Meclis'in yasama yılı raporu: Binlerce soru önergesi yanıtlanmadı

Haziran ayı başından itibaren 27. yasama döneminin tamamında iktidar bloğu 572, muhalefet ise 3 bin 76 teklif sundu. AKP'nin 172 teklifi kabul edilerek kanunlaştı.

Haber Merkezi

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) 4. yasama yılını 18 Temmuz’da 24 saate yakın süren genel kurul oturumuyla bitirdi. Toplam 105 genel kurul oturumu gerçekleştirilen yasama yılı, 1 Ekim tarihine kadar tatile girmişti.

Mecliste.org sitesi, sunulan ve kanunlaşan yasa teklifleri açısından yoğun ve tartışmalı geçen 4. yasama yılında nelerin kanunlaştığını, kaç soru önergesinin cevaplandığını, hangi komisyonların gündemde olduğunu, parlamentonun görevini yerine getirip getiremediğini ortaya koyan bir rapor hazırladı.

Rapora göre, Haziran ayı başından itibaren 27. yasama döneminin tamamında iktidar bloğu 572, muhalefet ise 3 bin 76 teklif sundu. Genel kurula sunulan tekliflerden AKP'nin 172 teklifi kabul edilerek kanunlaşırken, muhalefet bloğunun hiçbir teklifi kabul edilmedi. Dahası iktdar bloğundan MHP'nin sunduğu 282 yasa teklifi de TBMM Başkanlığına sunulamadı. Buna karşılık AKP ile MHP'nin ortak sunduğu altı yasa teklifinin beş tanesi kabul edilerek yasalaştı.

Meclis’ten geçen 81 adet kanunun 17’si "torba kanun" olarak geçti ve toplam 149 adet kanunu da etkileyerek kanun maddelerinde değişiklik yapılmasına neden oldu. Böylelikle geçtiğimiz yasama yılında değişikliğe uğramış toplam kanun sayısı 230’u bulmuş oldu.

Torba kanunların etkilediği kanunlar

Komisyonlarda raporlaşan kanun önerisi sayısı düştü

Meclis’in ‘mutfağı’ olarak adlandırabilecek esas komisyonlara gelen kanun önerlerinden, bu dönem 44 tanesi rapor olarak yayımlandı.

Plan ve Bütçe; Adalet; Sanayi, Ticaret, Enerji ve Tabi Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu; Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonları da sırasıyla en aktif esas komisyonlar arasındaydı. Genel Kurula havale edilen komisyon raporlarının 32 tanesi kanunlaştı, 12 adet rapor da bir sonrak dönem görüşülmek üzere gündemde bekliyor. 2. dönem 94 ve 3. dönem 110 adet komisyonlarda raporlaşan kanun önerisine bakınca bu sayı oldukça düşük kalıyor. 

Kanun sayısı

Binlerce soru önergesi süresi geçince cevaplandı

4. yasama yılında Meclis'te toplam 45 karar alınmıştır. Meclis araştırma komisyonlarına ilişkin 12 adet karar ise araştırma komisyonlarının çalışmalarının uzamasına ya da yeni araştırma komisyonunu kurulmasına dair alınan kararı kapsamaktadır. 

4. yasama yılı kapsamında incelenen, soru  önergeleri, görüşme önergeleri ve meclis araştırma komisyonları gibi denetim araçlarının irdelenmesi yalnızca genel sayısal veriler üzerinden gerçekleştirilmiştir. Yasama yılı boyunca milletvekilleri tarafından yönlendirilen toplam yazılı soru önergesi sayısı 14 bin 223 olarak tespit edilmiştir. Bu yazılı soru önergelerinin yalnızca 1244’ü zamanında cevaplanmış, 5367 tanesi de süresi geçtikten sonra cevaplanmıştır. Cevaplanmadığı gelen kağıtlarda ilan edilen önerge sayısı ise 6239’u bulmuş durumda.

Yazılı soru önergeleri ve meclis araştırma komisyonlarının durumu