Kamu görevlilerine deprem bölgesinde 5 milyon liraya kadar ihalesiz alım yapma yetkisi

Kamu görevlileri deprem bölgesinde 5 milyon liraya kadar olan mal ve hizmet gereksinmeleri ihalesiz alabilecek.

Haber Merkezi

Yayımlanan mükerrer sayılı Resmi Gazete'de deprem afetine uğrayan 10 ilde doğrudan alım limit tutarının 5 milyon liraya yükseltilmesine ilişkin bir Cumhurbaşkanı kararı yayımlandı. Kararda yeni limitlerin 28 Şubat 2023 gününe değin geçerli olması öngörülüyor.

Parasal sınırlar 2023 yılında büyükşehir belediye sınırları içindeki idarelerde 431 bin 810 lira, diğerlerinde 143 bin 845 lira olarak belirlenmişti.

4734 sayılı Kamu İhale Yasasının 22. Maddesine göre idareler, tek kişinin imtiyaz ya da tekelinde olan; özelliğinden ve belli bir süre içinde kullanılma zorunluluğundan dolayı stoklanması ekonomik olmayan; hastaya özgü protez, test, tetkik, gibi tıbbi sarf malzemelerini her yıl yeniden belirlenen limitleri aşmamak koşuluyla doğrudan temin yöntemiyle satın alabiliyorlar. 

Doğrudan alım yönteminde, ihale komisyonu kurulması gerekmiyor. İhale yetkilisince görevlendirilen kişiler piyasa araştırması yaparak doğrudan alım yapabiliyor.

Afet ortamında acil gereksinmelerin ihaleler yoluyla karşılanması beklenmese de Cumhurbaşkanı kararıyla kamu görevlilerine çok yüksek tutarlardaki satın alma yetkisi tanınmış oldu.