Mahkemeden Ayder'in koruma statüsünü düşüren karara yürütmeyi durdurma

Erdoğan’ın 'rezil ettik' dediği, dünyaca ünlü Ayder Yaylası’nın düşürülen koruma statüsüne yapılan itirazda 'yürütmeyi durdurma' kararı çıktı, 'Değişiklik, geri dönülmez sonuçlara yol açar' denildi.

Haber Merkezi

Ayder Yaylası için yeni bir yargı kararı çıktı. Rize Çamlıhemşin’deki yaylanın koruma statüsünün değiştirilmesine karşı açılan davada mahkeme statü değişikliğine “Dur” dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Rize Çamlıhemşin’deki “Ayder Yaylası Doğal Sit” alanının koruma statüsünü 4 Kasım 2022’de “Doğal Sit-Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı” olarak tescil etti. Böylece bölge “turizm ve yerleşimlere izin veren alanlar” sınıfına dahil edildi. Bakanlığın yaylada yapılaşmayı artıracağı belirtilen tesciline ilişkin “olur”u ise yargıya taşındı.

BirGün'deki habere göre, Rize İdare Mahkemesi’nde görülen davada 25 Aralık 2023 tarihli bilirkişi raporunda, “statü değişikliğinin kamu yararı taşımadığına ve bölgede yapılaşmayı artıracağına” dikkat çekildi.

'Telafisi güç zararlar doğar'

Rize İdare Mahkemesi, 49 yurttaşın açtığı davada, “İşlemin uygulanması halinde, yapılaşma işlemlerine başlanabilecek olması nedeniyle telafisi güç zararların doğacağı açıktır” diyerek ‘yürütmeyi durdurma kararı’ verdi. 9 Şubat tarihinde oybirliğiyle alınan kararda, statü değişikliğinin yol açacağı sorunlar şöyle özetlendi:

Ayder Yaylası’nda hidrojeolojik açıdan ortaya çıkacak sorunlar ise belirsiz. Statü değişikliği jeoturizmi olumsuz etkileyecek. Yapılaşma dünya çapındaki nadir doğal yapısına, hayvan popülasyonlarına zarar verecek. Ekosistem ve faunayı olumsuz etkileyecek. Statü değişikliği bölgedeki konaklama, alışveriş yeri, lokanta ve otopark sayısını artıracak. Mevcut karayolunu genişletme ihtiyacı doğuracak, daha fazla katı atık ve atıksuyu üretimine neden olacak. Bu durum doğal yapının bozulmasına yol açacak. Yapılaşmanın yayılması, doğal değerlerin zarar görmesine ve sürdürülebilir turizm açısından da olumsuzluklara sebep olacak.

TOKİ’nin dönüşüm oyunu

Rize Çamlıhemşin’de bulunan Ayder yaylasında, “kaçak yapılaşmanın önüne geçilmesi” vaadiyle 2019 yılında TOKİ eliyle başlatılan kentsel dönüşüm ise sürüyor. Davanın avukatlarından İbrahim Demirci, TOKİ’nin faaliyetlerine dikkat çekerek şöyle dedi:

“TOKİ, Ayder için 4-5 yıldır imar planı hazırlıyor. Ancak bir türlü yürürlük kazandırmadı. Bütünü kapsayacak bir plan yerine, Ayder içinde parsel bazında imar planları yapıyor. En son kamusal işlevi olan alanda otel için imar planı değişikliği yaptı.

Mahkeme, burası için de yürütmeyi durdurma kararı verdi, davası devam ediyor. Sit değişikliğiyle Ayder Yaylası ile birlikte, Ayder’den daha büyük bir bölge de yapılaşmaya açılmıştı. Özellikle de orman olan yerler ve daha yüksek kottaki yaylaların güzergâhları... TOKİ, koruma statülerini düşürüp, alanı genişletmek istiyor. Ardından da imar planı ile Ayder’i ve Milli Park içerisindeki diğer alanları yapılaşmaya açacak. Sit değişikliği için verilen yürütmeyi durdurma kararı bu bakımdan önemli.”

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, 8 Ağustos 2017’de, katıldığı AKP Rize İl Başkanları Genişletilmiş İl Danışma Meclisi toplantısında, Ayder Yaylası ile ilgili, "Şu anki Ayder Yaylası bizim temsilimiz olamaz. Allah’ın bize verdiği Ayder bambaşka, ama biz Ayder’i kirlettik, rezil ettik. Ayder’i kentsel dönüşüm, değişimle şanına yakışır bir hale getireceğiz" demişti.