Ankara Dişhekimleri Odası'ndan yasa teklifine tepki: Seçim yatırımı...

Ankara Dişhekimleri Odası, sağlık emekçilerinin özlük haklarının düzenlenmesine dair 14 maddelik yasa teklifi hakkında açıklamada bulundu.

Haber Merkezi

Sağlık emekçilerinin özlük haklarının düzenlenmesine dair 14 maddelik yasa teklifi TBMM Genel Kurulu'nda görüşülecek. 

Görüşülecek olan yasa teklifine dair açıklamada bulunan Ankara Dişhekimleri Odası Genel Sekreteri Gamze Burcu Gül, düzenlemenin seçim yatırımı olarak sunulduğunu belirtti.

Gül'ün açıklaması şöyle:

"1 Aralık'ta Meclisteki tüm partilerin mutabakatı ile gelen önerge kanun teklifi olarak kabul edilmiş, 3 Aralık'ta güya düzenlemenin daha iyi hale getirilmesi için geri çekilmişti. Ancak 6 ay bekletildikten sonra beklentileri karşılamaktan daha da uzak, Aralık ayındaki teklifin bile çok gerisinde kalmış halde tekrar sunuldu.

Sözde özlük haklarımızla ilgili Meclise gelen teklifte diş hekimlerinin gelirlerini nispeten artıracak iki hüküm bulunuyor:

1. Emekli Sandığı veya SGK’dan emekli olan ve muayenehane dışında herhangi bir mesleki faaliyeti olmayan diş hekimlerinden uzman olanlara ödenen ilave ücret yaklaşık 2.100 TL uzman olmayanlara ödenen ilave ücret ise yaklaşık 1.600 TL artırılmakta

2. Döner sermaye sabit ek ödemesi, sadece uzman olmayan diş hekimleri için yaklaşık %50 artırılmış

Döner sermayeden yapılacak ek ödemeyle ilgili olarak yönetmelikle önemli yetkiler verilen "İnceleme Heyeti"nin bu teklifte yasal dayanağa kavuşturulması amaçlanmıştır. Ancak ne Heyetin bileşimi ne de görev ve yetkilerine ilişkin açık bir yasal kural öngörülmüştür.

Ayrıca disiplin cezasının döner sermaye ödemesinde ölçüt olarak kullanılması Danıştay tarafından hukuka aykırı bulunarak iptal edilmişken teklifin 3. maddesiyle önerilen değişiklikte disiplin durumu döner sermaye ödemesinde bir ölçüt olarak ifade edilmiştir.

Seçim yatırımı olarak sundukları bu göstermelik düzenlemeler bir artış sağlıyor gibi görünse de bir "iyileştirme" diyemeyiz. Uygulansa da daha ilk ayında reel olarak eriyecektir. Bir yıl önceki gelir düzeyine göre bile artış sağlamadığı gibi Aralık ayında sağlık emek meslek örgütleri olarak eylemleri başlattığımız dönemdeki durumun bile gerisinde.

Biz konunun detaylarını ve aslında hiçbir şey getirmediğini biliyoruz, sağlık çalışanlarında oluşan isyanı frenlemek için yapılmış göstermelik düzenlemeler olduğunu anlıyoruz da, bunu kamuoyuna, sağlık çalışanlarının özlük haklarında iyileştirme yaptık diye yansıtıyorlar. Bu noktada sağlık çalışanlarının ekonomik olarak ihya edilmiş ama bir türlü yetinmeyen meslek grubu olduğu algısı yaratılıyor halkta.

Zaten kışkırtılmış sağlık talebi ve bu talebi karşılayamayan sistemde ortaya çıkan aksaklıklar nedeniyle oluşan öfke sağlık çalışanlarına yönelirken, yaratılan şu algı sağlıkta şiddeti de körüklüyor. Sağlıkta şiddet ile ilgili yasa da yetersiz. TTB'nin önerdiği ve sağlık emek meslek örgütlerinin desteklediği şekilde çıkmadı.

Tüm bu olumsuzluklar açıkça ortadayken hekimler, hemşireler neden gidiyor diye soruluyor, giden genç meslektaşlarımız linç ediliyor. Peki neden kalsınlar?

Kuş kadar maaşı da dil kursuna ödeyip geleceklerini kurtarmak için yurt dışına çıkmaya çalışıyorlar. Onların umudunu besleyecek "gerçek iyileştirmeler" ivedilikle hayata geçirilmeli."