Rusya'da 5 kişiden 1'i SSCB'nin açılımını bilmiyor

Rusya Kamuoyu Araştırma Merkezi'nin anket sonuçlarına göre sosyalist ülkeye dair ülkenin önemli bir kısmı fikir sahibi olmaktan uzak.

Dış Haberler

Yeni anket sonuçlarına göre, Rusların yaklaşık yüzde 20'si SSCB kısaltmasının ne anlama geldiğini bilmiyor. Daha ilginç olansa aynı ankete göre ülkede her dört kişiden biri 20. yüzyılın sonundaki çöküşünden önce Sovyetler Birliği'ni oluşturan tek bir cumhuriyetin bile adını veremiyor.

Rusya menşeli RT'nin haberine göre Rusya Kamuoyu Araştırma Merkezi tarafından yürütülen ve Pazartesi günü yayınlanan bin 600 kişi üzerinde yapılan bir araştırma SSCB'ye ilişkin bir kamuoyu yoklaması yaptı.

Ankete göre Rusya Federasyonu vatandaşlarının önemli bir bölümü 1991'de yıkılımasına kadar Baltıklardan Uzak Doğu'ya, Kuzey Denizi'nden Orta Asya'ya kadar uzanan sosyalist ülkeye dair herhangi bir fikir sahibi olmaktan çok uzakta. Anket, örneğin vatandaşların yaklaşık beşte birinin Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği adlı bir ülke olduğunu bilmediği gerçeğini ortaya çıkardı.

Ankete katılanların yüzde 11'i SSCB kısaltmasının anlamını bilmediklerini kabul etti ve yüzde 8'i 'bildiğini ancak yanlış hatırladığını' söyledi. Bu iki gruptakilerin çoğunun 18 ila 24 yaş aralığında yani SSCB dağıldıktan sonra doğan yaş grubunda bulunması dikkat çekti.

Yüzde 27'i Rusya'nın adını bile sayamadı

Anket ayrıca Rusların Sovyetler Birliği'ni oluşturan 15 cumhuriyet hakkındaki bilgilerini de ölçtü. Ankete katılanların sadece yüzde 6'sı 15 cumhuriyetin tamamını adlandırabildi. 35 yaşın altındakilerin yaklaşık yarısı ve tüm katılımcıların yüzde 27'si tek bir cumhuriyetin bile [Rusya da dahil] adını veremedi.

Sovyetler denilince aklına 'parlak bir gelecek umudu' gelenler en çok çıktı

Katılımcılar ayrıca Sovyetler Birliği ile neyi ilişkilendirdikleriyle ilgili soruları da yanıtladılar. Önerilen en yaygın çağrışım 21'le istikrar, barış ve daha parlak bir gelecek umudu oldu. Bu gibi cevaplar en çok 45 yaş üstü ve yüksek öğrenimden mezun olanlar arasında yaygındı. İkinci en yaygın çağrışımsa yüzde 13 ile olumlu duygular ve hoş anılar oldu.

Sovyetler Birliği ile ilgili en büyük olumsuz çağrışımlarsa, insanların yüzde 5'inin işaret ettiği mağazalardaki "kıtlık ve uzun kuyruklar" oldu. Bu gibi vakalar özellikle 1980'lerin ortasında başlayan liberalleşme atılımı 'Perestroyka' döneminde, ekonomik sorunların yaygın olarak karneye bağlanmasına yol açtığında yaygındı.

Öte yandan ankete katılanların yalnızca yüzde 1'i SSCB'yi "baskı, terör ve Gulag çalışma kampları"yla ilişkilendirdiklerini söyledi.

Dikkat çekense anket sonuçların Rusya Adalet Bakanlığı tarafından 'yabancı ajan' olarak damgalanan Levada Center tarafından 2018'de yayınlanan başka bir anketin sonuçlarıyla uyumluluğu oldu. O zamanlar ankete katılanların yüzde 68'i Sovyetler Birliği'nin çöküşünden pişman olduklarını ve Sosyalist Cumhuriyetin, çöküşünden sonra doğanlar arasında popülaritesinin daha yüksek olduğunu söyledi.

Sovyet dönemi liderleri tarafından dikilen anıtların çoğunu söken komşu Ukrayna'da Ağustos ayında yapılan bir anket, insanların yüzde 43'ünün, özellikle de eski nesilin, SSCB günlerinde işlerin daha iyi olduğuna inandığını ortaya koydu.