Alacasu Koyu özel firmaya kiralandı!

Beydağları Sahil Milli Parkı sınırları içindeki ünlü Alacasu Koyu, 20 yıllığına özel şirkete peşkeş çekildi.

Yusuf Yavuz

Antalya-Kemer'de Beydağları Sahil Milli Parkı sınırları içindeki ünlü Alacasu (Cennet) Koyu, "Günübirlik Kullanım Alanı" olarak Ankara merkezli bir firmaya kiralandı. 13 Temmuz'da yapılan ihaleyi alan firma, 20 yıllığına (7+13) koyu işletecek. Koya bir giriş kapısı ve günübirlik kullanıma yönelik yapılar inşa edilecek.

Özel şirkete kiralanan Alacasu Koyu ve çevresi, aynı zamanda Phaselis antik kentinin sınırlarını belirleyen 1. derece arkeolojik sit alanı içinde kalıyor. İhale bilgilerine göre alanda ilgili yönetmeliğe uygun yapılaşmaya da gidilecek. İhaleyle ilgili yapılan duyuruda, "Alacasu Günübirlik Kullanım Alanı Kapı Giriş Ücreti, işletmeciliği işi ile şartname ekinde yer alan Vaziyet Planı ve Mimari Projelerde yer alan yapı ve tesisler ile alan düzenlemelerinin yapılarak işletilmesi işidir" bilgilerine yer veriliyor.

Vatandaşa yasak, özel sektöre serbest

Sit alanlarında yaşayan vatandaşlara çivi çaktırmayan idarenin, özel şirkete kiraya verilen bir korunan alanda niteliği ne olursa olsun bu türden bir yapılaşmaya onay vermesi "hukuka" uydurulabilir belki ancak kamu vicdanına ve ahlaka sığmaz. Sit alanlarında yaşayan vatandaşların zorunlu ihtiyacı olan tuvelet yapmasına bile cezai işlem uygulanıyor. Bu tür bölgelerde yaşayan çoğu vatandaşın hakkında açılmış davalar var.

Bölgedeki koylar birer birer kiralandı

Yıllardır moloz dökülmesinden, doğal tahribata her türlü kötü kullanıma göz yumulan Alacasu Koyu, otellerin işgal ettiği bölgede hem yöre halkının hem de ülkenin dört bir yanından gelen vatandaşın denizle buluşma alanlarından biriydi. Önce Kındılçeşme kiraya verildi, ardından Tekirova'daki Kleopatra Koyu yandaş bir firmaya kiralandı. Yerel halkın ve meslek odalarının açtığı davanın ardından girişim durduruldu.

Son 50 yılda fazlası kırpılan milli park

Antalya'nın batısında Sarısu bölgesinden sonra başlayıp, Kumluca sınırlarına kadar uzanan Beydağları Sahil Milli Parkı, 1972'de 69 bin 800 hektardı. 12 Eylül yönetimi, Özal ve devamında gelen iktidarlar bugüne kadar adım adım parkı kırparak kamuya ait olan arazileri otel ve benzeri yatırımlara tahsis etti.

Bugün milli parkın sınırları 31 bin 165 hektara kadar inmiş durumda. Aradan geçen yaklaşık 50 yılda milli parkın yarısından fazlası şu ya da bu gerekçe ile ya özel firmalara, kamu kurumlarına tahsis edilmiş ya da işletme ormanı olması için alan dışına çıkarılmış.

Halkın ortak varlığı şirketlere rant aracı oldu

Alacasu Koyu, Beydağları Sahil Milli Parkı'ndan özel sektöre kiralanan son doğal cennet. Kamu otoritesinin bu tür alanları "kamu yararı" doğrultusunda ve tüm ulusun ortak varlığı olan doğal mirası birilerine rant sağlama aracına dönüştürmeden koruyup-kullandırması anayasal sorumlulukları arasında. Ancak Türkiye'de son 50 yılda hiç bir değer üretmeden ülkenin doğal varlıklarını kullanarak rant elde edip servet biriktirme kolaycılığı adım adım ülkenin coğrafyasını kemiriyor.

Korunan alanların kötü kullanımı ihale gerekçesi yapılıyor

Alacasu Koyunun girişine bir gişe koyup girenden para toplamak nasıl kabul edilemezse, bu alanı yıllardır özensizce kullanıp idarenin alana özel sektörü sokmasına fırsat yaratan halkın kendi coğrafyasını hor kullanması da kabul edilemez.

Alacasu Koyu gibi birçok doğal alanın kullanılmasında önemli sorunlar var. Sahip çıkılamayan doğal alanlar türlü gerekçelerle birilerine rant aracı haline getiriliyor. Milli park bünyesindeki doğal alanlar, her vatandaşın eşit şekilde yararlanabileceği, kamu yararı gözetilerek ve mutlaka korunarak kullandırılmalı.