Merkez Bankası'ndan bankalara 'depremzedelere kredi kolaylığı' talimatı

Merkez Bankası, bankalara bir yazı göndererek depremde etkilenenlere kredi kolaylığı sağlanması yönünde yazı gönderdi.

Haber Merkezi

Merkez Bankası, bankalara dikkat çeken bir yazı gönderdi. Söz konusu yazıda depremden etkilenenlere kredi sağlanması yönünde talimat verildi.

Dünya’nın bankalardan edindiği bilgiye göre ayrıca "deprem sonrası artan yastık altındaki döviz ve altınların bankalara aktarılmasına yönelik olarak kolaylık sağlanacağı" duyuruldu.

Merkez Bankası'nın bankalara gönderdiği yazı şöyle:

6 Şubat’ta yaşanan depremlerin olumsuz etkilerinin azaltılmasına yönelik zorunlu karşılık ve menkul kıymet uygulamalarında değişikliğe gidilerek 13, 14 Şubat ve 2 Mart tarihlerinde bankalara duyurulmuştu. Söz konusu değişiklikler arasında deprem bölgesinde yerleşik KOBİ'lerin kredileri harcama mukabili uygulamasından muaf tutulması hususu yer almaktaydı.

Bu defa, deprem bölgesinde yerleşiklere benzer şekilde, deprem bölgesinde yerleşik olmayanlardan i) deprem bölgesinde yerleşik kişilerle ticari ilişkisi olup deprem nedeniyle zarar gördüklerini belgeleyen kişilere,

ii) depremden etkilenenlerin barınma ihtiyaçlarının karşılanmasına veya deprem bölgesinde altyapı ve üstyapının yeniden imarına yönelik faaliyetlerde bulunacağını belgeleyen kişilere bu zarar/faaliyetlerle orantılı olmak üzere kullandırılacak kredilerin 6 Şubat 2023 tarihinden 31 Ağustos 2023 tarihine kadar harcama mukabili uygulamasından muaf olmasına karar verilmiştir.

Ayrıca deprem felaketi sonrası bankalara yönelen yastık altındaki yabancı para cinsinden birikimlerin ekonomiye kazandırılmasının hızlandırılmasını sağlamak amacıyla bankaya dışardan gelen efektif ve fiziki altın girişi sonrası açılan yabancı para cinsinden mevduat/katılım fonlarının 28 Mart 2023 tarihinden itibaren Türk lirası payı hesaplamasında dikkate alınmamasına karar verilmiştir. Diğer taraftan 3 Mart tarihinde bankalara duyurulan Türk lirası payı hesaplamasında değişikliğe ilişkin bankalardan alınan sorular sonrası 1 Nisan 2023 tarihinden itibaren yeni açılan dönüşüm hesaplarının kaynağının tespitine ilişkin açıklama yapılmıştır. Son olarak bankalar nezdine yapılan denetimler sonucunda 28 Mart 2023 tarihinden itibaren menkul kıymet tesisine tabi kredi tutarının belirlenmesinde aynı risk grubunda bulunan tüzel kişilerin yanı sıra gerçek kişilerin dönüşüm hesaplarının da dikkate alınmasına karar verilmiştir.”