Küba küçük ve orta ölçekli işletmelerin yasallaştırılmasına başlıyor

Karar Küba’nın ABD ablukasına karşı ekonomisini geliştirmek ve sosyalizmi Küba’nın bugünkü koşullarında sürdürülebilir bir şekilde inşa etmeye devam etmek yönündeki iradesini yansıtıyor.

Dış Haberler

Geçtiğimiz Pazartesi günü Küba küçük ve orta ölçekli işletmeleri ilk kez yasallaştıran yeni bir  hukuksal çerçeveyi yürürlüğe koydu. Kübalı işletme sahipleri başvurularını internet üzerinden veya ülkenin 160 belediyesinde yer alan bürolardan gerçekleştirebilecekler.

Küba Ekonomi Bakan Yardımcısı Johana Odriozola, şimdiden, mikro, küçük ve orta ölçekli işletmeler ile ilgili olarak 75 adet başvurunun gerçekleştiğini açıkladı.

Küba’nın uygulamaya başladığı yeni önlemlerin Küba ekonomisinin performansını geiştirmesi ve devlet sektörü ile devlet sektörü dışındaki ekonomik ilişkileri iyileştirmesi bekleniyor.

Yeni yasal çerçeve uyarınca, küçük ve orta ölçekli işletmeler, sırasıyla, 35 ila 100 kişi çalıştırabilecek. 

Ülkenin işgücünün yüzde 13’ünü devlet sektöründe çalışmayanlar oluşturuyor ve bu kesim, yeni yasal düzenleme ile, devlet işletmeleri aracılığıyla ihracat gerçekleştirmeye özendiriliyor.

Küba’nın 60 yıldır uygulanan ABD ablukasına karşı ekonomisini geliştirmek ve sosyalizmi Küba’nın bugünkü koşullarında sürdürülebilir bir şekilde inşa etmeye devam etmek yönündeki iradesini yansıtan bu kararlar, kapitalist/emperyalist dünyada ve medya organlarında, kasıtlı olarak, Küba’nın sosyalizmden kapitalizme geri dönmekte olduğu şeklinde yorumlanabiliyor.

Oysa, Küba devrimci hükümeti ve halkı, Küba’nın sosyalizmden kapitalizme asla geri dönmeyeceği yönündeki kararlılığını, son yıllarda, başta anayasa değişiklikleri olmak üzere, sürekli olarak vurguluyorlar. Bu kararlılığın bir bölümü ekonomiye ilişkin olarak da ifade ediliyor ve Küba ekonomisinin belkemiğinin her zaman sosyalist devlet işletmeleri olacağı, Küba’nın sosyalist ekonomi ilkelerinden taviz vermeyeceği belirtiliyor.

Eylül ayında yürürlüğe giren uygulamalar, Küba Bakanlar Kurulu’nun, geçtiğimiz Haziran ayında, Küba ekonomisinde bütün aktörlerin çalışmasını ilerletmek yönünde aldığı kararlara dayanıyor. Bu kararlar, kendi işletmesinde çalışanların ve devlet dışı sektördeki mikro, küçük ve orta işletmelerin yanı sıra, sosyalist devlet işletmelerini, tarımsal olmayan kooperatifleri vb'yi de içeriyor.

Haziran ayındaki Bakanlar Kurulu toplantısında alınan kararları açıklarken, Küba Başbakanı ve Küba Komünist Partisi Siyasi Büro üyesi Manuel Marrero Cruz, devlet işletmesinin ulusal ekonominin başlıca aktörü olduğunu ve bu konumdan hareket etmeye devam edeceğini ifade etmişti. Marrero Cruz, devlet dışı işletmelerin faaliyetlerinin genişlemesinin geniş bir özelleştirme sürecine yol açmayacağını, bu açıdan aşılamayacak sınırların tesis edilmiş olduğunu belirterek, “ekonomik aktörlerin tanınması, çeşitlendirilmesi ve güçlendirilmesinin gereksinim duyulan geliştirme çabasının bir diğer hedefi" olduğuna işaret etmişti.

Küba Başbakanı, açıklamasında, Küba’da bugün yürürlüğe sokulan kararlara, 2000’li yıllarda uygulanmakta olan bazı deneylerin sonuçlarının da ışık tuttuğunu, bunlar arasında, tarım dışı kooperatifler ile ilgili olarak 2012 yılının Mart ayında başlatılan bir deneyin de yer aldığını, Küba’da, 2012 ile 2014 arasında, bu kapsamda 498 kooperatife yetki verilmiş olduğunu belirtmişti. Başbakan Cruz, alınan kararların bu deneyin sonuçlarının olumlu olduklarının görülmesi üzerine inşa edildiğini ve bu deneyin kapsamının, inşaat sektörü hariç, daha önce onaylanmış olan bütün sektörlere genişletilmesine karar verildiğini belirtmişti.

Haziran ayındaki Bakanlar Kurulu toplantısında alınan kararlara ilişkin olarak Küba Devlet Başkanı ve Küba Komünist Partisi Birinci Sekreteri Miguel Diaz-Canel de, alınan kararların her şeyden önce, devlet işletme sisteminin merkeziliğini bir kez daha teyit eder nitelikte olduğunu belirtmiş, ve bu kararların Küba Komünist Partisi’nin 6., 7. ve 8. Kongreleri arasındaki sürekliliği yansıttığını vurgulamıştı. Diaz-Canel, bu kararlar ile, devletin ekonominin performansı açısından temel olmayan bazı faaliyetlerden serbest bırakılacağına, böylece, işgücünün, özellikle de yüksek vasıflı işgücünün daha iyi değerlendirilmesinin mümkün olacağına işaret etmişti. Diaz-Canel, bu açıklamasında, devlet sektörünün daha proaktif, daha etkili, daha yenilikçi olmasını, ataletin azaltılmasını amaçladıklarını belirtmişti.