Dünyanın en zengin yüzde 10'u küresel servetin yüzde 85'ine sahip!

Küresel Servet Raporu’na göre, hane halkının finansal varlıkları gerilerken, dünya nüfusunun en zengin yüzde 10’u toplam finansal varlıkların yüzde 85’ine sahip oldu.

Haber Merkezi

Küresel sigorta ve finansal yatırım şirketi Allianz, “Küresel Servet Raporu”nun 14. baskısını açıkladı.

Yaklaşık 60 ülkenin hanehalkı servet ve borç durumunu detaylı olarak inceleyen raporun sonuçları kapitalizmin yarattığı korkunç eşitsizliği sergiliyor.

Rapora göre 2022’de menkul kıymetler ve sigorta/emeklilik varlıkları gerilerken, mevduatların ve gayrimenkullerin değeri arttı.

Dünya nüfusunun en zengin yüzde 10’unun 2022’de toplam net finansal varlıkların yüzde 85’ine sahip olduğu tespit edilen Küresel Servet Raporu’na göre; dünya genelinde finansal varlıkların toplamı 233 trilyon euro ile ABD GSYH'sinin on katına eşdeğer bir miktara ulaştı. Rapor, bu meblağın yüzde 85'inin en zengin yaklaşık 560 milyon kişiye ait olduğunu belirtiyor.

Rapora göre Brezilya, Meksika, Rusya, Hindistan ve Çin de dahil olmak üzere pek çok "gelişmekte olan ülke"de servet dağılımı daha da kötüleşti.

'2008 krizinden bu yana en güçlü düşüş'

2022 yılının "tasarruf sahipleri açısından son derece kötü bir yıl" olduğu belirtilen raporda, "Varlık fiyatları genel olarak düştü. Küresel çapta hanehalkının küresel finansal varlıklarında yüzde 2,7’lik bir düşüş oldu. Bu rakam, 2008’deki küresel mali krizden bu yana en güçlü düşüş olarak gerçekleşti. Genel olarak, 6,6 trilyon avro değerinde finansal varlık kaybedildi ve 2022 sonunda toplam finansal varlık 233 trilyon avro oldu" tespitine yer verildi.

Bu düşüşün başlıca nedeni olarak, varlık fiyatlarının genel olarak düştüğü piyasalardaki genel belirsiz görünüm gösterildi. Rapor, en belirgin düşüşün Kuzey Amerika'da yüzde -6,2 ile görüldüğünü, ikinci sıradaki Batı Avrupa'da ise oranın yüzde -4,8 olduğunu işaret etti.

Raporda Türkiye’ye ilişkin bazı detaylara da yer verildi. Buna göre, Türkiye’de toplam brüt finansal varlıklar 365 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Brüt finansal varlıklardaki yıllık artış miktarı yüzde 70,2 olurken bu artışın sebebinin yüksek enflasyon olduğu belirtildi. Kişi başına düşen varlık miktarı ise 4 bin 310 avro oldu. Türkiye’de net finansal varlıklar 273 milyar dolar olurken net finansal varlıklardaki yıllık büyüme yüzde 74,7 oldu. Kişi başına düşen net finansal varlık miktar ise 3 bin 220 avro oldu. Türkiye’nin Gini katsayısı ise 0,76 oldu.

Servet eşitsizliğini temsil etmeyi amaçlayan bir istatistiksel dağılım ölçüsü olan endeksin 1’e yaklaşması tam eşitsizliği, 0 olması ise tam eşitliği temsil ediyor.