Ankara Yöm Okulları'nda çalışan öğretmenler iş bıraktı

Öğretmenler ödemekle yükümlü olunan ücret ve ödeneklerin tamamının mevzuata uygulanan en yüksek faiziyle birlikte ödenmesini talep ediyor.

Haber Merkezi

Yöm Okulları'nda çalışan öğretmenler, eğitim-öğretim yılı açılmadan önce 10 Ağustos 2023 ayında başladığı halde sigortaları yaklaşık 20 gün sonra, 1 Eylül 2023 tarihinde başlatılmış ve de pek çok kez talepte bulunulduğu halde öğretmenlere “daha sonra ödeyeceğiz” denilerek ödenmemişti. 10 Ağustos 2023-1 Eylül 2023 tarihleri arasında yükümlü olduğu halde öğretmenlerin SGK primleri de ilgili kuruma ödenmedi.

Yine aynı şekilde 5580 Sayılı Kanun, bağlı yönetmelik ve Milli Eğitim Bakanlığı Genelgeleri uyarınca; özel öğretim kurumlarında görev yapan öğretmenlere de her öğretim yılı başında ödenmesi zorunlu olan Eğitim Öğretim Yılına Hazırlık Ödeneği de öğretmenlere ödenmedi ve yol masrafı bedelleri ile tamamlayıcı sağlık sigortası primleri ve bu primlerin yatırılmamış olmasından kaynaklanan sağlık gideri bedelleri de eksik verildi. 

Öğretmenlerin sorunları bunlarla sınırlı kalmadı. Ek ders, ders doldurma, nöbet ve ek mesai ücretleri de Yönetmelik ve Kanun hükümlerine aykırı bir şekilde eksik ödendi veya hiç ödenmedi.

Öğretmenler yasal hakkını kullandı

Süreci Birlik Sendikası ile yürüten Yöm Okulları öğretmenleri, taleplerini yönetime defalarca iletmiş olmasına rağmen olumlu geri dönüş alamadı. 4857 Sayılı İş Kanunu’nun 34. Maddesi gereğince iş görmekten kaçınma hakkını kullanarak öğretmenler bugün iş bıraktı.

4857 sayılı kanunun 34. maddesinde; “Ücreti ödeme gününden itibaren yirmi gün içinde mücbir bir neden dışında ödenmeyen işçi, iş görme borcunu yerine getirmekten kaçınabilir. Bu nedenle kişisel kararlarına dayanarak iş görme borcunu yerine getirmemeleri sayısal olarak toplu bir nitelik kazansa dahi grev olarak nitelendirilemez. Gününde ödenmeyen ücretler için mevzuata uygulanan en yüksek faiz oranı uygulanır. Bu işçilerin bu nedenle iş akitleri çalışmadıkları için feshedilemez ve yerine yeni işçi alınamaz, bu işler başkalarına yaptırılamaz” hükmü yer alıyor.

Öğretmenlerin talepleri ise şöyle

"Ödemekle yükümlü olunan ücret ve ödeneklerin tamamının mevzuata uygulanan en yüksek faiziyle birlikte ödenmesi ve SGK’ye gerekli bildirimlerin gerçeğe uygun olarak yapılması."