Roma Hamamı’nı tehdit eden 16 katlı yapılaşmaya mahkemeden izin yok

Ankara 5. İdare Mahkemesi, Ulus'taki tarihi Roma Hamamı'nı tehdit eden 16 katlı ticaret planını öngören imar planı değişikliğine izin vermedi.

Haber Merkezi

Mimarlar Odası Ankara Şubesi, Ulus’ta Roma Hamamı arkeolojik sit alanına komşu olan ve Roma döneminden kalma yerleşmelerin olabileceği alanda 16 katlı ticaret planını öngören Altındağ İlçesi Sebzebahçesi Mahallesi Uluslararası Ticaret Merkezi KDGP Alanına ait 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planı değişikliğinin iptali için dava açmıştı.

Ankara 5. İdare Mahkemesi, şehircilik ilke ve esaslarına, planlama tekniklerine, kamu yararına dolayısıyla hukuka aykırı olduğunu belirterek söz konusu plan değişikliğine ilişkin dava konusu işlemleri iptal etti.

Kararı değerlendiren Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, şunları söyledi:

“Ulus Tarihi Kent Merkezi’nin değerini ve potansiyelini yok sayan, bütüncül olmayan bütün planlara açtığımız davalarda yargı iptal kararı verdi. Her defasında yargı planları iptal ederken, yapılaşmada ısrar eden planlar durdurak bilmiyor. Ulus’ta Koruma Amaçlı İmar Planı yapılmamışken, Ulus’un altında ve üstünde katman katman tarih bulunurken, tarihi Roma Hamamı’na komşu alanda yüksek katlı yapılaşma öneren plan değişikliği yapmak ise akıl almaz bir durumdur. Alanda henüz yapılaşma başlamadan iptal kararın gelmesi kamu yararı adına sevindiricidir. Ulus’un tarihi ve simgesel potansiyelinin korunması için mücadeleye devam edeceğiz.”