Bireysel emeklilik yönetmeliğinde değişiklik 

Bugün yayımlanan Resmi Gazetede Bireysel Emeklilik Sistemi Yönetmeliğinin kimi maddeleri değiştirildi.

Haber Merkezi

Katılımcıların birikimlerini Fonlar arasında yılda 6 kez olan değiştirme hakları 12’ye çıkarıldı. Emeklilik yatırım fonlarının, “Bireysel Emeklilik Fon Alım Satım Platformu (BEFAS)” adlı merkezi bir platformda alınıp satılabilmesine olanak tanındı.

BES’e ilişkin kural koymak; usul ve esas belirlemek; denetlemek gibi görev ve yetkiler, Hazine ve Maliye Bakanlığınca kullanılıyordu. 18.10.2019 tarihinde 47 sayılı Cumhurbaşkanı Kararnamesiyle Cumhurbaşkanına bağlı, 5 üyesinin hepsini Cumhurbaşkanının seçtiği “Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SÖEDD)” kurularak yetkiler bu Kuruma bırakılmıştı. 

SÖEDD, Emeklilik Gözetim Merkezi tüzel kişisini seçme; düzensiz ödeme-ara verme-fona ilişkin zorunlu giderlerin belirlenmesi-birikimlerin aktarılması-mesafeli satışlar gibi işlemlere ilişkin usul ve esasları belirleme yetkilerini kullanıyor.

BES Yönetmeliğinin değiştirilmesi 47 sayılı CBK ile uyumlulaştırılması anlamına geliyor.

Değişikliklerin bir bölümünün ise hızla gelişen dijital teknolojilerle internet gibi araçların Bireysel Emeklilik Sisteminde kullanılabilmesi amacıyla yapıldığı anlaşılıyor.

Sözgelişi;

Önceki yönetmelikte Elektronik iletişim araçları ile sınırlı tutulan; kısa mesaj, elektronik posta, telefon, faks gibi yöntemler “faks, çağrı merkezleri, otomatik arama makineleri, akıllı ses kaydedici sistemler, emeklilik gözetim merkezi veya şirket tarafından ilgilisine talep veya bildirim iletimi, bilgi ve belge erişimi sağlamak üzere oluşturulan internet sitesi, mobil uygulama veya e-Devlet kimlik doğrulama hizmeti kullanılarak elektronik ortamda gönderilen veri, ses ve görüntü içerikli iletilere ilişkin saklanabilir her türlü iletişimi” kapsayacak biçimde genişletildi.

“Kalıcı veri saklayıcısı” kavramı getirilerek şöyle bir tanım yapıldı; “Emeklilik sözleşmesi ve/veya sertifikasının taraf ve ilgilileri arasında gönderilen bilgiyi, bu bilginin amacına uygun olarak makul bir süre incelemesine elverecek şekilde kaydedilmesini ve değiştirilmeden kopyalanmasını sağlayan ve bu bilgiye aynen ulaşılmasına imkân veren kısa mesaj, elektronik posta, internet, disk, CD, DVD, hafıza kartı, e-Devlet kimlik doğrulama hizmeti kullanılarak erişim sağlanan elektronik ortam ve benzeri her türlü araç veya ortamı,”