Dünya Barış Konseyi: Rusya’nın askeri harekâtı durdurulmalı, NATO Rusya sınırından çekilmeli

Dünya Barış Konseyi, 'Rusya’nın askeri harekâtı durdurulmalıdır ve NATO birlikleri ve füzeleri Rusya’nın sınırlarından çekilmelidir' açıklamasında bulundu.

Haber Merkezi

Dünya Barış Konseyi, Ukrayna'ya yönelik Rusya'nın askeri harekatına dair açıklamada bulundu.

Açıklamada, "Rusya’nın askeri harekâtı durdurulmalıdır ve NATO birlikleri ve füzeleri Rusya’nın sınırlarından çekilmelidir.
Dünya Barış Konseyi emperyalist savaşa ve saldırganlığa karşıdır ve üyelerini ve dostlarını bu düşünceyle harekete geçmeye çağırmaktadır" denildi.

Açıklamanın tam metni şöyle:

Dünya Barış Konseyi, askeri hareketlilikteki artışla birlikte Ukrayna’da meydana gelen son gelişmelerden büyük kaygı duymaktadır. Bütün tarafları, siyasi araçları kullanarak yapıcı bir diyalog geliştirmeye ve barış ve uluslararası güvenliği yeniden sağlamaya çağırıyoruz. Ne Rusya ve Ukrayna halklarının ne de bölgedeki diğer halkların, daha da ileri boyutlara varabilecek olan bu askeri çatışmadan kazanabilecekleri herhangi şey yoktur.

2014’te Ukrayna’da gerçekleşen ve emperyalistlerin açık desteğiyle Kiev’de iktidara gerici güçlerin geldiği darbeden bu yana, Dünya Barış Konseyi ABD, NATO ve Avrupa Birliği’nin siyasi ve asker manevralarına karşı net bir duruş sergilemiştir. NATO’nun Doğu Avrupa’daki askeri yığınağına ve Rusya Federasyonu’un çevrelenmesine her zaman karşı olduk ve bunu kınadık. Benzer şekilde, Ukrayna silahlı güçlerinin ülkenin doğusundaki Donbass bölgesindeki halka yönelik saldırılarını kınadık.

Ancak, Rusya’nın Donbass’taki Luhansk ve Donetsk’in bağımsızlığını tek yanlı olarak tanıması yalnızca Birleşmiş Milletler Şartı’nın kuruluş ilkelerini dinamitlemekle kalmamakta, emperyalist güçlerin gelecekte başka ülkelere karşı benzer yöntemlerle saldırmasının gerekçelendirilmesi için zemin oluşturmaktadır. Dünya Barış Konseyi NATO’nun doğuya doğru genişlemesine ve Ukrayna’yı üye yapmasına şiddetle karşıdır. Bu plan, son gelişmelerin nihai gerekçesini oluşturmuştur.

Sorunun kökeninde enerji kaynaklarının, boru hatlarının, pazarların ve nüfuz alanlarının kontrolünün yattığının farkındayız. Bu savaşın ortaya çıkaracağı sonuçlardan kaygı duyuyoruz ve bütün tarafları ateşkes yapmaya çağırıyoruz. Ukrayna ve çevresinde barış yeniden sağlanmalıdır. Rusya’nın askeri harekâtı durdurulmalıdır ve NATO birlikleri ve füzeleri Rusya’nın sınırlarından çekilmelidir.

Dünya Barış Konseyi emperyalist savaşa ve saldırganlığa karşıdır ve üyelerini ve dostlarını bu düşünceyle harekete geçmeye çağırmaktadır.

Dünya Barış Konseyi Sekretaryası

25 Şubat 2022