'Kaça sattınız bu halkı alçaklar?' duruşması görüldü

TKP Samsun İl Başkanı Belma Nur Kartal’a Samsun Büyükşehir Belediyesi’nin AKP’li ve MHP’li iki meclis üyesinin şikayeti üzerine 'hakaret' suçlamasıyla davanın ilk duruşması görüldü.

soL-Samsun

Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin AKP’li Meclis Üyesi Ahmet Avcı ve MHP’li Meclis Üyesi İsmail Sevindik’in şikayeti üzerine TKP Samsun İl Başkanı Belma Nur Kartal’a açılan ‘Kaça sattınız bu halkı alçaklar’ davasının ilk duruşması, Samsun 11. Asliye Ceza Mahkemesinde görüldü. 

Duruşmaya izlemek ve destek olmak için Çarşamba’dan ÇARÇED üyesi birçok yöre köylüleri geldi, duruşma sonuna dek kapıda bekleyen köylüler duruşma salonuna alınmadı. 

Kartal’ın tanıklarının ve uzman bilirkişi dinlenilmesi taleplerinin de reddedildiği duruşma, 30 Haziran 2021 tarihine ertelendi.
  
Duruşma öncesi Samsun Adalet Sarayı önünde Samsun Çevre Platformu (SAMÇEP) ve Çarşamba Çevre ve Çiftçi Derneği (ÇARÇED)’in çağrısıyla bir basın açıklaması yapıldı. Açıklamaya, Emekli-Sen Samsun Şubesi yöneticileri, TES-İŞ Sendikası Şube Başkanı, Eğitim-İş Sendikası Şube Başkanı, Kavak, Havza Şahin Dağları Koruma Derneği Başkan Yardımcısı, kısa bir süre önce Çarşamba BES karşıtı mücadelesinden dolayı santral şirketi tarafından bazı yerel gazeteler aracılığıyla hedef gösterilen yöre köylüsü ve Sol Parti üyesi Gökhan Törener, Sol Parti ve TKP İl Örgütü katıldı.


 
SAMÇEP sözcüsü ve EMO GMYK üyesi Mehmet Özdağ yaptığı açıklamada “SAMÇEP ve ÇARÇED olarak bir arkadaşımızın daha Çarşamba BES şirketinin ve bu şirketi savunan yerel siyasetçilerin asılsız suçlamalarıyla arkadaşımızın yargılandığı bir dava nedeniyle buradayız. Bu dava bir ceza davası değildir, bir çevre davasıdır. Bu davanın tarafları kimlerdir? Bir tarafta Çarşamba Ovası’nı zehirlemeye çalışan, para ve rant uğruna Çarşamba Ovası’nı tarımsal niteliğinden uzaklaştırarak şirketlerin çıkarlarına açan yerel siyaset ve onların emrindeki bürokrasi vardır, bir tarafta da bu güçlü sacayağına karşı her ne pahasına olursa olsun Çarşamba Ovası’nı savunmaya çalışan Çarşamba ve Samsun halkı vardır.” diye konuştu.

‘Hiçbir arkadaşımızı yalnız bırakmayacağız’ 

Çarşamba Ovasının tarımsal niteliğinin korunarak gelecek nesillere aktarılmasını engelleme girişimlerine göz yummayacaklarını belirten Özdağ, “Bu nedenle biz bu davada dün olduğu gibi, bugün de hiçbir arkadaşımızı yalnız bırakmayacağımızı bir kez daha ilan ediyoruz. Biz ne olduğunu biliyoruz, olan biteni de usanmadan anlatmaya, karşı durmaya, birlikte mücadele etmeye, dayanışarak ayakta durmaya devam edeceğiz.” dedi.

‘Herkesin şapkasını önüne koyup düşünmesi gerekir’

ÇARÇED sözcüsü Murat Şenel ise “Biz de üyemiz olan arkadaşımızın asılsız suçlamalarla karşı karşıya bırakıldığı bir davanın eşiğindeyiz. Belediye Meclisine gelen yalan dolanla dolu şirket dosyasıyla Çevre İl Müdürlüğüne şirketin verdiği dosya arasında çok büyük farklar olduğunu gördük. Seçtiğimizin insanların bizim adımıza kararlar aldığı Belediye Meclisi’ndeki o toplantıda ben de oradaydım. Sesimizi duyurmak istediğimiz toplantıdan yöre halkının şikayetlerini dahi dile getiremeden çıkarıldık. Bir şirket gelip Çarşamba Ovasına girecek, Ova’daki insanlar görüşlerini bile ifade edemeyecek; böyle bir dünya yok! ÇARÇED adına biz de üyemize ve bu konuda yargılanacak herkese sonuna dek destek vereceğiz. Biz haklıyız. Çarşamba Ovası nitelikli tarım arazidir. Cumhurbaşkanının 2016 sonunda ilan ettiği Büyük Ova’ya karşı çıkanların yargılanması gerekirken, Ova’ya sahip çıkılmasını isteyenler bugün yargılanıyorsa herkesin şapkasını önüne koyup düşünmesi gerekir.” diye konuştu.


 
Duruşmaya destek veren yöre halkına, çevre ve kitle örgütü temsilcilerine teşekkür eden Belma Kartal ise Sayıştay raporlarına giren onlarca usulsüzlük ve rüşvetten tutuklanan Mali İşler Daire Başkanıyla gündem olan Samsun Büyükşehir Belediyesinin bu davayla da ülkede gündem olduğuna dikkat çekerek 14 ay sonra açılan bu davanın “Bizi kaça sattınız alçaklar! ” diye iki yıldır her gün haykıran yöre halkına, ovasına ve geleceğine sahip çıkan tüm yurttaşlara açıldığını, bu davanın hakaret değil hakikat davası olduğunu belirtti. Halkın oylarıyla seçilenlerin halkın yaşam hakkıyla nasıl oynayabileceklerinin, halk itiraz hakkını kullandığında ise neler yapabileceklerinin kanıtı olan bu davada siyaseten bu halkın nasıl satıldığının da kanıtlı olduğuna dikkat çekti.

‘Çarşamba Ovası’nı siyaseten satanlar belgeli ve kanıtlıdır’

“Bu satış; belgelerle, raporlarla, bilirkişilerle kanıtlıdır. Seçilmişleri ve atanmışlarıyla Çarşamba Ovası’nı siyaseten kimler, nasıl satmıştır; uzman bilirkişilerin, çevre ve meslek odalarının onlarca raporuyla belgelidir. Açılan ve kazanılan onlarca dava ile gerçektir. ‘Şirket taahhütlerine uymazsa şalteri indiririz’ diyen, sonra dönüp yöre halkına ‘vandal’ diyen vekilin kendi arazisinden geçen şirket borularından Abdal Deresi’ne deşarj edilen atık su ile belgeli ve gerçektir. Proje dosyasını okumadan, uzman görüşü almadan şirkete ‘evet’ diyen Samsun BB Meclisi üyeleriyle belgeli ve gerçektir. Bu gerçeğin utancıyla vicdan azabı çekmenin değil, yüzlerine gerçeği haykıran yurtsever bir gazeteciyi aylar sonra cezalandırmanın derdine düşenlerle belgelidir.” diye konuştu.


 

‘Asıl suçlular patronlarının sözcülüğünü yapanlardır’

Kartal, konuşmasına şöyle devam etti: “Suçlu ben değil, benden şikayetçi olan Meclis üyeleri de dahil halkın yaşam hakkına saldıranlardır. Asıl suçlular; devletin yüksek alım garantisine güvenerek ovanın ortasına santral diken Oltan ve Köleoğlu adlı patronlardır. Asıl suçlular; halkın yaşamıyla ilgili bu kadar sorumsuzca kararlar alabilme yetkisini kendinde gören seçilmişlerdir. Asıl suçlular; tek geçim kaynağı tarım ve hayvancılık olan yöre halkının değil şirket patronlarının sözcülüğünü yapanlardır. ‘Halka yalan söylemek suçtur’ mottosuyla habercilik yapan bir gazetenin, santrale karşı halkın sesi olan muhabirine, yurtseverine, komünistine gözdağı verenler kaybedecek. Oltan Köleoğlu’nun patronları ve onların sözcüleri kaybedecek, halk kazanacak!”