Sayıştay: Merkez Bankası ihaleleri 'ihalesiz' olarak gerçekleştirdi

Merkez Bankası’nın toplam 132 mal ve hizmet alımı ile yapım işi ihalesinin 65’inin istisna kapsamında gerçekleştirildiği ortaya çıktı.

Haber Merkezi

Sayıştay, denetim raporunda Merkez Bankası’na ağır eleştirilerde bulundu. Raporda, Merkez Bankası bütçesinden SGK’ye özel bir sigorta şirketi ile bağıtlanan 69.8 milyon TL tutarındaki sözleşme kapsamında mevzuata aykırı ödeme gerçekleştirildiği belirtildi.

Cumhuriyet'ten Mustafa Çakır'ın haberine göre; ödemenin banka personeli ve bunların bakmakla yükümlü oldukları kişilerin tedavi ve ilaç giderleri için olduğu öğrenildi. Raporda, “Mevzuata aykırı ödeme yapılması uygulamasından vazgeçilmesi hukuki bir gerekliliktir” dendi. Bu bulgu dışında başka tespitler de yer aldı. 

Denetimlerde Merkez Bankası’nın farklı birimleri tarafından 2022’de yapılan ihalelerin Kamu İhale Yasası’nın “istisna” hükümlerine göre ihalesiz gerçekleştirildiği belirtildi. 

İstisna 'genel' oldu

Özel bir ihale yöntemi olan “istisna” uygulamasının, 2022’de gerçekleştirilen ihalelerin yarıdan fazlasında esas alındığı belirlendi. Bunun “olağan” bir ihale uygulaması haline geldiği, olağan ihale yöntemlerinin ise “istisna” olarak kullanıldığı kaydedildi. İncelemelerde idare merkezi bünyesinde gerçekleştirilen ve Sayıştay’ın denetim alanında olan toplam 132 mal ve hizmet alımı ile yapım işi ihalesinin 65’inin istisna kapsamında gerçekleştirildiği ortaya çıktı.

Bu ihaleler arasında yer alan ancak istisna kapsamında değerlendirilmesi mümkün olmayan hareketlilik dikkat çekti. Merkez Bankası’nın olağan idari faaliyetlerine ilişkin farklı statülerde ve işlerde çalıştırılan personel hizmet alımları, yazılım lisansı yenilemeleri, araç kiralaması, kıyafet alımı, toplantı organizasyon hizmeti gibi mal veya hizmet alımlarının istisna kapsamında ihale edildiği belirlendi.