırma çabasının şartları daha da kötüleştirdiği, sağlıksız çalışma koşullarının işçinin canına mal olduğunu gördük" ifadesi yer aldı.