İstanbul Tabip Odası'ndan Cerrahpaşa'da açıklama: Hastaneler yerinde yenilensin

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanlık Binası önünde bir araya gelen hekimler depreme dayanıksız hastanelerin yerinde yenilenmesi gerektiğini vurguladı.

Haber Merkezi

İstanbul Tabip Odası üyeleri, kentteki depreme dayanıksız hastanelerin yerinde yenilenmesini talep etti.

AA'nın haberine göre İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (İÜC) Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanlık Binası önünde toplanan grup, depreme dayanıksız yapıların yenilenmesine yönelik sloganlar attı.

İstanbul Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Nergis Erdoğan, basın açıklamasında, kentteki hastanelerin yerinde yenilenerek hizmet vermeye devam etmeleri gerektiğini söyledi.

Bir hastaneyi taşımanın aynı zamanda oranın kültürünün taşıması anlamına geldiğini belirten Erdoğan, "Cerrahpaşa Tıp Fakültesinin ve İstanbul'da şehir içinde yer alan bütün hastanelerin yerinde yapılanması için gereken niyetin gösterilmesini istiyoruz" dedi.

İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Esin Tuncay ise hastanelerin yerinde dönüşümü ile kurumların hafıza ve hatıralarına sahip çıkılmasını istedi.

Doç. Dr. Tuncay, bu kapsamda her hastanenin kendi yapısı ve iç dinamiklerine yönelik çözüm önerilerinin üretilmesini talep etti.

İstanbul Tabip Odası ve İstanbul Olası Deprem ve Koordinasyon Komisyonu dün konuya ilişkin ortak bir açıklama yapmış ve taleplerini sıralamıştı.

Açıklama şöyle:

"Hastaneler Yerinde Yenilensin! Sağlıkçılar Mağdur Olmasın!

Kahramanmaraş depreminin yıkıcı etkisi ve trajik sonuçları sonrası kamuoyunda “Olası İstanbul depremi ve sonuçları” tartışılmaya başlamıştır. Bunun bir sonucu olarak Sağlık Bakanlığı ve merkezi iradenin İstanbul hastaneleri ile ilgili aldığı veya almayı düşündüğü kararlar basında yer almış ve büyük yankı uyandırmıştır.

Alelacele verildiği belli olan bu kararlar sağlık alanında yeni bir yıkımın habercisidir. Yabancısı olmadığımız siyasal hesapları ve rantı akla getirmektedir. Yine bu kararlar İstanbul Tabip Odasının her zaman savunduğu çalışma barışı, iyi hekimlik ve toplumun her bireyinin eşit ve nitelikli sağlık hizmeti alması gerektiği ilkelerine aykırıdır!

Bizler İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu ve İstanbul Olası Deprem ve Koordinasyon Komisyonu olarak aşağıdaki talep ve önerilerimizin karşılanmasının soruna önemli ve akılcı katkıları olacağını düşünmekteyiz.

Talebimiz;

2019 Deprem Envanterinin açıklanması, güvenilir, bağımsız sivil toplum kuruluşları tarafından ilgili binaların zemin ve yapı etütlerinin yenilenmesi ve kamuoyuna açıklanmasıdır.

Önerilerimiz

1. Hastanelerin yerinde dönüşümü ile kurumların hafıza ve hatıralarına sahip çıkılması,

2. Hastane personelinin bu süreçte doğacak maddi kaybının karşılanması,

3. Her hastanenin kendi yapısı ve iç dinamiklerine yönelik çözüm önerilerinin üretilmesi,

4. Alınacak kararlarda il sağlık müdürlüğü, tabip odası ve ilgili hastane temsilcileri ile yöneticilerinden oluşturulacak ortak bir koordinasyon kurulunun söz sahibi olmasıdır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu
İstanbul Olası Deprem ve Koordinasyon Komisyonu
"