AKP’li Samsun Büyükşehir Belediyesi’nin su zammına yargı tokadı

AKP’li Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin zam kararı Samsun 2. İdare Mahkemesi tarafından iptal edildi.

Belma Nur Kartal

Samsun 2. İdare Mahkemesi, 2019 Mayıs’ından bu yana SASKi üzerinden içme suyuna yüzde 25, sayaç okuma bedeline yüzde 150 oranında zam yapan ve bu zammı her ay açıklanan TÜFE oranında faturalara yansıtan AKP’li Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin kararını oy birliğiyle iptal etti. Belediye aleyhine açılan davanın kazanımla sonuçlanmasının ardından yurttaşlar ödedikleri haksız kesintileri belediyeden geri almaya hazırlanıyor.   

2019 yerel seçimlerinden hemen sonra suya zam yaparak Samsun halkına ülkenin en pahalı içme suyunu satma kararına imza atan Samsun Büyükşehir Belediyesine karşı yürütülen örgütlü mücadelede kazanan halk oldu. 

TKP: Yurttaşları, müşterisi görüp parayla hak satanların belediyeciliğine karşı mücadeleye!

Samsun SASKİ Komisyon toplantısında içme suyuna yüzde 25, sayaç okuma bedeline yüzde 150 zam yapılmasını öngören madde oy çokluğuyla komisyondan geçip 23 Mayıs 2019’da SASKi Meclisinde görüşüldüğü saatlerde TKP İl Örgütü, "Samsun’un musluklarından zam damlayacak" başlıklı bir basın açıklaması yaparak halkı soyguna, talana ve zamlara karşı haklarına sahip çıkmaya ve örgütlenmeye çağırmış, trilyonlarca borcu olan Samsun Büyükşehir Belediyesi Başkanlığına trilyonluk projeler üfürerek gelip iki ay geçmeden suya zam yapan Mustafa Demir’e ise “Halkın hakları parayla alınıp satılamaz. SASKİ'ye kâr ettirmek için suya zam yapıp Samsun halkına yurttaş değil müşteri muamelesi yapamazsınız" demişti.

'Su zammı geri çekilsin' bileşenlerinin aylar süren mücadelesi ve açılan dava

"Ucuz suya erişim hakkımızı geri istiyoruz, SASKİ’nin zammı geri alınsın!" talebiyle Atakum ve İlkadım ilçelerinde 31 Mayıs 2019’da imza kampanyası başlatan TKP İl Örgütü, Emekli-Sen Samsun Şubesinin çağrısıyla kurulan "Su zammı geri çekilsin" platformuna da katılarak çalışmalarda yer almıştı. 

"Su zammı geri çekilsin" bileşenlerinin aylar süren alan çalışmaları, toplanan binlerce imza kampanyasının yanı sıra Samsun Barosu’ndan Av. Arzu Sabuncu’nun geçen yıl su zammı aleyhine açtığı davaya Samsun Emekli- Sen de müdahil olmuştu. 

Bilirkişi raporu: Su zammının ne gerekçesi var ne de açıklaması

Samsun 2. İdari Mahkemesi'nde devam eden davada bilirkişi raporunda da davalı idarenin suya zam yapılması konusunda açıklanabilir bir gerekçe sunmadığı gibi, TÜİK tarafından açıklanan 2018 yılı enflasyon oranının yüzde 20,83 olmasına rağmen 2019 yılı için suyun kullanım bedeline yüzde 24,85, sayaç bakım ve onarım bedeline yüzde 150 oranında zam yapılmasına yönelik de anlaşılabilir bir açıklama sunmadığı belirtildi.

Raporda ayrıca, sayaçların mülkiyetinin ise abonelerin üzerinde olduğu ve bedelinin de onlar tarafından ödendiğine dikkat çekilerek, sayaç bakım onarım bedelinin hangi nedene dayandığı ve nasıl hesaplandığının bilinemediği, SASKİ yönetmeliğine göre tespit edilen suyun fiyatı içinde zaten yüzde 10 kâr payı bulunması nedeniyle her ay TÜFE oranında yapılan artışın nedeninin de anlaşılamadığı yer almıştı. 

'Su zammı haksızlık, hakkaniyete uygun değil'

Samsun 2. İdare Mahkemesi'nde açılan davada mahkeme, bilirkişi raporu doğrultusunda TÜFE uygulamasının mevzuatta yer almadığını "hakkaniyet uygun olmadığı" görüşüyle karara bağladı. 

Samsun 2. İdare Mahkemesi’nce alınan kararda şöyle denildi:

"Uyuşmazlık konusu olayda, yukarıda metnine yer verilen mevzuat hükümleri, teknik bilirkişi raporu ile dava dosyası bir bütün halinde değerlendirildiğinde; Samsun Büyükşehir Belediyesi SASKİ Genel Kurulu’nun 23/05/2019 tarihli ve 10 sayılı kararı ile; mesken tipi aboneler için su tarifesine yüzde 25 oranında artış yapılması suretiyle suyun birim m3 fiyatının 3,18 TL’den 3,97 TL’ye çıkarıldığı ve sayaç bakım ve onarım bedelinin aylık 2,50 TL olarak belirlendiği, söz konusu tarifenin belirlenmesinde 2560 sayılı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun’un 23. maddesine istinaden idare tarafından belli bir kar oranının eklendiği, fakat bu kar oranına ilave olarak 23/05/2019 tarihli ve 10 nolu toplantıda; su tarifelerinin TÜİK tarafından her ay açıklanan TÜFE oranında artırılmasına da karar verilmesi nedeniyle 2560 sayılı Kanunda yer alan artırım sebepleri dışında her ay açıklanan TÜFE oranında artırımın da öngörüldüğü, fakat bu durumun yukarıda belirtilen mevzuatta yer almadığı ve söz konusu artırımın hakkaniyete de uygun olmadığı, ayrıca davacıların abone sözleşmesi uyarınca, sayacın abone tarafından alındığı, sayacın korunması ve arızalanan sayaçların yenisinin alınmasının yine aboneye ait olduğu, fakat buna rağmen davalı idare tarafından sayaç bakım ücreti adı altında mücret talep edilmesinin hakkaniyete uygun olmadığı gibi, bu hususta yapılan zammın da yine 2018 yılı enflasyonunun çok üzerinde olduğu anlaşıldığından, dava konusu işlemde hukuka ve mevzuata uyarlık bulunmadığı sonucuna varılmaktadır."

'Belediye, yurttaşlara geriye dönük ödeme yapmalıdır'

Kararı Emekli-Sen Samsun Şube Başkanı Tacettin Aydın, "Yapılan zammın hemen ertesinde bu karara karşı düzenlediğimiz eylem ve etkinliklere kararlı bir şekilde katılan, açılan davaya müdahil olan tüm üye ve dostlarımızla ne kadar gurur duysak azdır" sözleriyle duyurdu.

Suya yapılan zammı yargıya taşıyan Av. Arzu Sabuncu ise kararın örnek teşkil edeceğini belirterek, "Mahkeme, 1 Haziran 2019 tarihinden itibaren uygulanan zamların hakkaniyete uygun olmadığına karar verdi. Su abonesi olan ve zamlı su faturalarını ödemek zorunda kalan vatandaşlarımız, belediyeye başvurarak fazla ödedikleri parayı talep edebilirler. Belediye ödeme yapmayı kabul etmez ise Tüketici Mahkemesi'ne başvurarak paralarını alabilirler" dedi.

Zamlara karşı imza kampanyası ve eylem yapılmıştı