Rusların yarısı Sovyet modeli siyasal düzen, üçte ikisi sosyalist ekonomi istiyor

Yapılan en güncel anket sonuçlarına göre Rusya'da ideal ekonomik sistemin devlet planlaması ve kamucu bir paylaşım olduğuna inananların oranı 3'te 2'ye yaklaşırken piyasa ekonomisine olan inanç düştü.

Dış Haberler

Levada Merkezi'nin Rusya'da gerçekleştirdiği bir anket bölge halkının mevcut düzene yönelik memnuniyetsizliklerini ve sosyalist bir ekonomiyle siyasal düzene olan taleplerini ortaya koydu.

Yayınlanan yeni ankete göre Rusların üçte ikisi (yüzde 66) Rusya'yı öncelikle "dünyanın en güçlü ülkelerinden biri olmasa da yüksek yaşam standardına sahip bir ülke" olarak görmek istediğini ifade etti. Buna karşılık ülkelerini öncelikle 'diğer ülkeler tarafından saygı duyulan ve korkulan büyük bir güç' olarak görmek isteyenlerin oranıysa yüzde 32 oldu.

Öte yandan Rusların yarısı (yüzde 49) Sovyet siyasi sistemini tercih ettiklerini beyan etti. Bu 2000'lerin başından beri en yüksek değer. Ankete göre Rusya vatandaşlarının yüzde 18'i mevcut siyasi sistemi ideal bulurken yüzde 16'sı en iyi siyasi sistemin "Batı ülkelerini örnek alan bir demokrasi" olduğuna inandığını beyan etti.

Mevcut siyasi sistemi benimseyenlerin oranı 2015'ten bu yana neredeyse yarı yarıya azaldı.

Rusların neredeyse üçte ikisi (yüzde 62), ideal ekonomik sistemin devlet planlaması ve kamucu bir paylaşım olduğuna inanıyor. Bu gösterge, tüm gözlem tarihinde maksimum değere işaret ediyor.

Ankete katılanların sadece yüzde 24'ü özel mülkiyete ve piyasa ilişkilerine dayalı bir sisteme sıcak bakıyor.