İBB: Validebağ Korusu’nda şu an için hiçbir uygulama yapılamaz

İBB İmar ve Şehircilik Daire Başkanı Akgün 'Validebağ Korusu’nda şu an için hiçbir uygulama yapılamaz, yapılmamalı!' diyerek gerekçelerini açıkladı.

Haber Merkezi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) İmar ve Şehircilik Daire Başkanı Gürkan Akgün “Validebağ Korusu’nda şu an için hiçbir uygulama yapılamaz, yapılmamalı!” diyerek gerekçelerini açıkladı.

Validebağ Korusu’ndaki proje girişimleri üzerine Twitter hesabından yapılan açıklamada “Validebağ Korusu’ndaki canlı yaşamına, ekosisteme zarar verebilecek her türlü müdahaleden kaçınılması gerektiğini, İBB olarak süreci titizlikle takip ettiğimizi belirtmek isteriz.” denildi.

Akgün’ün açıklamaları şu şekilde:

"Validebağ Korusu’nda şu an için hiçbir uygulama yapılamaz, yapılmamalı! Nedenlerini kısaca açıklayayım: 1. Yürürlükteki imar planlarının plan notlarında: 'Planlama Alanında bitki örtüsünü, ekolojik sistemi ve topografyayı bozabilecek hiçbir uygulama yapılamaz' denilmektedir.

Uygulanmak istenen Millet Bahçesi Projesine açılan davanın Bilirkişi Raporunun sonucunda: 'alanda yer alan flora ve faunanın birbirinden ayrılmaz önemli habitat parçası oldukları ve ekosistem açısından bir zincir teşkil etikleri, hazırlanan proje kapsamındaki fiili müdahalelerin söz konusu zincirin tahrip olmasına etki edeceği ve Koru özelliğini yitirmesine ve çöküşüne giden sürecin başlangıcı olabileceği endişesi oluşmuş olup ekosistemin devamlılığı bakımından dava konusu projenin uygulanmamasının yerinde olacağı kanaatine varılmaktadır' denilmektedir.

Dolayısıyla İmar Planlarında açıkça bir hüküm olarak konulduğu görülen ve Bilirkişi Raporunda açıkça belirtilen ‘ekolojik sistemi ve bitki örtüsünü bozan’ bu proje uygulanamaz. Bununla birlikte; Uygulama İmar Plan Notlarının 2. Maddesinde: '1/1000 ölçekli Validebağ Korusu 1. Derece Doğal Sit Alanı ve Çevresi Koruma Amaçlı İmar Planına göre hazırlanacak kentsel tasarım/peyzaj projesi onanmadan uygulama yapılamaz' denilmektedir.

Bu plana göre onaylanmış herhangi bir proje bulunmamaktadır. Dolayısıyla 20 Mayıs 2021 tarihinde askıdan inen imar planlarından önce, 19.09.2018 tarihli Kurul Kararına dayanarak söz konusu Millet Bahçesi Peyzaj Projesinin Validebağ Korusu’nda uygulanma şansı bulunmamaktadır.

Yalnız bu gerekçelerle dahi, Validebağ Korusu’ndaki canlı yaşamına, ekosisteme zarar verebilecek her türlü müdahaleden kaçınılması gerektiğini, İBB olarak süreci titizlikle takip ettiğimizi belirtmek isteriz."

Validebağ Korusu nöbeti 3. gününde devam ediyor.