İYİP önce kendine sorması gereken soruları meclise sordu: 'Velilerden para toplanıyor mu?'

İYİP'li Kürşat Zorlu, "okullarda velilerden para mı toplanıyor" diye meclise sordu. Tabii ki toplanıyor. Ama Zorlu önce partisine sorsun: İYİP programında eşit ve ücretsiz eğitim hakkı yok ki...

Can Kuyumcuoğlu

Programındaki eğitim başlığında özel sektöre toz kondurmayan ve ücretsiz eğitim hakkından bahsetmeyen İYİP'in Sözcüsü ve Ankara Milletvekili Kürşad Zorlu, devlet okullarında velilerden talep edilen ücretler konusunu Meclis gündemine taşıdı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in yanıtlaması istemiyle soru önergesi veren Zorlu, ülkenin çeşitli yerlerindeki devlet okullarında; tadilat, etüt, kitap ücreti adı altında, ücret talep edildiği yönünde şikayetler aldıklarını belirterek, önergede  "Devlet okullarının tadilatları için velilerden para toplanmakta mıdır?" ve "Devlet okullarında kitapların ücretsiz olarak devlet tarafından karşılanmasına rağmen velilerden kitap ücreti istenmekte midir?" sorularını yöneltti.

Okullardaki haraç sisteminin çözümü İYİP'in programında yok

Diğer yandan, meclise söz konusu gündeme getiren Zorlu'nun partisi İYİP'in programında, eğitimdeki haraç sisteminin en büyük nedeni olan özelleştirmenin varlığına dokunulmazken, ücretsiz eğitim hakkı ve eğitimde devletleştirmeye dair hiçbir ibare bulunmuyor. 

Partinin programındaki eğitim başlığının maddelerinden birinde, "Demokrasimiz ülkemizin her köşesindeki evladına, hangi aile, mahalle ve şartlarda doğduğuna bakmaksızın, eğitim hakkı ve fırsat eşitliği sağlayarak daim kılınacaktır. Buradan esasla, zor ekonomik koşullarda eğitim hayatına devam eden veya devam etmekte zorlanan parlak gençlerimiz devletimizin desteği ve öğretmenlerle kuracağımız ağ ile erken yaşlarda tespit edilerek burslarla desteklenecek ve sürekli takip edilecektir" ifadeleri yer alıyor.

Yani İYİP, devlet desteğini tüm öğrencilere ücretsiz eğitim hakkı olarak sunmak yerine, nasıl ölçüleceği tamamen belirsiz, pedagojik olarak sıkıntılı "parlak gençlerimiz" ifadesiyle, sadece dersleri başarılı çocuklara destek vermeyi öngörüyor. 

Özel sektörün teşvikinin vurgulandığı iki maddedeyse şöyle deniyor:

  • Özel sektörün teşvik edilmesinde sosyal adalet ilkesi esas alınacak ve toplumda gelir adaletsizliğini azaltıcı şekilde destek ve teşvikler sağlanacaktır.
  • Özel sektör, mesleki eğitim alanında okul açması yönünde teşvik edilecektir. Bu türden okulların uluslararası ortaklıkları ve teknoloji transferleri desteklenecektir.